Birželio 5 d. Prienuose vyko Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis, kuriame dalyvavo Kauno regiono savivaldybių merai, vicemerai, savivaldybių tarybų deleguoti nariai, svečiai. Posėdžiui pirmininkavo Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkė, Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė. Ji pasidžiaugė galimybe visoms Kauno regiono savivaldybėms dirbti kartu, siekiant priimti bendrus, visiems Kauno regiono gyventojams naudingus sprendimus, bei padėkojo Prienų rajono savivaldybės merui už pakvietimą posėdžiauti Prienuose.
Regiono merus ir tarybos narius pasveikinęs meras A. Vaicekauskas trumpai pristatė Prienus, pasidžiaugė savo krašto pasiekimais. Meras pabrėžė, kad šis finansinis laikotarpis yra labai svarbus, nes planuojami įgyvendinti projektai dar labiau pakeis visas savivaldybes ir pakels jų gyventojų gyvenimo kokybę.
Posėdžio metu išklausyti pranešimai apie ESO ir savivaldybių bendradarbiavimą, susisiekimo infrastruktūros reikšmę šalies ekonomikai, įgyvendintus 2014–2020 m. ES finansavimo laikotarpio regioninius projektus, pristatyta 2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategija ir Tvarios Kauno miesto plėtros 2024–2029 m. strategija. Taip pat išklausytas Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkės N. Dirginčienės pranešimas apie dalyvavimą ES Regionų komiteto veikloje.
Po posėdžio vienoje iš gražiausių Prienų miesto vietų, apžvalgos aikštelėje prie Nemuno, Kauno regiono savivaldybių merai pasirašė susitarimą dėl 2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo.
Rengiant Strategijos projektą buvo identifikuotos bendros Kauno regiono savivaldybių problemos ir potencialas, organizuotos įvairios diskusijos, susitikimai bei aptarimai dėl galimų bendradarbiavimo sričių. Įvertinus visą surinktą informaciją, buvo parengtas Strategijos projektas. Strategijos projekto rengime dalyvavo visos Kauno regiono savivaldybių administracijos. Strategijos rengimą nuo 2024 m. sausio mėnesio pabaigos koordinuoja Kauno regiono plėtros tarybos administracija, prieš tai ją rengė Kauno regiono plėtros agentūra kartu su regiono savivaldybėmis.

Prienų rajono savivaldybės informacija

Kauno regiono plėtros tarybos ir Prienų rajono savivaldybės nuotraukos