Spalvingas būrys protingų, gabių, talentingų mokinių, rajoninių įvairių dalykų olimpiadų, konkursų ir varžybų nugalėtojų bei jų mokytojų gegužės 29 d. susirinko į tradicinę Prienų rajono savivaldybės mokyklų gabių mokinių pagerbimo šventę „Pasidžiaukime kartu“ Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Šventę organizavo Prienų švietimo pagalbos tarnyba, bendradarbiaudama su Švietimo ir sporto skyriumi, o finansavo Prienų rajono savivaldybė Gabių ir talentingų vaikų skatinimo ir rėmimo programos lėšomis.
Sveikindama susirinkusiuosius Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danguolė Damijonaitytė džiaugėsi galimybe organizuoti tokį renginį, kuriame galima džiaugtis ir didžiuotis mūsų rajono mokinių pasiekimais.
Švietimo pagalbos tarnyba kiekvienais mokslo metais organizuoja daug renginių mokiniams. Ir šiais mokslo metais jau įvyko 109 rajoniniai renginiai – konkursai, olimpiados, varžybos. Net 77 mokiniai tapo I vietos nugalėtojais rajoniniuose etapuose ir iškovojo teisę atstovauti savo mokyklai ir kraštui regioniniuose etapuose, kur taip pat lydėjo sėkmė. Kaip ir respublikiniuose etapuose, į kuriuos pateko 43 mokiniai, nemaža dalis laimėję prizines vietas.
„Pasidžiaukime kartu“ – vienas iš „Tūkstantmečio mokyklų“ programos renginių. Šventiniame renginyje apsilankė ir dalyvius pasveikino Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas. Taip pat dalyvavo vicemerės Jūratė Zailskienė, Laiutė Jančiukienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė.
Meras, pasidžiaugdamas puikiai besimokančiais mokiniais, garsinančiais pasiekimais mokyklas ir savo kraštą nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose, padėkojo ir jiems, ir mokytojams bei tėvams, kurie tiki, palaiko ir skatina, palinkėjo mokiniams ir toliau siekti savo tikslų, išlikti žingeidiems ir atkakliems.

Švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas pabrėžė, kad sėkmė pasiekiama atkakliu darbu ir užsispyrimu, ir patikino, jog mūsų mokiniams yra sudarytos visos sąlygos ugdytis ir augti.
Šventės metu už aukštus, išskirtinius pasiekimus šešiasdešimt 7–12 klasių mokinių buvo apdovanoti Savivaldybės mero, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo bei Švietimo pagalbos tarnybos direktorės padėkos raštais ir asmeninėmis dovanomis.
Šventės staigmena ir dovana visiems dalyviams – jaunimo mėgstamo muzikos atlikėjo Remio Retro ir Gamkos koncertas bei saldžiosios dovanos.

Prienų rajono savivaldybės informacija