Gegužės 30 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje pirmuoju pristatytas sprendimo projektas „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“, jį pristatė meras Alvydas Vaicekauskas.
Pristatydamas pagrindinius praėjusių metų darbus ir veiklas meras pasidžiaugė, kad metai buvo sėkmingi tiek priimtų svarbių ir reikšmingų mūsų rajono gyventojams sprendimų, tiek atliktų darbų ir surinktų į biudžetą pajamų prasme. (Nesurinkti mokesčiai tik už aplinkos taršą, tačiau, anot mero, tai yra geras rodiklis, rodantis, jog aplinka tausojama ir mažiau teršiama). Tiesa, Investicijų programa 2023 m. nebuvo tokia ryški, nes vienas finansavimo laikotarpis baigėsi, kitas dar neprasidėjęs, tad praėjusieji metai buvo paruošiamųjų darbų laikotarpis. Iš įgyvendintų projektų pasidžiaugta Veiverių parko sutvarkymu, taip pat ir Išlauže įgyvendintu vietos bendruomenės inicijuotu projektu, sėkmingai sutvarkytomis erdvėmis, kurios keičia miestelių veidą.
Mokesčių surinkimas – pagrindinis pajamų šaltinis, norint padaryti visus suplanuotus darbus. Mero teigimu, pastaruoju metu ir jis, ir Taryba laikėsi pozicijos nedaryti daug nuolaidų, surinkti biudžetą ir, kiek galima, finansuoti daugiau veiklų. Juolab kad laukia atsakingas Europos Sąjungos finansavimo laikotarpis, kai Savivaldybės prisidėjimas biudžeto lėšomis prie projektų bus reikšmingas. Paminėta, kad Prienų rajono savivaldybė pretenduoja gauti iki 22 mln eurų europinės paramos, bet prie paramos visur reikės prisidėjimo, o kai kuriose srityse, kaip vandentvarka, net iki 50 proc. Prasidėjusios lopšelio-darželio „Gintarėlis“ renovacijos metu bus finansuojama tik dalis veiklų, todėl ir šiame projekte Savivaldybės finansinė dalis bus didelė.
Svarbiausias sritis, kurioms skiriamas didžiausias finansavimas, meras išskyrė švietimą, taip pat svarbią socialinę sritį, kuri apima labai platų paslaugų spektrą, ir jis tik didėja. Nemažai išlaidų tenka ir viešajai infrastruktūrai bei jos priežiūrai, taip pat kultūrai, sportui ir kitoms sritims.
Daugiau dėmesio pristatymo metu meras skyrė švietimo sričiai, pabrėždamas, kad švietimas – nemažas iššūkis Savivaldybei ir ypač kaimo mokykloms dėl klasių skaičiaus ir komplektavimo. Meras vylėsi, jog Taryba bus nuosekli ir laikysis nuostatų, kad švietimo įstaiga turi gyvuoti tiek, kiek bus reikalinga žmonėms. Pasidžiaugta neformalaus švietimo paslaugų įvairove, gerai sutvarkytu neformalaus švietimo tinklu Prienuose, atnaujinta sporto, švietimo aplinkos, meninio ugdymo baze, kultūros įstaigų atnaujinimu (praėjusiais metais buvo sutvarkytos dar dvi bibliotekos ir praktiškai jau baigiamas rajono bibliotekų atnaujinimas), sėkmingai įgyvendintais dalyvaujamojo biudžeto projektais, kurių sėkmę, anot mero, lemia patys gyventojai, aktyviai įsitraukiantys į balsavimą.
Pažanga matoma ir turizmo vystymo srityje. „Turizmo ir verslo informacijos centro įsteigimas, verslo Prienuose atsiradimas – daugiabučių statybų vystymas, atsinaujinusios arba naujai įsikūrusios įstaigos (techninių priežiūrų centras, plovyklos ir kt. verslo objektai), idėjų generavimas rodo, kad dirbame tinkama linkme, tvarkydami infrastruktūrą, pristatydami savivaldybę ir, manau, jog sėkmių sulauksime ir daugiau“, – sakė meras.
Opiausia problema atskaitų rinkinio pristatymo metu meras įvardijo kelių priežiūrą, apgailestaudamas dėl valstybės nedidinamo finansavimo, kuris šiais metais dar ir sumažintas. Anot mero, šioje srityje labai svarbus Savivaldybės prisidėjimas: šiemet pradinėje stadijoje kelių priežiūrai iš savivaldybės biudžeto paskirta 900 000 eurų ir jei biudžetas bus renkamas sėkmingai, bus skirta papildomai.
Pasidžiaugta pirmą kartą vykdomu kelių remonto projektu, įgyvendinamu su privačiu verslu, kurio prisidėjimas 150 000 eurų, viliantis, kad ir ateityje bus tokių projektų.
Pranešėjas gerų žodžių nešykštėjo komunalinių paslaugų įmonėms – „Prienų vandenims“, „Prienų šilumos tinklams“, „Prienų butų ūkiui“, kurios, anot jo, yra stiprios, atliekančios darbus kokybiškai ir darančios labai didelę įtaką krašto infrastruktūros priežiūrai ir paslaugų teikimui. Tai rodo ir prižiūrimos viešosios erdvės, sėkmingas gyventojų įtraukimas į vandentvarkos plėtros projektus, investicijos į šilumos ūkį.
Baigdamas metinių atskaitų rinkinio pristatymą meras padėkojo Tarybos nariams už visus įgyvendintus darbus ir sumanymus, už palaikymą ir už kritiką, kuri neleidžia prisnūsti ir skatina judėti į priekį, išsakydamas lūkestį, jog ir ateityje bus randami bendri sprendimai, dirbant vardan visų krašto gyventojų.
Komitetuose sprendimo projektui buvo pritarta. Opozicijos atstovai, nors ir turėjo pastabų, pripažino, jog darbų buvo atlikta daug, o ataskaitų rinkiniui pritarė visi Tarybos nariai vienbalsiai.

Prienų rajono savivaldybės informacija