Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB, vadovaudamasi 2019-06-06 LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis, parengė Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Prienų rajono savivaldybėje (papildomas 2)“ (toliau – Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinti. Planas parengtas Telia infrastruktūrai, įrengtai iki įstatymo įsigaliojimo dienos, esančiai Prienų rajono savivaldybės teritorijoje. Plane pažymėtos elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros objektų apsaugos zonos, kurių nebuvo susisiekimo ministro 2023-04-06 įsakymu Nr. 3-174 patvirtintame plane „Telia tinklo apsaugos zonos planas Prienų rajono savivaldybėje (papildomas)“.

Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo ministerijos tinklalapyje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/

Plano rengėjas – projekto vadovas Raimundas Tadaravičius, tel. +370 618 80381, el. p. [email protected]