Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (2023 m.)

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA (APRAŠO 1 PRIEDAS)

BENDRA PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA (PARAIŠKOS PRIEDAS)

VERTINIMO ANKETA (APRAŠO 2 PRIEDAS)

SUTARTIS (APRAŠO 3 PRIEDAS)

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VEIKLOS ATASKAITOS FORMA (sutarties 1 priedas)

PROGRAMOS IŠLAIDŲ DETALIOJI SĄMATA (sutarties 2 priedas)

DETALI PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA (sutarties 3 priedas)

PROGRAMOS IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (sutarties 4 priedas)

PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO ATASKAITA (sutarties 5 priedas)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS (APRAŠO 4 PRIEDAS)

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA (APRAŠO 5 PRIEDAS) 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS STEBĖTOJUI (APRAŠO 6 PRIEDAS)

SUTIKIMAS DALYVAUTI PROJEKTE (APRAŠO 7 PRIEDAS)

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

 

Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. A3-461 „Dėl projektų finansavimo“ lėšos pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1. 1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimą Prienų rajono savivaldybėje skirtos šiems projektams:

Eil. Nr. Pareiškėjas  Projektas Eur
1. Dvariuko bendruomenė „Per rudenėjantį Prienų šilą“ 1200.00
2. Jiezno kultūrizmo klubas „Uola“ „Sveikatingumo-aktyvumo stovykla“ 1047.00
3. Bendruomenė „Veiverių kraštas“ „Esam kartu“ 2283.00
4. Prienų rajono
kaimo bendruomenė „Stakliškės“
„Bendruomenės šeima veiklų sūkury“ 1626.00
5. Piliakalnio bendruomenės centras „Pašlavančio piliakalnis – aplankyk, pažink, pajausk“ 1355.00
6. Asociacija „Žemaitkiemio krašto bendruomenė“ „Pažink savo priešus“ 1100.00
7. Jiezno kraštiečių bendruomenė „Kūrybiška ir draugiška vasara bendruomenėje“ 750.00

Iš viso:

9361.00

 

Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A3-545 „Dėl projektų finansavimo“ lėšos pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1. 1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimą Prienų rajono savivaldybėje skirtos šiems projektams:

Eil. Nr. Pareiškėjas  Projektas Eur
1. Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija „Rudens kraitė. Išlaužo bažnyčiai 90“ 1425,00
2. Pakuonio krašto bendruomenė „Visi kartu – visi išvien“ 1376,00
3. Asociacija „Anties sodo bendruomenė“ „Daugiau tolerancijos ir atminties…“ 800,00
4. Asociacija „Aitvaro vaikai“ „Vasaros pramogos“ 1231,00
5. Dvariuko bendruomenė „Bendruomenės viešųjų erdvių ir bendruomenės poreikių gerinimas“ 770,00
6. Prienų bendruomenė „DraugAUKIME“ 750,00
Iš viso: 6352,00

 

Įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1. 1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. A3-592 „Dėl projekto finansavimo“ skirtos lėšos:

Eil. Nr. Pareiškėjas  Projektas Eur
1. Bendruomenė „Abipus Peršėkės“ „Gyvenkime patogiau: Balbieriškio parko viešųjų erdvių tvarkymas ir atnaujinimas“ 1742,00