Prienų rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių finansavimo konkursui. Konkurse gali dalyvauti Prienų rajono savivaldybėje registruotos ir veikiančios viešosios įstaigos, biudžetinės įstaigos, asociacijos ir kiti juridiniai asmenys.

Prioritetinės 2024 metų programos sritys ir kryptys:
1. Lėtinių ligų prevencija, orientuota į pirminės prevencijos priemones. Prioriteto kryptys:
◦ Fizinio aktyvumo skatinimas visų amžiaus grupių gyventojams, organizuojant masines fizinį aktyvumą skatinančias priemones;
◦ Sveikatai palankios mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija, taikant aktyvias, praktines ir metodiškai pagrįstas priemones.
2. Psichikos sveikatos stiprinimas. Prioriteto kryptys:
◦ Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, intervencija ir žalos mažinimas visų amžiaus grupių gyventojams taikant metodiškai pagrįstas priemones;
◦ Emocinės, psichologinės pagalbos priemonių prieinamumo didinimas (ypač kaimo gyventojams) visų amžiaus grupių gyventojams taikant metodiškai pagrįstas ilgalaikes (ne vienkartines) priemones.
3. Užkrečiamų ligų prevencija ir kontrolė. Prioriteto kryptys:
◦ Skiepais valdomų užkrečiamų ligų prevencija;
◦ Niežų ir pedikuliozės profilaktika.
4. Aplinkos stebėsenos. Prioriteto kryptys:
◦ Vandens maudyklų vandens kokybės tyrimai;
◦ Oro taršos kokybės tyrimai.

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. birželio 7 d. iki 2024 m. birželio 20 d. 17. 00 val. Prienų rajono savivaldybės administracijos priimamajame (administracinio pastato I aukšte) arba siunčiamos registruotu paštu (Laisvės a. 12, Prienai) ar el. paštu [email protected]

Projektų paraiškų rengimo klausimais darbo dienomis konsultuoja Prienų rajono savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) Virginijus Slauta, tel. +370 319 60109.

Tvarkos aprašas
Paraiškos forma