Prienų rajono savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja projekte „Ugdymo priemonės mokykloms“ Nr. 10-063-P-0001. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis. Jo veiklomis siekiama gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga, priemonėmis ir kompiuterine įranga.

Plačiau apie projektą:
https://www.nsa.smm.lt/projektai/veikiantys-projektai/projektas-ugdymo-priemones-mokykloms/ 

https://www.facebook.com/share/p/z6TXRAw24E6MdDyT/