Dėl budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų ir vaikų socialinės globos institucijų ar kitų juridinių asmenų, sutinkančių priimti likusį be tėvų globos vaiką, sąrašo patvirtinimo

Kategorija: Administracijos direktoriaus įsakymas
Būsena: Galioja