2024-04-10 Prekybos paskirties pastato statyba ir esamų pastatų griovimas Prienų r. sav., Mačiūnų k., Naujakurių g. 2
2024-05-06
Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės mero įgaliotas vyriausiasis architektas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu, pritaria „PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO STATYBOS IR ESAMŲ PASTATŲ GRIOVIMO, PRIENŲ R. SAV., MAČIŪNŲ K., NAUJAKURIŲ G.2, PROJEKTAS“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-240503-00009).

2024-04-30
Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės mero įgaliotas vyriausiasis architektas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu, pritaria „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 189 Prienai-Skriaudžiai ruožo nuo 0,005 iki 0,676 km rekonstravimas, sutvarkant takus“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-240424-00007).

2024-03-06
Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės mero įgaliotas vyriausiasis architektas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu, pritaria „Pastato-Poilsio namelio Debesų g. 24 Pociūnų k., Prienų r.sav. rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-240304-00006).

2024-02-22
Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės mero įgaliotas vyriausiasis architektas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu, pritaria „Ūkininko sodybos – vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, Žaros g. 32, Kėbliškių k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-240221-00004 ).

2024-02-19
Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės mero įgaliotas vyriausiasis architektas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu, pritaria „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 3316 BALBIERIŠKIS–ŽAGARIAI–KIRMĖLIŠKĖS RUOŽO NUO 1,290 IKI 2,472 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS“ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ DALIS“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-240212-00002).

2024-02-14
Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės mero įgaliotas vyriausiasis architektas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, pritaria „Kitos paskirties pastato 1H1p rekonstravimo į gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatą, Prienai, Vytenio g. 5, projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-240214-00003).

2024-01-18
Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės mero įgaliotas vyriausiasis architektas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, pritaria „Pastato Basanavičiaus g. 1, Prienuose, Prienų r. sav. rekonstravimo projektas su paskirties keitimu iš gamybos, pramonės į mokslo paskirties pastatą“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-240112-00001).

2023-12-14
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Prienų rajono savivaldybės mero įgaliotas vyriausiasis architektas pritaria „Kitos (ūkio) paskirties pastato (angaro), Prienų r. sav., Pakuonio sen., Antakalnio k., Ilgoji g. 70B, statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-231211-00022).

2023-12-11
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Prienų rajono savivaldybės mero įgaliotas vyriausiasis architektas pritaria „Pagalbinio ūkinio pastato (4400-1073-7785) paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties (vieno buto) namo paskirtį, įteisinant statinį, Tiesioji g. 15 a, Padrečių k., Veiverių sen., Prienų r. sav“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-231205-00021).

2023-10-31
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Prienų rajono savivaldybės mero įgaliotas vyriausiasis architektas pritaria „Dviejų butų gyvenamojo namo 1/2 dalies (savavališkos statybos įteisinimas) Paparčio g. 2, Prienų m., Prienų r. sav., rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-231027-00018 ).

2023-10-16
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Prienų rajono savivaldybės mero įgaliotas vyriausiasis architektas pritaria „Gydymo paskirties pastato, Revuonos g. 4, Prienai, rekonstravimo projektas “ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-231013-00017).

2023-07-24
Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės mero įgaliotas vyriausiasis architektas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Prekybos paskirties pastato rekonstravimo projektas į daugiabutį gyvenamąjį namą. Prienai, Vytenio g. 12“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-230720-00014).

2023-07-04
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Prienų rajono savivaldybės mero įgaliotas vyriausiasis architektas pritaria „Kitos paskirties inžinerinio statinio, saulės šviesos energijos elektrinės, Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Navasiolkos k. statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-230628-00013).

2023-06-06
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Prienų rajono savivaldybės mero įgaliotas vyriausiasis architektas pritaria „Kitos paskirties inžinerinio statinio, saulės šviesos energijos elektrinės, Prienų r., Prienų sen., Mačiūnų k. statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-230605-00012).

