Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir savivaldybės iždo piniginių lėšų, gautinų ir mokėtinų sumų bei įsipareigojimų 2020 m. metinės inventorizacijos atlikimo

Numeris: A3-1113

Dokumentai: A3-1113.docx

Kategorija: Administracijos direktoriaus įsakymas
Būsena: Galioja