INFORMACIJA APIE ŽEMĖS SKLYPUS, SUFORMUOTUS NUOSAVYBĖS TEISĖMS ATKURTI PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (PRIENŲ IR JIEZNO MIESTUOSE)

1. Prienų mieste 8 detaliaisiais planais suplanuoti 27 žemės sklypai (iš viso 2,8277 ha), kurių kadastriniai matavimai yra parengti ir kadastro duomenų bylos perduotos NŽT prie ŽŪM Prienų ir Birštono skyriui.

2. Nuosavybės teisėms atkurti į turėtą žemę Prienų ir Jiezno miestuose parengta ir patvirtinta 19 detaliųjų planų: 9 teritorijos Prienų mieste (5,67 ha ploto), 10 teritorijų Jiezno mieste (12,16 ha ploto) – iš viso apie 17,83 ha. Šiais detaliaisiais planais suformuota 90 žemės sklypų. Prienų mieste ir dalies Jiezno mieste suformuotų žemės sklypų kadastriniai matavimai yra parengti ir duomenys perduoti NŽT prie ŽŪM Prienų ir Birštono skyriui.