2023-05-29
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Prienų rajono savivaldybės mero įgaliotas vyriausiasis architektas pritaria „Trijų paslaugų paskirties pastatų Pramonės g. 4A, Prienuose, statybos projektiniai pasiūlymai“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-230523-00011).

2023-05-11
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Prienų rajono savivaldybės mero įgaliotas vyriausiasis architektas pritaria „Vienbučio gyvenamojo namo paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą su sandėliavimo patalpomis Prienų r.sav., Veiveriai, Kauno g. 56 A paprastojo remonto projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-230504-00010).

2023-05-11
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Prienų rajono savivaldybės mero įgaliotas vyriausiasis architektas pritaria „KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (12) (SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINĖS) PRIENŲ R. SAV., VEIVERIŲ SEN., MAURUČIŲ K., ŠILĖNŲ G. 10B, STATYBOS PROJEKTAS“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-230428-00009).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija nepritaria „KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (12) (SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINĖS) PRIENŲ R. SAV., VEIVERIŲ SEN., MAURUČIŲ K., ŠILĖNŲ G. 10B, STATYBOS PROJEKTAS“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-230424-00008).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Kitos paskirties inžinerinio statinio, saulės šviesos energijos elektrinės Prienų r. sav., Pakuonio sen., Sabalėnų k. statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-230408-00007).

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Saulės elektrinės Nr.1-6 Ingavangio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav. Unikalus Nr. 4400-5913-6408, 4400-5913-6620, 4400-5913-5110, 4400-5913-4992, 4400-5913-4646, 4400-5913-6784 statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-230314-00006.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Gamybos pastato (7.8.) Aleksoto g. 15, Veiveriai, Veiverių sen., Prienų r. sav., statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-13-230202-00008).

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos adresu Dariaus ir Girėno g. 6, Prienų m. stadiono pritaikymo bendruomenės fizinį aktyvumą skatinančioms veikloms supaprastintas projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-230117-00002).

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Pėsčių tako įrengimo Nemuno pakrantėje, Prienų m., statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-230106-00001).

