Skubios pagalbos numeriu 112 skambinkite tik tada, kai staiga iškyla reali grėsmė gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai ar turtui ir kai pagalbos tarnybos turi nedelsdamos atvykti į nelaimės vietą bei suteikti skubią pagalbą.

Kuo ypatingas 112?
– numeris 112 yra bendras numeris netikėtų nelaimių ar grėsmių gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai ar turtui atvejams. Šiais atvejais juo paskambinus galima iškviesti pagrindines pagalbos tarnybas: policiją, ugniagesius gelbėtojus ar greitąją medicinos pagalbos tarnybą;
– numeriu 112 galima skambinti iš visų viešųjų telefono ryšio tinklų;
– numeris 112 veikia visose 28 Europos Sąjungos valstybėse narėse;
– numeriu 112 galima skambinti nemokamai, 24/7.

Paskambinę numeriu 112 Jūs turite:
– trumpai ir aiškiai pasakyti, kas atsitiko;
– pasakyti adresą ar vietą, kurioje reikalinga skubi pagalba (pasakykite miestą ar vietovę, adresą, jei nežinote adreso, reikia kuo tiksliau apibūdinti vietą, kur esate);
– atsakyti į operatoriaus užduodamus klausimus;
– išklausyti ir vykdyti operatoriaus patarimus;
– nepadėti ragelio tol, kol operatorius jums nepasakys, kad pokalbį galima baigti.

Nutikus nelaimei, pasistenkite susikaupti ir paskambinę numeriu 112 pateikite kuo tikslesnę informaciją, atsakykite į Jums užduodamus klausimus – taip padėsite Jums į pagalbą skubantiems žmonėms.

PRIMENAME, kad:
1) skambinimas pagalbos telefono numeriais žinant, kad nėra pagalbos poreikio, užtraukia įspėjimą arba baudą nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų arba administracinį areštą nuo penkiolikos iki trisdešimties parų (LR ATPK 18820 str.).
2) žinomai melagingas priešgaisrinės apsaugos, policijos, greitosios medicinos pagalbos ir kitų specialiųjų tarnybų iškvietimas užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų arba administracinį areštą iki trisdešimties parų (LR ATPK 186 str.).
3) BPC operatoriaus (VPGT pareigūno) garbės ir orumo įžeidimas, reiškiamas žodžiu ar kūno gestais, įžeidžiančiu elgesiu, kibimu ar kitokiu elgesiu, užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų arba administracinį areštą nuo penkiolikos iki trisdešimties parų (LR ATPK 187 str. 2 d.).
4) tas, kas melagingai pranešė ar paskleidė žinią apie visuomenei gresiantį pavojų arba didelę nelaimę, jeigu dėl to buvo iškviestos specialios tarnybos, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu (LR BK 285 str. 2d.).
Daugiau informacijos apie Bendrąjį pagalbos centrą ir numerį 112 interneto svetainėse:
http://www.bpc112.lt  ir http://www.sos112.lt