Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų r. Balbieriškio pagrindinei mokyklai

Kategorija: Tarybos sprendimai (nuo 2015-01-29)
Būsena: Pakeistas/galioja