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija iš esmės pritaria „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ STATYBININKŲ G. 17, PRIENUOSE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMAS) PROJEKTAS“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-221213-00003), tačiau nepritaria fasadų spalviniams ir apdailinių medžiagų sprendiniams, todėl prieš teikiant techninį ar techninį darbo projektą viešinimui ir keliant prašymą į IS ,,Infostatyba“ statybą leidžainčiam dokumentui gauti, būtina su Prienų rajono savivaldybės vyr. architektu suderinti fasadų grafinius, spalvinius ir apdailinių medžiagų sprendinius.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Gyvenamosios paskirties patalpos (buto) Nr. 2 (unikalus numeris 6997-6000-6018:0003), Kęstučio g. 20-2, Prienų m., Prienų r. sav., kapitalinio remonto projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-221206-00002).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Liepų g., M. Valančiaus g., Kovo 8-osios g., Prienų m., statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-221109-00001).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Paslaugų paskirties pastato (kelių transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros centras) Pramonės g. 12, Prienai, statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-221026-04766).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Bekontaktės ir automatinės automobilių plovyklos su papildomais įrenginiais Pramonės g. 4B, Prienų mieste, supaprastintas statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-221018-04630).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija nepritaria „Bekontaktės ir automatinės automobilių plovyklos su papildomais įrenginiais Pramonės g. 4B, Prienų mieste, supaprastintas statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220923-04281).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Mokyklos pastato (u.k. 6992-0017-1010) paskirties keitimas iš mokslo į gyvenamosios paskirties (senelių globos namai (6.4), atliekant rekonstrukciją, adresu Lizdeikių g.1, Lizdeikių k., Prienų r.sav.“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-221005-04429).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio, radijo ryšio bokšto (H=29.9m), Padrečių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., statybos“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100- 220914-04112).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Prienų parko ir vandens malūno liekanų komplekso vandens malūno liekanos (un.KVR kodas 36625) Prienų rajono sav., Prienų sen., Prienų m., Kranto g. 8; Viešbučio pastato Nr.: 4400-1277-0994 rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220818-03750).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Kitos paskirties inžinerinio statinio – stoginės, Pramonės g. 15, Prienai, statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220804-03525).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Vandens transporto priemonių nuleidimo į vandenį ir infrastruktūros įrengimo Jiezno mieste supaprastintas statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220726-03389).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Pirties pastato 1C1p (unikalus Nr. 6997-4002-2012), esančio J. Lukšos g. 3, Prienų m., Prienų r. sav., kapitalinio remonto ir paskirties keitimo iš paslaugų į maitinimo, projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220717-03243).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija nepritaria „Prekybos paskirties pastato Vilniaus g.1, Prienai, statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220620-02875).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Prekybos paskirties pastato Vilniaus g.1, Prienai, statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220628-03000).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) TINKLŲ STATINIO MEDŽIONIŲ KAIME, STAKLIŠKIŲ SENIŪNIJOJE, PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE STATYBOS“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220302-01024).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Pastato – sandėlio 1F2/p (unikalus Nr. 6998-6001-7015) dalies pastato patalpų paskirties keitimo iš sandėliavimo paskirties į administracinės ir paslaugų paskirties patalpas, trijų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo Vilniaus g.24, Prienų m.“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220224-00927).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Pastato- gyvenamojo namo (vieno buto pastatai), 1A3p (Unik. Nr. 6997-5000-5016) Birutės g. 9, Prienuose, rekonstravimo, keičiant paskirtį į gyvenamąją paskirtį (trijų ir daugiau butų) pastato (daugiabučiai)“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220223-00905).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO STATYBOS, GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (UNIK. NR. 6997-2009-7020) REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO Į SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATĄ, GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (UNIK. NR. 6997-2009-7019) PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATĄ, F. VAITKAUS G. 170 A, PRIENŲ M., PRIENŲ R. SAV.“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220214-00751).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATO, PRIENŲ R. SAV., BALBIERIŠKIO SEN., MEDVIŠIŲ K., KUNIGIŠKIŲ G. 54, REKONSTRAVIMAS“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220207-00636).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kranto, Pilies, ir Sodų g., Prienų m., statybos ir rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-211230-05444).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Kitos (fermų) paskirties pastato Liepų g. 11, Pakumprio k., Išlaužo sen., Prienų r. sav. rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220111-00185).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Mokslo paskirties pastatų, mokyklų 2C2p ir 3C3p, įrengiant saulės šviesos energijos elektrinę, Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai paprastojo remonto projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-211110-04414).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO ROPIŲ G.26, PRIENAI STATYBOS PROJEKTAS“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-211119-04705).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Vieno buto gyvenamo namo ir ūkinio pastato Petkeliškių g. 11, Veiveriai, Prienų r. sav. (skl.kad.Nr. 6962/0004:445) statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-211122-04723).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO, PRIENŲ R. SAV., VEIVERIAI, KARKLŲ G. 9, STATYBOS PROJEKTAS“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-211122-04729).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „VEIVERIŲ MIESTELIO LAISVALAIKIO ERDVĖS SUTVARKYMO, PRIENŲ R. SAV., VEIVERIAI, STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS (KADASTRO NR. 6962/0006:269)“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220630-03048).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Pastato – sporto klubo (unik. Nr. 6994-8001-6012) Vytauto g. 4, Prienuose, paskirties keitimo ir rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-210923-03507).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Daugiabučio gyvenamojo namo 1A1m patalpos – buto Nr.1 (unikalus Nr. 6995-7001-1014), esančio M. Valančiaus g. 4-1, Prienų m., Prienų r. sav., nesuformuotame valstybinės žemės sklype, (savavalinės statybos įteisinimas) rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-210920-0348).