Šiuo metu mieste ir seniūnijose vyksta daug didesnių ir mažesnių darbų, įgyvendinami ir planuojami investiciniai projektai, priimami sprendimai ateičiai. Prieš keletą dienų meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerės Jūratė Zailskienė, Laimutė Jančiukienė, Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė vykusios spaudos konferencijos metu rajono žiniasklaidos atstovams pristatė savivaldybės aktualijas, atsakė į klausimus.
Vieną iš svarbesnių šiuo metu projektų meras akcentavo jau prasidėjusią Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ modernizaciją (šiais metais norima užbaigti I ir II etapų darbus, o visų darbų pabaiga persikeltų į kitų metų vasario mėnesio pradžią), Prienų „Žiburio“ gimnazijos dirbtuvių pastato rekonstrukciją (baigiami projektavimo darbai), laukiamą lopšelio-darželio „Pasaka“ atnaujinimą (baigiamos projektavimo darbų viešųjų pirkimų procedūros).
Meras pasidžiaugė, kad prasideda ilgai lauktas projektas – Veiverių sen. Mauručių k. Šilėnų g. dalies ir Agrokoncerno g. dalies kapitalinis remontas (pasirašyta rangos darbų sutartis, o kapitalinio remonto pabaiga planuojama 2025 m. liepos mėn.). Pasidžiaugta, jog prie šio infrastruktūros projekto prisidėjo ir vietos verslo atstovai.
Šiuo finansavimo laikotarpiu vienas iš laukiamiausių ir sudėtingiausių projektų – pėsčiųjų ir dviračių tako pratęsimas nuo sakurų sodo iki Greimų tilto. Jo metu būtina sutvirtinti Nemuno pakrantės šlaitą, o tam taikomi specialūs reikalavimai, dėl kurių derinimo procesas su Nemuno kilpų regioniniu parku užsitęsė. Šiuo metu skelbiamas šios vietos sutvarkymo idėjos konkursas.
Ne mažiau svarbūs projektai – VšĮ Prienų ligoninės atnaujinimas, kurio metu bus atliekama Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus rekonstrukcija ir Slaugos pastato priestato statyba bei skyriaus pritaikymas paliatyviai slaugai. Jau yra pradėtos projektavimo darbų viešųjų pirkimų procedūros.
Pradėti projektavimo darbai dėl senųjų Kūno kultūros ir sporto centro pastatų griovimo ir naujo viešbučių paskirties statinio statybos.
Atliekamas ir gyvenamosios paskirties pastato Statybininkų g. 4 Prienuose kapitalinio remonto, dalies patalpų paskirtį keičiant į gyvenamąją (butų), projektavimo darbai.
Šiuo metu prasidėjo Naujosios Ūtos seniūnijos, laisvalaikio salės ir bibliotekos erdvių remonto darbai, Prienų lopšelio – darželio „Saulutė“ patalpų, taip pat žaidimų aikštyno takų dangos remontas, atnaujinamos Jiezno PSPC Stakliškių skyriaus patalpos, dalis II aukšto Prienų seniūnijos pastate, kur iš Revuonos g. 4 persikels Visuomenės sveikatos biuras. Planuojamas Savivaldybės archyvo perkėlimas į
Nemažai remonto darbų atliekama mokyklose ir jų lauko erdvėse, kaimo bibliotekose, seniūnijose. Balbieriškio seniūnijoje pradėti griauti bešeimininkiai pastatai.
Vicemerė J. Zailskienė informavo apie jau paruoštą ir jau baigiamą derinti su Konkurencijos taryba Kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašą. Taip pat pristatė du projektus (dėl sveikatos gerinimo ir bendradarbiavimo) su Lenkijos partneriais pagal Interreg programą bei artimiausiuose planuose esančius dar keletą projektų, kurie prisidėtų prie savivaldybės sveikatos priežiūros, saugumo, tam tikrų įstaigų materialinės bazės sustiprinimo.
Vicemerė papasakojo apie atliekamus ir planuojamus kelių remonto darbus. Pagal sąrašą šiais metais ruošiamasi suremontuoti Stakliškių sen. Ramybės g., dalį Gripiškių k. Ežero g., taip pat dalį Balbieriškio Beržų g. Šiemet bus atliktas ir Prienų m. Pilies g., Šiltnamių g. Saulėtekio g. kapitalinis remontas. Jeigu leis finansinės galimybės, iki metų pabaigos bus atlikti Stadiono g. Veiveriuose ir Lelijų g. Purvininkų k. kapitaliniai remontai.
Šiuo metu jau atliekamos viešųjų pirkimų procedūros visų seniūnijų kelių priežiūrai įsigyti. Vadovaujantis Tarybos patvirtintais prioritetiniais objektų sąrašais, numatyti gatvių remonto darbai Jiezno, Naujosios Ūtos, Išlaužo, Prienų ir kitose seniūnijose, taip pat taisomos arba artimiausiu metu bus užtaisytos asfaltbetonio duobės. Šiais metais kiekvienai seniūnijai ir iš Kelių direkcijos, ir iš savivaldybės biudžeto kelių priežiūrai skirta daugiau lėšų. Toliau atliekama teisinė savivaldybei priklausančių kelių ir jų sklypų registracija, taip pat daug smulkesnių, tačiau labai reikalingų darbų.
Kaip informavo J. Zailskienė, planuojama tvarkyti šaltinius Prienuose, taip pat Lepelionių piliakalnį ir įrengti aikštelę.
Vicemerė pasidžiaugė, kad jau liepos mėnesį lankytojus turėtų pakviesti apžvalgos aikštelės prie Greimų tilto nišoje Nemuno pakrantėje įrengta kavinė. Šios ambicingos idėjos ėmėsi verslo atstovai.
Spaudos konferencijoje paliestos ir socialinės, civilinės saugos sritys. Vicemerė L. Jančiukienė pristatė civilinės saugos, pagalbos asmenims su psichikos ir (ar) intelekto negalia, jaunimo veiklos aktualijas.
Administracijos direktorė J. Mickevičienė atsakė į klausimus apie Savivaldybės pasirengimą ekstremalioms situacijoms, gyventojų perspėjimo ir saugos priemones. Ji informavo, kad yra numatyta garsinių perspėjimo sistemų tinklo plėtra: Prienų seniūnijoje pagal valstybinį projektą numatyta įrengti 4 sirenas. Savivaldybė savo ruožtu iš biudžeto lėšų papildomai numačiusi įrengti sirenų visose seniūnijose. Dar po 1 garsinę sireną seniūnijose būtų įrengta Iterreg projekto lėšomis.

Prienų rajono savivaldybės informacija