Seniūnaitis bus renkamas š. m. birželio 20–24 d., gyventojams užpildant balsavimo biuletenį Išlaužo seniūnijoje adresu Vytauto Gurevičiaus g. 1, Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav. arba balsuojant elektroninių ryšių priemonėmis Savivaldybės interneto svetainėje (www.prienai.lt).

Kandidatų į Išlaužo seniūnaitijos seniūnaičio vietą sąrašas bus skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje, soc. tinkluose, viešai seniūnijos patalpose, skelbimų lentoje ne vėliau kaip š. m. birželio 12 d.

Kandidatų į Išlaužo seniūnaitijos seniūnaičio vietą registracija prasideda nuo š. m. gegužės 31 d. ir baigiasi š. m. birželio 10 d.

Išlaužo seniūnaitija – Aklaežerio g., Alytaus g., Dainavos g., Draugystės g., Kaimynų g., Kelmyno g., Liepų g., Maironio g., Mokyklos g., Sodų g., Šventupės g., Žemaitės g., Kauno pl. ir Žvejų g.
Seniūnaitis bus renkamas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T3-207 „Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo pavirtinimo“. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos.

Kandidatas į seniūnaičio pareigas turi pateikti seniūnui:
1. rašytinį sutikimą (Aprašo 1 priedas);
2. kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija;
4. gyventojų raštišką siūlymą, pasirašytą ne mažiau negu 3 gyventojų, jei kandidatą siūlo seniūnaitijos gyventojai.

Daugiau informacijos apie seniūnaičio rinkimus tel.: +370 319 48 517, +370 616 92304,
el. p. [email protected]

Kviečiame aktyviai dalyvauti!