Prienų rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisija svarstė gautą MB „Reiveris“ paraišką dėl paramos skyrimo. Priimtas sprendimas skirti 700 Eur paramą įmonės interneto svetainės kūrimo išlaidoms padengti.

Kviečiame Prienų rajono savivaldybės verslo subjektus teikti paraiškas gauti paramą smulkiajam ir vidutiniam verslui. Parama teikiama už sukurtas darbo vietas, paskolų palūkanoms kompensuoti, mokymo išlaidoms,  interneto svetainių kūrimo išlaidoms, pagrindinių priemonių įsigijimo išlaidoms, verslo planų ir paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti rengimo išlaidoms padengti, žemės, patalpų nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčiams kompensuoti bei kitoms išlaidoms pagal PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ RĖMIMO TVARKOS APRAŠĄ.

https://www.teisineinformacija.lt/prienai/document/9865

Smulkesnę informaciją teikia L. Mikušauskienė, tel. 8 319 61121, el.p. [email protected]

Prienų rajono savivaldybės informacija