Siekdami užtikrinti sklandų gyventojų skiepijimo procesą, pateikiame rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų kontaktus, kuriais galima iš anksto registruotis:

Prienų rajono savivaldybė suvokia ekstremalios padėties pasekmes smulkiajam ir vidutiniam verslui, patiriančiam sunkumų dėl COVID-19. Savivaldybės tarybos 2020-04-30 sprendimu Nr. T3-111 patvirtinta nauja Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo redakcija. Įrašyta nauja finansinės paramos forma, t. y. nustatyta, kad finansinė parama gali būti teikiama gaisro ar stichinės nelaimės atveju – iki  4500 Eur. Taip pat  nustatyta, kad 14.12, 14.13 ir 14.15 papunkčiuose numatyti apribojimai dėl paramos teikimo trukmės negalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną arba esant nenumatytiems verslo veiklos apribojimams.

Savivaldybės taryba, atsižvelgdama į gautus prašymus, priėmė sprendimus atleisti mokesčių mokėtojus nuo Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos mokesčio.

Plačiau apie esamas ir naujas verslui prieinamas priemones rasite:

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo, atnaujiname Prienų rajono savivaldybės administracijos atsakingų darbuotojų kontaktus, kuriais galima kreiptis:

Prienų rajono savivaldybės teritorijoje

Visais klausimais, susijusiais su COVID-19 savivaldybėje – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė, Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkė, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovė Jūratė Zailskienė, tel. (8 699) 58 535, el. p. direktorius@prienai.lt

Dėl savivaldybės teritorijoje esančių asmenų, kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nustatyta tvarka taikoma izoliacija dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir kurie neturi ar nėra deklaravę gyvenamosios vietos Lietuvoje, įskaitant užsieniečius, neteisėtai atvykusius į Lietuvos Respubliką, ir prieglobsčio prašytojus, asmenis, paleidžiamus iš laisvės atėmimo įstaigos, pervežimo į numatytas izoliavimo patalpas,dėl savivaldybės teritorijoje esančių asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kurie neturi ar nėra deklaravę gyvenamosios vietos Lietuvoje, įskaitant užsieniečius, neteisėtai atvykusius į Lietuvos Respubliką, ir prieglobsčio prašytojus, asmenis, paleidžiamus iš laisvės atėmimo įstaigos, pervežimo į VšĮ Abromiškių reabilitacinę ligoninę, prieš tai informavus VšĮ Abromiškių reabilitacinę ligoninę, kiek, kokios lyties ir amžiaus grupės (vaikas ar suaugęs) pacientų atvežama, apie pacientų giminystės ryšius, dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kurie išrašomi iš stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų ar paleidžiami iš laisvės atėmimo įstaigų tęsti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) gydymo ambulatoriškai, transportavimo į šių asmenų namus ar kitą gyvenamąją vietą, jeigu tokie asmenys neturi galimybės grįžti nuosavu ar artimųjų transportu (pervežimą organizuoja ta savivaldybės administracija, į kurios teritoriją asmuo yra pervežamas) – Bendrojo skyriaus vedėja Jūratė Mickevičienė, tel. (8 687) 96182, el. p. jūrate.mickeviciene@prienai.lt

Dėl patalpų izoliacijai asmenims, kurie neturi galimybės izoliuotis namuose – Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas Romas Trakymas, tel. (8 319) 61174

Pastebėjusiems, kad pilietis nesilaiko saviizoliacijos režimo, – bendrasis pagalbos telefonas 112 arba Prienų rajono savivaldybės Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Vytautė Draugelytė, tel. (8 610) 31174, el. p. vytaute.draugelyte@prienai.lt

Dėl informacijos teikimo – Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene) Roma Sinkevičiūtė, tel. (8 602 77770), el. p. roma.sinkeviciute@prienai.lt

Dėl viešosios saugos – sveikatos ir gyvybės pavojui kylančiais klausimais – kreiptis 112.

Prienų rajono savivaldybės administracijoje

Ekstremaliosios situacijos metu raginame pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis arba konsultuotis nuotoliniu būdu:
Elektroninės paslaugos teikiamos – el. būdu pauslaugos
Socialinės paramos ir sveikatos skyrius – tel.: (8 319) 61 161; (8 655) 02973;
Žemės ūkio skyrius – tel. (8 319) 61 160;

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius: teisės klausimais – (8 610) 31174
(8 319) 61 107; civilinės metrikacijos – (8 319) 61 133 arba (8 682) 59369 ir (8 319) 61 170 arba (8 616) 23171
Švietimo ir sporto skyrius – (8 319) 61 134 arba (8 686) 58743;
Kultūros, turizmo ir jaunimo skyrius – (8 319) 61 106 arba (8 699) 61133;
Civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų klausimai – (8 319) 61 174 arba (8 611 12107);
Išsamesnė informacija teikiama Vieno langelio telefonu (8 319 61 149 ir telefonais www.prienai.lt/go.php/lit/Struktura-ir-kontaktai/1
Prašymai ir dokumentai priimami el. p. administracija@prienai.lt arba raštu adresu Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai.
Jeigu nėra galimybės išspręsti problemą nuotoliniu būdu, raginame registruotis pas specialistą iš anksto. Atėjus į Savivaldybę, specialistas Jums bus iškviestas.

Būkime sąmoningi, saugokime save ir aplinkinius!

Koronaviruso karštoji linija – 1808. Eelektroninė registracija tyrimui dėl COVID-19 https://1808.lt/

Kur dar galima kreiptis pagalbos?

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai konsultuoja tel. nr. +370 526 49676 (I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45; VI-VII 8:00-17:00).

Taip pat dėl naujosios koronaviruso infekcijos galima kreiptis elektroninio pašto adresu: koronavirusas@sam.lt, kuriuo į visuomenės užklausas dėl koronaviruso atsakinėja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai.

Vyriausybei paskelbus ekstremalią padėtį dėl koronoviruso, susijusiais klausimais institucijos gyventojams teikia informaciją šiais kontaktais (institucijų darbo valandomis, jeigu nenurodyta kitaip):

„Sodros“ informacijos centras (nedarbingumas, išmokos): 1883

Valstybinė mokesčių inspekcija (mokestiniai klausimai): 1882

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba: (85) 205 49 48, (85) 250 38 81, (85) 262 67 60

Užsienio reikalų ministerijos visą parą budintis telefonas (kelionių rekomendacijų klausimai): (85) 236 2444. Informaciją rasite ir svetainėje: https://urm.lt/urm-informacija-keliaujantiems

Valstybės sienos apsaugos tarnybos numeris, kuris budi visą parą: (85) 271 93 05

Policijos informacija teikiama el. p. info@policija.lt arba telefonu: 8700 60 000

Emocinės paramos galima kreiptis telefonu 1809. Taip pat naudingos informacijos galite rasti puslapyje pagalbasau.lt.

Aktualią informaciją galite rasti Sveikatos apsaugos ministerijos pusalpyje: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos

Vyriausiasis specialistas Romas Trakymas, romas.trakymas@prienai.lt, (8 319) 61 174

Registracija tiksliniams ir profilaktiniams PGR tyrimams Prienų ligoninėje vykdoma telefonu 8 603 40608

Naujausia COVID-19 informacija

Registracija tyrimui dėl COVID-19

Aktuali informacija dėl skiepijimo