Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T3-134 ,,Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo Prienų rajono švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo

Kategorija: Tarybos sprendimai (nuo 2015-01-29)
Būsena: Galioja