Vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašu, patvirtintu 2024 m. gegužės 8 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-303 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašo patvirtinimo“, Prienų rajono savivaldybės administracija, didindama savivaldybės socialinio būsto fondą, siekdama patenkinti asmenų ir (šeimų), turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, poreikį aprūpinti būstu, įsigytų 2 (dviejų) kambarių būstą Balbieriškio mstl., Prienų r. sav.

Paraiškos priimamos iki 2024 m. liepos 31 d., adresu Laisvės a. 12, Prienai arba el. paštu [email protected]