Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad 2025 m. balandžio 30 d. baigs galioti Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas. Todėl, siekiant užtikrinti sklandų ir sėkmingą šio proceso įgyvendinimą, nuotoliniu būdu teikiamos nemokamos konsultacijos ir metodinė pagalba.

Informacija apie gręžinių įteisinimą, paskelbta LGT interneto svetainėje, nuolat atnaujinama ir papildoma atsižvelgiant į dažniausiai užduodamus klausimus. Taip pat, kad būtų patogiau, pagrindinė informacija pagal temas pateikiama skrajutėse – jose nurodyta, ką ir kokia tvarka reikia padaryti, kokius dokumentus ir kam pateikti.

Informacinis bukletas

Pagrindinės nuorodos:

Kaip įteisinti individualaus apsirūpinimo gręžinį?

Kaip įteisinti sodų bendrijose bendrai naudojamus gręžinius

Kaip įteisinti gręžinį, kai reikia leidimo naudoti požeminio vandens išteklius

Ką daryti, kai gręžinys bešeimininkis?

Lietuvos geologijos tarnybos informacija