Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6953/0004:89, esančio Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimas žemės sklypo, kadastro Nr. 6953/0004:89, dalis, suformuojant atskirus žemės ūkio paskirties žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.

Žemės sklypo, kadastro Nr. 6953/0004:89, bendraturčius informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje jūs turėsite galimybę sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimus ir pasiūlymų teikimo galimybes. Taip pat informuojame, kad ŽPDRIS galėsite susipažinti su Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus priimtu sprendimu dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo (paslaugos bylos Nr. ZSFP-138704).

Daugiau informacijos gali suteikti Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Vaidas Mazuronis, tel. +370 319 61 149, el. p. [email protected].