Gegužės 30 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti 42 sprendimų projektai.

Patvirtintas Prienų rajono savivaldybės 2023 m. metinių atskaitų rinkinys. Taip pat patvirtinti uždarųjų akcinių bendrovių „Prienų butų ūkis“, „Prienų šilumos tinklai“ 2023 m. finansinių ataskaitų rinkiniai ir veiklos ataskaitos, UAB „Prienų vandenys“ finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas, UAB „Prienų šilumos tinklai“ 10 metų šilumos ūkio plėtros investicijų planas.

Patvirtinta 2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategija. Strategijoje planuojami Prienų rajono savivaldybės investiciniai strateginiai veiksmai:

  • Šaltinių ir Revuonos upelio Prienų mieste pritaikymas lankymui;
  • Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio paminklo, Nemuno upės ir Karinio miestelio pritaikymas lankymui;
  • Balbieriškio buvusios dvaro sodybos pritaikymas lankymui;
  • Čiudiškių, Dukurnonių, Klebiškio, Lepelionių, Norkūnų I, Norkūnų II, Pašlavančio, Pašventupio I, Pelekonių IV piliakalnių ir Surmiaus ežero pritaikymas lankymui.

Bendrai visų savivaldybių, dalyvaujančių Strategijos įgyvendinime, neinvesticinis veiksmas – Jungtinės veiklos sutarties dėl dalies turizmo informacijos centro funkcijų kartu vykdymo Birštono, Kauno miesto, Kauno Kėdainių, Kaišiadorių, Jonavos, Raseinių ir Prienų rajonų savivaldybėse pasirašymas. Strategijos veiksmų planui įgyvendinti numatyta iš viso 41 191 451,87 Eur, iš jų ES – 33 403 645,05 Eur, SB lėšos – 7 787 806,82 Eur. Strategijoje numatytų Prienų rajono savivaldybės projektų vertė – 9 145 133,44 Eur, iš jų ES – 7 773 363,42 Eur, SB lėšos – 1 371 770,02 Eur. Planuojamas strategijos įgyvendinimo laikotarpis – 2024–2029 m.

Taryba suteikė Prienų krašto garbės piliečio vardą dviem iškiliems kraštiečiams: kūrėjui, visuomenininkui, ilgamečiam Prienų ir Birštono krašto atstovui Lietuvos Respublikos Seime Juozui Palioniui (po mirties) ir rašytojai, muziejininkei, visuomenininkei Aldonai Ruseckaitei.

Posėdyje patvirtinta Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro (KLC), Kūno kultūros ir sporto centro (KKSC) teikiamų paslaugų įkainiai bei KKSC organizuojamų varžybų dalyvio mokesčio dydžiai.

Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatai, Savivaldybės 2024 metų biudžeto pakeitimai, 2024–2026 metų strateginio veiklos plano pakeitimai. Strateginio veiklos plano pakeitimai atlikti pasikeitus programų finansavimo sumoms, šaltiniams bei rodikliams, taip pat planas papildytas naujomis priemonėmis.

Nustatytas klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2024–2025 mokslo metais.

Patvirtinta Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.

Patvirtinti sprendimų projektai, susiję su žemės sklypų pirkimu, nuoma, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimu, nekilnojamojo turto nuoma ir kt.

Nepritarta sprendimų projektams dėl 2025 m. žemės mokesčių tarifų nustatymo ir dėl žemės mokesčių lengvatų 2024 m.

Taryba sutiko perduoti Ukrainos valstybinei nepaprastųjų situacijų tarnybai

humanitarinei pagalbai skirtus du gaisrinius automobilius.

Kitas Tarybos posėdis – birželio 27 d.

Prienų rajono savivaldybės informacija