Nuo 2024-05-27 Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje pradėjo dirbti vyriausioji specialistė (atvejo vadybininkė darbui su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis) Renata Bingelienė.

Atvejo vadyba yra viena iš daugelio bendruomeninių paslaugų, kuri bus plėtojama projektu „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ ir bus skirta darbingo amžiaus asmenims su psichine ir (ar) intelekto negalia.

Koks atvejo vadybos paslaugos tikslas?
• skatinti asmenų su psichine ir (ar) intelekto negalia savarankišką gyvenimą ir dalyvavimą bendruomenėje;
• skatinti alternatyvių institucinei globai paslaugų plėtrą bendruomenėje, siekiant prevencijos patekimui į stacionarias socialines globos įstaigas;
• mažinti artimųjų, globojančių ir (ar) prižiūrinčių asmenis, turinčius psichinę ir (ar) intelekto negalią, patiriamą psichologinę, emocinę, fizinę naštą, rūpinantis negalią turinčiuoju.

Kas galės pasinaudoti atvejo vadybos paslauga?
Atvejo vadybos paslauga galės pasinaudoti darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatyta psichinė ir (ar) intelekto negalia, kurių problemų negali išspręsti viena institucija ar viena sistema ir kuriems reikalinga kompleksinė ilgalaikė tęstinė pagalba.

Kas teiks atvejo vadybos paslaugas?
Atvejo vadybos paslaugas teiks atvejo vadybininkas, kuris:
• informuos ir konsultuos asmenis apie galimybę gauti socialines, sveikatos priežiūros, užimtumo, teisines ir kitas kompleksines paslaugas;
• atliks asmens situacijos analizę ir inicijuos socialinių ir kitų kompleksinių paslaugų poreikį, o vėliau atitinkamai koordinuos procesus įvertintų poreikių tenkinimui;
• inicijuos, koordinuos ir kontroliuos asmens kompleksinio individualaus pagalbos plano įgyvendinimą;
• tarpininkaus kreipdamasis į kitas valstybės, savivaldybių institucijas, įstaigas ir (ar) organizacijas, kuriose asmenys gali gauti pagalbą;
• sutelkęs asmens kompleksinės pagalbos teikėjus, inicijuos, organizuos bei koordinuos individualaus pagalbos plano įgyvendinimą, nuolat palaikydamas kontaktą su asmens kompleksinės pagalbos teikėjais ir negalios reikalų koordinatoriais savivaldybėse;
• bendraus ir bendradarbiaus su socialiniais darbuotojais, užimtumo sistemos darbuotojais, kitų sistemų specialistais, kurių organizuojamos ir teikiamos paslaugos reikalingos asmens poreikių užtikrinimui.

Kur kreiptis, norint pasinaudoti atvejo vadybos paslauga?
Norint pasinaudoti atvejo vadybos paslauga Prienų rajone, reikia kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę (atvejo vadybininkę darbui su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis) Renatą Bingelienę adresu Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai 107 kab., el. p. [email protected]