Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint, komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys , kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, t.y. asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

 • mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
 • gyvena vieni.

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius ir galimybes, teikia šią pagalbą:

 • teikia pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje;
 • teikia individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (pagalba apsirengiant, nusiprausiant ir kt.);
 • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt.;
 • teikia individualią pagalbą asmeniui, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdyti gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti medikamentus, būti socialiai aktyviam.

Asmeninis asistentas neteikia:

 • pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu;
 • neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų;
 • nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo funkcijų;

Mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis:

 • asmeninė pagalba teikiama nemokamai neįgaliajam, kurio pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, t. y. 256 eurai;
 • jei negalią turinčio asmens pajamos viršija 256 eurus, mokestis už asmeninės pagalbos teikimą negali viršyti 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio ir negali būti didesnis negu 20 procentų neįgaliojo pajamų.

Dėl asmeninės pagalbos galima kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar gyvenamosios vietos seniūniją. Išsamesnę informaciją teikia Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Rasma Galinskienė tel. (8 319) 61178, el. p. [email protected]

Asmeninės pagalbos teikėjas – Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras.