Dėl projektų, įgyvendinamų Prienų rajono savivaldybėje pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, išlaidų sąmatų ir ataskaitų formų patvirtinimo

Kategorija: Administracijos direktoriaus įsakymas
Būsena: Galioja