Prienų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T3-115 buvo patvirtintas Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja gyventojų prašymų teikimo, vertinimo ir lėšų skyrimo tvarką savivaldybėje.

Prašymus gali teikti gyventojai:

– turintys nuosavybės teise įregistruotą gyvenamosios paskirties pastatą ir žemės sklypą, savo gyvenamąją vietą deklaravę savivaldybės teritorijoje, kurioje Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane nenumatyta nuotekų tvarkymo infrastruktūra, ir atlikę individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo darbus bei visiškai juos užbaigę;

– kuriems nėra techninės galimybės nuotekų šalinimą užtikrinti prijungiant prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos ir tokios galimybės Savivaldybės viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas uždaroji akcinė bendrovė „Prienų vandenys“ neplanuoja sudaryti;

– kurių gaunamos pajamos neviršija atitinkamai šių dydžių:

* asmens be šeimos, kurio grynosios metinės pajamos – 40 valstybės remiamų pajamų dydžių (7040 Eur);

* dviejų ar trijų asmenų šeimos, kurios grynosios metinės pajamos – 80 valstybės remiamų pajamų dydžių (14080 Eur);

* keturių ar daugiau asmenų šeimos, kurios grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 23 valstybės remiamų pajamų dydžių (4048 Eur). Jeigu šeimoje yra keturi asmenys, šią sumą (4048 Eur) reikia padauginti iš 4, jei 5 – iš penkių ir t. t.

Kartu su prašymu teikiami:

* Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (ne senesnio kaip vieno mėnesio) apie nuosavybės teise įregistruotą gyvenamosios paskirties pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti INVĮ, kopija;

* jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) rašytinis (-iai) sutikimas (-ai), kad neprieštarauja INVĮ įrengimo darbams;

* statybą leidžiantis dokumentas;

* eksploatacinių savybių deklaracija;

* Pareiškėjo vardu išrašyti medžiagų, įrenginių įsigijimo, INVĮ įrengimo darbų atlikimo ir kitas išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) ir išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, kasos kvitai ir kt.);

* UAB „Prienų vandenys“ raštas apie tai, kad nėra techninės galimybės nuotekų šalinimą užtikrinti prijungiant prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos ir Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane nenumatyta nuotekų tvarkymo infrastruktūra Pareiškėjo gyvenamojoje teritorijoje;

* pažyma apie pajamas

Informuojame, kad dėl pajamų įvertinimo reikia kreiptis į seniūniją pagal gyvenamąją vietą. Prienų seniūnijos gyventojams – į Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.

Jeigu atitinka Aprašo nuostatas, prašymą galima pateikti ir seniūnijai. Arba siųsti el. paštu adminisracija@prienai.lt

Prašymai vertinami kiekvieno metų ketvirčio paskutinį mėnesį. Už baigtų INVĮ įrengimą pareiškėjui kompensuojama 50 procentų INVĮ įsigijimo bei įrengimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 1000 (vienas tūkstantis) eurų.

Su prašymų teikimo, vertinimo ir lėšų skyrimo už inidividualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarka detaliau galite susipažinti Prienų rajono savivaldybės svetainėje, skiltyje GyventojamsAplinkos apsaugaIndividualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo kompensavimo iš dalies tvarkos aprašas, arba paspaudę ČIA.

Dėl papildomos informacijos prašymų teikimo klausimais prašome kreiptis į Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę Iloną Ramanauskienę tel. +370 319 61128, el. paštu ilona.ramanauskiene@prienai.lt

Prienų rajono savivaldybės informacija