Dėl 2022 metų Prienų rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ir viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir finansinių ataskaitų rinkinių parengimą, sąrašo patvirtinimo

Numeris: A3-953

6 priedas

A3-953

Kategorija: Administracijos direktoriaus įsakymas
Būsena: Galioja