Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Kauno g. 64, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslai:
1. pertvarkyti žemės sklypus – atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus;
2. siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės servitutai.

Statinių, esančių planuojamoje teritorijoje, savininkus informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje jūs turėsite galimybę sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimus ir pasiūlymų teikimo galimybes. Taip pat informuojame, kad ŽPDRIS galėsite susipažinti su Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus priimtu sprendimu dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo (paslaugos Nr. ZSFP-141241).

Daugiau informacijos gali suteikti Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Rima Sodaitienė, tel. +370 319 61 146, el. p. [email protected].