Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (2024 m.)

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA (APRAŠO 1 PRIEDAS)

BENDRA PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA (PARAIŠKOS PRIEDAS)

VERTINIMO ANKETA (APRAŠO 2 PRIEDAS)

SUTARTIS (APRAŠO 3 PRIEDAS)

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VEIKLOS ATASKAITOS FORMA (sutarties 1 priedas)

PROGRAMOS IŠLAIDŲ DETALIOJI SĄMATA (sutarties 2 priedas)

DETALI PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA (sutarties 3 priedas)

PROGRAMOS IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (sutarties 4 priedas)

PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO ATASKAITA (sutarties 5 priedas)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS (APRAŠO 4 PRIEDAS)

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA (APRAŠO 5 PRIEDAS) 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS STEBĖTOJUI (APRAŠO 6 PRIEDAS)

SUTIKIMAS DALYVAUTI PROJEKTE (APRAŠO 7 PRIEDAS)