Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaigų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo