Gegužės mėn. keliolika mokytojų iš visų Prienų rajono mokyklų vyko į darbo stebėjimą Pernu-Jaagupi mokykloje Estijoje. Šis vizitas yra viena iš Švietimo ir sporto skyriaus koordinuojamo „Erasmus+“ projekto veiklų.

Darbo stebėjimo dalyviai ketino paieškoti naujų STEAM ugdymo organizavimo patirčių ir aplankė Pernu-Jaagupi mokyklą, joje vykstančias pamokas ir būrelius, savivaldybę, Pernu gamtos namus „Pernova“. Pirmiausia į akis krito tvarumo idėją palaikantys mokyklos projektai, patyriminis mokinių ugdymas – išbandomi atsinaujinantys elektros energijos ištekliai, panaudojant išmaniąsias technologijas stebimi gamtos procesai. Kitas ryškus privalumas yra mokyklos gebėjimas prasmingai kurti mokymo(si) aplinką: tvarkoma ir tobulinama infrastruktūra, pritaikant ją mokinių mokymuisi ir aktyviam laisvalaikiui, stebimas paukščių gyvenimas, pasitelkiama šalia esančio muziejaus ir bibliotekos unikali veiklų pasiūla. Trečia – mokykla gali didžiuotis mokymuisi palankiu mikroklimatu, kurį sukurti padėjo patyčių netoleravimas, mokinių mokymas spręsti konfliktus. Ir ketvirta – mokyklos ir bendruomenės ryšiai, stiprinami per kultūrinį-meninį, patriotinį ugdymą, aiški savivaldybės vizija apie švietimą ir kultūrą.

Apžiūrėję „Pernova“ gamtos namų ekspozicijas ir susipažinę su edukacinėmis programomis mokytojai kalbėjosi, kad baltu pavydu galima pavydėti tokių sąlygų integruotam ugdymui, loginio mąstymo ir kūrybiškumo bei kitų kompetencijų lavinimui. Taip ir turėtų atrodyti mokymo(si) aplinka, skatinanti mokinius aktyviai veikti.

Savaitės įspūdžiai išprovokavo diskusiją – o kur mes matome galimybes? Jų mokytojai tikrai atrado: ryšių tarp Baltijos šalių stiprinimas per projektines veiklas ir mokyklos, ir savivaldybės lygmeniu, aiškios vizijos turėjimas, bendruomeniškumo ir tvarumo principų įgyvendinimas kasdienėje veikloje, kūrybiškas inovatyvių technologijų naudojimas.

Darbo stebėjimo vizito dalyviai

Projektui paramą suteikė Europos Sąjunga. Šiame tekste atspindėtas autoriaus požiūris, o Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.