Programos rengimo organizatorius: Viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas, Konstitucijos per. 7, LT-09308 Vilnius, tel. (8 5) 248 7233, faks. (8 5) 261 0498, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas http://www.vilniusjts.eu/.

Programos pavadinimas: 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa.

Programos tikslai: 1 tikslas – vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas; 2 tikslas – socialinės integracijos skatinimas ir kova su skurdu; 3 tikslas – parama vietos ir regiono geram valdymui; 4 tikslas – sienų valdymo ir sienų saugumo skatinimas, mobilumo ir migracijos valdymas.

Priimta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos išvada: vadovaujantis vertinimo subjektų išvadomis ir norminiais teisės aktais, programos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir programos atrankos vertinimui atlikti dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje adresu Konstitucijos per. 7, LT-09308 Vilnius ir interneto svetainėje http://www.vilniusjts.eu/.

Informuojame apie parengtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau SPAV) ataskaitą Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programai (toliau Programa).

Programos iniciatorius ir vykdančioji institucija – LR vidaus reikalų ministerija, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, www.vrm.lt , el. p. [email protected].
Viešas supažindinimas su SPAV ataskaita vyks Liepos 10 d. 9:00 val. LR vidaus reikalų ministerijoje, 424 kabinete, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius. Su Programos projektu ir SPAV ataskaita galima susipažinti http://www.enpi-cbc.eu/.

Pasiūlymai dėl SPAV ataskaitos gali būti teikiami iki Liepos 10 d. SPAV ataskaitos rengėjui AF-Consult UAB, el. p. [email protected], Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius.