Birželio 27 d. vykusio Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžioje tradiciškai pasveikinti birželio mėnesio solenizantai – šiame posėdyje gėlės ir plojimai buvo skirti merui Alvydui Vaicekauskui.
Posėdyje buvo išnagrinėta virš dvidešimt sprendimų projektų, patvirtintas Administracijos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinys.

Patvirtintas Prienų rajono savivaldybės administracijos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinys
Pristačiusi išsamią ataskaitą, Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė kvietė visus ir 2024 m. susitelkti bendriems tikslams, dalintis gerąja patirtimi, siūlyti naujas iniciatyvas, dirbti taip, kad Administracijos darbuotojų kompetencijai priskirtos veiklos būtų vykdomos kokybiškai ir laiku, laikantis teisės aktų reikalavimų bei atsižvelgiant į gyventojų lūkesčius, taip užtikrinant nuoseklią ir efektyvią Prienų rajono savivaldybės plėtrą. Direktorė padėkojo merui, vadovybei, Tarybos nariams už palaikymą, sprendimus ir įžvalgas, taip pat kolektyvui, be kurio, anot jos, darbai nebūtų įgyvendinti.
Meras taip pat padėkojo ir pagyrė direktorę už darbštumą, gerą ir stiprią Adminstracijos komandą, vildamasis, jog ir ateityje visi iššūkiai bus sėkmingai įveikti.

Reglamento pakeitimai, komisijos, biudžetas, investicijų projektai
Patvirtinti Tarybos veiklos reglamento pakeitimai, patvirtinta naujos sudėties Peticijų komisija, pritarta projekto „Prienų rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinimui. Projektu metu planuojama atlikti rekonstrukcijos darbus Prienų ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje (apie 100 m2) ir pristatyti atitinkantį reikalavimus priestatą, taip pat atlikti kitus pakeitimus, susijusius su sveikatos priežiūros funkcijų atlikimu.
Pritarta projekto „Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas Prienų l.-d. „Gintarėlis“ rengimui, teikimui bei įgyvendinimui. Projekto metu rekonstruojamos ir plečiamos l.-d. „Gintarėlis“ patalpos, planuojama įsigyti įsigyta reikalingą įrangą ir įkurti naują ikimokyklinio ugdymo grupę (10 vietų). Taryba sutiko imti 1 249 979,61 Eur ilgalaikę paskolą šios ugdymo įstaigos modernizavimo I ir II etapų darbams finansuoti.
Patvirtinti Savivaldybės 2024 m. biudžeto pakeitimai.

Kultūra, švietimas, sveikata, viešosios paslaugos
Patvirtinti Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos nuostatai, Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, tarpinių patikrinimų vykdymą tvarkos aprašas.
Patvirtinti VšĮ Prienų ligoninės paslaugų įkainiai.
Patvirtintas Prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašas, kuris papildytas nauja prekybos ir paslaugų teikimo vieta – Prienų miesto pliažu prie Nemuno.

Turtas
Taryba sutiko neatlyginamai perduoti humanitarinei pagalbai skirtą turtą (valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą gaisrinį automobilį GAZ-66) Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnybos Lvivo srities padaliniui, tarpininkaujant LR ambasadai Ukrainoje. Perdavimo procedūros bus kompensuojamos valstybės lėšomis ir vykdomos per Europos Komisijos kurjerį.
Siekiant paprasčiau vykdyti vietinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros funkciją, nutarta kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Aplinkos ministerijos dėl rajono savivaldybės teritorijoje esančių 39 kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, patikėjimo teise valdomų Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos, perdavimo Prienų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir jais disponuoti patikėjimo teise.
Taryba nusprendė teikti Nacionalinei žemės tarnybai parduoti atvirame aukcione Savivaldybės patikėjimo teise valdomą 5,4908 ha ploto kitos paskirties valstybinės žemės sklypą, esantį Kauno pl. 2C Prienuose (nustatyti pradinę pardavimo kainą (be aukciono organizavimo išlaidų) – 438 396 Eur). Sklype galėtų būti statomi komercinės paskirties pastatai, o Savivaldybei, kaip žemės patikėtiniui, išnyktų prievolė prižiūrėti šį žemės sklypą.
Nutarta taip pat teikti Nacionalinei žemės tarnybai parduoti atvirame aukcione 0,3706 ha naują kitos paskirties valstybinės žemės sklypą, esantį Pramonės g. 9B (nustatyti pradinę pardavimo kainą (be aukciono organizavimo išlaidų) – 11 409 Eur) ir 2,0444 ha naują kitos paskirties valstybinės žemės sklypą, esantį Pramonės g. 14 Prienuose (nustatyti pradinę pardavimo kainą (be aukciono organizavimo išlaidų) – 210 561 Eur).
Taryba sutiko viešo konkurso būdu išuomoti maitinimo paslaugai teikti patalpas Prienų sporto centre 124,97 kv. m. ir nustatyti pradinį patalpų nuompinigių dydį – 1,08 Eur už 1 kv. m.
Patvirtinti sprendimų projektai dėl ilgalaikio materialiojo turto ir nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti patikėjimo ir panaudos teise Prienų ligoninei ir Prienų bendruomenei bei kiti sprendimų projektai, susiję su kilojamuoju ir nekilnojamuoju turtu.
Į kitą Tarybos posėdį Tarybos nariai rinksis rugpjūčio mėnesį.

Išvažiuojamasis posėdis Veiverių seniūnijoje
Po posėdžio meras pakvietė Tarybos narius į pirmąjį šiais metais išvažiuojamąjį posėdį, kuris vyko Veiverių seniūnijoje.
Tarybos nariai apsilankė atnaujintame Veiverių parke, Tomo Žilinsko gimnazijoje, Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centre, Skriaudžių vaikų darželyje, pasidžiaugė pokyčiais, aptarė ateities darbus ir perspektyvas.

Prienų rajono savivaldybės informacija