Informacinis pranešimas apie Paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų žemėlapio (toliau – Pakrančių teritorijų žemėlapis) projektą interneto svetainėse