Birželio 4 d. Prienų rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys ir ministro patarėjas ir atstovas spaudai Tomas Bagdonas.
Svečiai susitiko su Prienų rajono savivaldybės meru Alvydu Vaicekausku, vicemerėmis Jūrate Zailskiene ir Laimute Jančiukiene, Savivaldybės administracijos dirtektore Jūrate Mickevičiene, mero patarėja Viktorija Ignatavičiene, Socialinės paramos bei Investicijų skyrių vedėjomis Sandra Mekioniene ir Vida Tumeliene, Savivaldybės gydytoju Virginijumi Slauta.
Susitikimo metu kalbėta aktualiais gydymo kokybės ir paslaugų prieinamumo, sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo tvarkos, įsteigtų sveikatos centrų veiklos Lietuvoje, teritorinių ligonių kasų mobilizavimo, gerontologijos paslaugų gerinimo, socialinių paslaugų prienamumo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo klausimais, pristatytos Lietuvos sveikatos tolimesnės politikos gairės.
Po susitikimo sveikatos apsaugos ministras, lydimas Savivaldybės vadovų, lankėsi Prienų pirminės sveikatos priežiūros centre, Prienų ligoninėje. Ministras bendravo su gydytojais ir pacientais, apžiūrėjo šiuolaikiškai sutvarkytas įstaigų patalpas, įrangą, pagyrė įstaigų vadovus už telemedicinos taikymą (konsultavimąsi su trečio lygio gydymo įstaigų specialistais nuotoliniu būdu, naudojant komunikacines technologijas), išklausė poliklinikos ir ligoninės vadovų Artūro Ivanausko ir Jūratės Milkanienės bei gydytojų pasiūlymus, kokie sprendimai prisidėtų mažinant kasdienę biurokratinę naštą gydytojams ir slaugytojams.
Ministras pasidžiaugė Savivaldybės vadovų dėmesiu šioms įstaigoms bei įstaigų direktorių darbo principais, užtikrinant aukštą teikiamų paslaugų lygį.
Bendraudamas su pacientais ministras išgirdo prašymų išsaugoti ligoninę bei teikiamas paslaugas ir patikino, kad ligoninė ne tik bus išsaugota, bet ir sulauks investicijų Priėmimo–skubios pagalbos skyriui modernizuoti, specialistų kvalifikacijai kelti bei stiprinti toms sveikatos priežiūros paslaugoms, kurių poreikis auga.

Prienų rajono savivaldybės informacija