Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Vandens transporto priemonių nuleidimo į vandenį ir infrastruktūros įrengimo Jiezno mieste supaprastintas statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220726-03389).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Pirties pastato 1C1p (unikalus Nr. 6997-4002-2012), esančio J. Lukšos g. 3, Prienų m., Prienų r. sav., kapitalinio remonto ir paskirties keitimo iš paslaugų į maitinimo, projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220717-03243).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija nepritaria „Prekybos paskirties pastato Vilniaus g.1, Prienai, statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220620-02875).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Prekybos paskirties pastato Vilniaus g.1, Prienai, statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220628-03000).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) TINKLŲ STATINIO MEDŽIONIŲ KAIME, STAKLIŠKIŲ SENIŪNIJOJE, PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE STATYBOS“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220302-01024).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Pastato – sandėlio 1F2/p (unikalus Nr. 6998-6001-7015) dalies pastato patalpų paskirties keitimo iš sandėliavimo paskirties į administracinės ir paslaugų paskirties patalpas, trijų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo Vilniaus g.24, Prienų m.“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220224-00927).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Pastato- gyvenamojo namo (vieno buto pastatai), 1A3p (Unik. Nr. 6997-5000-5016) Birutės g. 9, Prienuose, rekonstravimo, keičiant paskirtį į gyvenamąją paskirtį (trijų ir daugiau butų) pastato (daugiabučiai)“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220223-00905).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO STATYBOS, GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (UNIK. NR. 6997-2009-7020) REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO Į SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATĄ, GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (UNIK. NR. 6997-2009-7019) PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATĄ, F. VAITKAUS G. 170 A, PRIENŲ M., PRIENŲ R. SAV.“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220214-00751).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATO, PRIENŲ R. SAV., BALBIERIŠKIO SEN., MEDVIŠIŲ K., KUNIGIŠKIŲ G. 54, REKONSTRAVIMAS“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220207-00636).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kranto, Pilies, ir Sodų g., Prienų m., statybos ir rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-211230-05444).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Kitos (fermų) paskirties pastato Liepų g. 11, Pakumprio k., Išlaužo sen., Prienų r. sav. rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220111-00185).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Mokslo paskirties pastatų, mokyklų 2C2p ir 3C3p, įrengiant saulės šviesos energijos elektrinę, Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai paprastojo remonto projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-211110-04414).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO ROPIŲ G.26, PRIENAI STATYBOS PROJEKTAS“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-211119-04705).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Vieno buto gyvenamo namo ir ūkinio pastato Petkeliškių g. 11, Veiveriai, Prienų r. sav. (skl.kad.Nr. 6962/0004:445) statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-211122-04723).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO, PRIENŲ R. SAV., VEIVERIAI, KARKLŲ G. 9, STATYBOS PROJEKTAS“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-211122-04729).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „VEIVERIŲ MIESTELIO LAISVALAIKIO ERDVĖS SUTVARKYMO, PRIENŲ R. SAV., VEIVERIAI, STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS (KADASTRO NR. 6962/0006:269)“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220630-03048).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Pastato – sporto klubo (unik. Nr. 6994-8001-6012) Vytauto g. 4, Prienuose, paskirties keitimo ir rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-210923-03507).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria „Daugiabučio gyvenamojo namo 1A1m patalpos – buto Nr.1 (unikalus Nr. 6995-7001-1014), esančio M. Valančiaus g. 4-1, Prienų m., Prienų r. sav., nesuformuotame valstybinės žemės sklype, (savavalinės statybos įteisinimas) rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-210920-0348).