Informuojame, kad visi fiziniai ir juridiniai asmenys, esantys Prienų rajono savivaldybės teritorijoje, privalo laikytis Rajono miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių, patvirtintų Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. T3-15 (galiojanti suvestinė redakcija 2014-05-03), reikalavimų:
• laiku naikinti piktžoles ir žemės ūkio kultūrų kenkėjus, vegetacijos metu pjauti aukštesnę nei 20 cm žolę (ypač piktžoles), o vejose – aukštesnę nei 10 cm ir ne rečiau kaip kartą per mėnesį (nupjautą žolę reikia nedelsiant sugrėbti ir išvežti į specialiai skirtas kompostavimo aikšteles arba kompostuoti patiems), laiku iškirsti medžių atžalas, menkaverčius krūmus ir Sosnovskio barščius;
• užtikrinti, kad teritorijoje nebūtų piktžolių, pasiekusių žydėjimo stadiją (piktžolės gali būti tik dygimo ar pradinėje augimo stadijoje);
• privalo genėti ir karpyti savo teritorijoje augančius želdinius, trukdančius kaimyninių sklypų savininkams, praeiviams, eismo dalyviams arba inžineriniams tinklams: karpyti gyvatvores, kad jų šakos būtų ne arčiau kaip 0,3 metro nuo šaligatvio krašto, genėti medžių šakas, trukdančias praeiti pėstiesiems – ne žemiau kaip 2 metrai nuo žemės paviršiaus.
Asmuo, turintis sklypą gyvenamojo namo ar kitokios paskirties statiniui statyti ir nepradėjęs statybos darbų, privalo sklypą prižiūrėti (pjauti žolę ir pan.) taisyklėse nustatyta tvarka.
Žemės sklypų būklė vertinama nuo gegužės mėn. 15 d. iki birželio mėn. 30 d. Iki liepos 5 d. bus parengtas nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašas, kuris bus skelbiamas Savivaldybės ir seniūnijų feisbuko paskyrose. Sklypo savininkas, pašalinęs priežastis, dėl kurių sklypas įtrauktas į sąrašą, privalės informuoti seniūniją iki liepos 25 d.
Jeigu iki to laiko priežastys nebus pašalintos, į sąrašą įtrauktų nenaudojamų, apleistų žemės sklypų savininkams bus taikomas padidintas 4 proc. žemės mokesčio tarifas.
Prienų rajono savivaldybės administracijos darbuotojai siekia ne nubausti, bet skatinti sklypų naudotojus tinkamai tvarkytis ir prižiūrėti savo turtą.
Neprižiūrimi, apleisti sklypai nepuošia mūsų aplinkos. Tokiuose sklypuose auga piktžolės, gyvena erkės, ten galima rasti statybinių atliekų, šiukšlių, sumedėjusių augalų, avarinės būklės medžių.

Prienų rajono savivaldybės informacija