Informacija dėl siūlymo pripažinti statinius, kurie neturi savininkų, bešeimininkiais

Apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai…