Prienų rajono savivaldybės apdovanojimai „Dėkingumas“

Prienų rajono savivaldybės apdovanojimai „Dėkingumas“ įsteigti 2008 m. ir kasmet teikiamI labiausiai savo kraštui nusipelniusiems žmonėms už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui.

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ NUOSTATAI

Nominacija „Verslo plėtra“
ALGIRDAS ZDANYS
UAB „Mačiūnai“ komercijos direktorius

Nominacija „Kaimo plėtra“
VIDMANTAS RASIMAS
ūkininkas

Nominacija „Sportas“
AUDRONIS DELTUVA

Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro orientavimosi sporto nacionalinės kategorijos treneris

Nominacija „Sveikatos apsauga“
KRISTINA IRTA BANIONIENĖ
Prienų rajono Pirminės sveikatos priežiūros centro Greitosios pagalbos skyriaus vyriausioji bendruomenės slaugytoja

Nominacija „Mokslas ir švietimas“
LEVUTĖ KARČIAUSKIENĖ
Prienų „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Nominacija „Kultūra“
ALDONA ŠYVOKIENĖ
Prienų kultūros centro chorvedė

Nominacija „Visuomeninė veikla“
DAINORA ŠALTIENĖ
Nemuno kilpų regioninio parko vyriausioji kultūrologė, aktyvi bendruomenės narė

Nominacija „Pagalba žmogui“
LAIMONAS STUMBRAS
UAB „Leminkainen Lietuva“ meistras

Nominacija „Tarnystė žmogui“
NIJOLĖ IVANOVIENĖ
Prienų rajono Stakliškių seniūnijos seniūno pavaduotoja

Nominacija „Kaimo plėtra“
SAULENA IR ALFONSAS KRŪVELIAI
Veiverių seniūnijos ūkininkai

Nominacija „Kultūra“
RIMANTAS ŠIUGŽDINIS
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro darbuotojas

Nominacija „Mokslas ir švietimas“
ALDONA KAČIUŠIENĖ

Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytoja, Švietimo vadybos ekspertė

Nominacija „Už pagalbą žmogui“
PETRAS STRAVINSKAS
Prienų miesto gyventojas, suteikęs pagalbą nukentėjusiam autoįvykyje

Nominacija „Sportas“
MANTĖ KVEDARAVIČIŪTĖ
Prienų „Žiburio“ gimnazijos moksleivė, Europos jaunių merginų krepšinio čempionė

Nominacija „Sveikatos apsauga“
LINA ALEKNAVIČIENĖ
bendrosios praktikos gydytoja, aktyvi visuomenininkė skautė, ilgametė Prienų skautų tunto tuntininkė

Nominacija „Verslo plėtra“
RIMAS ANTANAITIS
verslininkas, UAB „Pastogė“ vadovas

Nominacija „Už nuopelnus visuomeninėje veikloje“
LEONORA KALANTIENĖ
Prienų sveikuolių klubo vadovė, aktyvi visuomenininkė

Nominacija „Kaimo plėtra“
JURGIS PAŽĖRA
Veiverių seniūnijos ūkininkas

Nominacija „Kultūra“
ROMA RUOČKIENĖ
Prienų „Žiburio“ gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė, meno kolektyvų vadovė, aktyvi bendruomenės narė

Nominacija „Mokslas ir švietimas“
AUDRONĖ RAIBUŽIENĖ
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos direktorė

Nominacija „Pagalba žmogui“
ALGIMANTAS VITKAUSKAS
Prienų rajono policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio tyrėjas

Nominacija „Sportas“
VYTAUTAS SABECKIS
Tarptautinės kategorijos sklandymo oro meistras, Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo direktorius, Lietuvos sklandymo sporto federacijos prezidentas, tarptautinės klasės sporto meistras, daugkartinis Lietuvos čempionas

Nominacija „Sveikatos apsauga“
INETA MARČIUKAITYTĖ
Bendrosios praktikos gydytoja

Nominacija „Verslo plėtra“
ANTANAS KAVALIAUSKAS
verslininkas, UAB „Strielčių lentpjūvė“ vadovas

Nominacija „Visuomeninė veikla“
JANINA BREDELIENĖ-KEMEŽYTĖ

Prienų sveikos gyvensenos klubo „Versmenė“ valdybos narė, aktyvi saviveiklininkė ir bendruomenės narė

Nominacija „Kaimo plėtra“
MARTYNAS BUTKEVIČIUS
Prienų rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas, Lietuvos pieno asociacijos tarybos narys, Prienų rajono savivaldybės tarybos narys

Nominacija „Kultūra“
REDA ČENIAUSKIENĖ
Prienų meno mokyklos mokytoja, meno kolektyvų vadovė

Nominacija „Mokslas ir švietimas“
RIMVYDAS ZAILSKAS
Prienų rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Nominacija „Pagalba žmogui“
ELVYRA JANKAUSKIENĖ
Stakliškių seniūnijos gyventoja, užauginusi ne tik savus vaikus, bet ir visą būrį globotinių

Nominacija „Sportas“
ROLANDAS MAŠČINSKAS
irkluotojas, jaunimo olimpinių žaidynių Singapūre čempionas, daugelio čempionatų nugalėtojas

Nominacija „Sveikatos apsauga“
ANGELĖ SIDARAVIČIENĖ
VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytoja, aktyvi bendruomenės narė

Nominacija „Verslo plėtra“
ALFONSAS MAJUS
sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinis amatininkas, senojo vilnos karšimo amato puoselėtojas

Nominacija „Visuomeninė veikla“
VAIDAS KUPSTAS
Žemaitkiemio kaimo bendruomenės pirmininkas, aktyvus visuomenininkas

Nominacija „Pilietiškumo ugdymas“
ALMA LIUTKIENĖ
Prienų Nemuno pradinės mokyklos mokytoja metodininkė, aktyviai dirbanti su skautais Prienuose ir Marijampolės krašte

Nominacija „Kaimo plėtra“
ALGIMANTAS ŠIDLAUSKAS
ŽŪB „Nemunas“ valdybos pirmininkas, Prienų rajono savivaldybės tarybos narys

Nominacija „Kultūra“
AUŠRA DELTUVIENĖ
dailininkė, Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos dailės mokytoja

Nominacija „Mokslas ir švietimas“
JONAS MIKUČIAUSKAS
buvęs mokytojas ir Šilavoto pagrindinės mokyklos direktorius, knygų autorius, aktyvus bendruomenės narys

Nominacija „Pilietiškumas“
RIMAS PILYPAITIS
Pakuonio Švč. M. Marijos ėmimo į dangų parapijos klebonas

Nominacija „Sportas“
VIRGINIJUS ŠEŠKUS
Prienų krepšinio komandos „Rūdupis“ treneris,ilgametis Prienų rajono krepšinio populiarintojas

Nominacija „Sveikatos apsauga“
VIDA JUNDZILIENĖ
bendrosios praktikos slaugytoja, aktyvi bendruomenės narė

Nominacija „Verslo plėtra“
JUSTINAS MIKALAUSKIS
parduotuvių „Pas Justiną“ savininkas, skulptorius

Nominacija „Visuomeninė veikla“
RAMUTĖ ŠIMUKAUSKAITĖ
laikraščio „Gyvenimas“ redaktorė, daugelio naujų ir gražių iniciatyvų autorė, aktyvi bendruomenės narė

Nominacija „Jaunimo iniciatyva“
SAULIUS IR AIDAS DAILIDĖS
kompiuterinės programos „Pixelmator” ir kitų kompiuterinių programų kūrėjai

Nominacija „Sportas“
GRAŽINA GOŠTAUTAITĖ
Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro trenerė, Prienų rajono sporto klubo „Einius“ prezidentė

Nominacija „Sveikatos apsauga“
BIRUTĖ BARTKEVIČIŪTĖ
slaugytoja diabetologė, Prienų – Birštono diabeto klubo „Versmė“ vadovė

Nominacija „Visuomeninė veikla, pilietiškumas“
RAIMUNDAS MARKŪNAS
tautinių šokių kolektyvo „Ringis“ įkūrėjas ir vadovas, kaimo bendruomenės „Balbieriškis“ narys

Nominacija „Kaimo plėtra“
JONAS BARTKUS
ūkininkas

Nominacija „Kultūra“
LIGITA GEDIMINIENĖ
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai, meno kolektyvų vadovė

Nominacija „Mokslas ir švietimas“
IRENA TARASEVIČIENĖ
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos direktorė, edukologijos magistrė, matematikos mokytoja metodininkė

Už nuopelnus Prienų kraštui apdovanotas
AURIMAS BARTUŠKA

krepšinio sporto klubo „Prienai“ direktorius, girininkas

Už nuopelnus Prienų kraštui apdovanotas
NAGLIS JARUŠEVIČIUS

UAB „Rūdupis“ generalinis direktorius, krepšinio sporto klubo „Prienai“ prezidentas

Už nuopelnus Prienų kraštui apdovanotas
ALFREDAS RUKŠTA

Stakliškių parapijos klebonas

Už nuopelnus Prienų kraštui apdovanota
DALYTĖ RASLAVIČIENĖ
LPKTS Prienų filialo pirmininkė

Už nuopelnus Prienų kraštui apdovanota
ANTANINA ALEKNAVIČIENĖ

Prienų krašto muziejaus įkūrėja, knygų apie Prienų ir Birštono krašto šviesuolius sudarytoja

Už nuopelnus Prienų kraštui apdovanotas
GEDIMINAS OLSEVIČIUS

UAB „Wilara“ vadovas

Už nuopelnus Prienų kraštui apdovanotas
VYTAUTAS SILEVIČIUS

UAB „Doleta“ įkūrėjas, savininkas

Už nuopelnus Prienų kraštui apdovanota
ILONA BALČIUKYNIENĖ

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė

Už nuopelnus Prienų kraštui apdovanotas
SAULIUS NARŪNAS

kaimo bendruomenės „Balbieriškis“ pirmininkas, Prienų rajono VVG projekto administratorius

Už nuopelnus Prienų kraštui apdovanota
LINA PADVAISKIENĖ

UAB „Ekofrisa“ vadovė

Už nuopelnus Prienų kraštui apdovanotas
ALGIMANTAS SAKALAUSKAS

tautodailininkas, medžio skulptorius, VšĮ Meninės drožybos direktorius

Už nuopelnus Prienų kraštui apdovanotas
VITAS RYMANTAS SIDARAVIČIUS

Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokytojas, Tolerancijos centro ir badmintono klubo vadovas, aktyvus visuomenininkas

Už nuopelnus Prienų kraštui apdovanota
REGINA ŽVIRBLIENĖ

Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, Naujosios Ūtos kaimo bendruomenės narė

Nominacija „Metų šviesuolis“
KĘSTUTIS VOSYLIUS

Veiverių parapijos klebonas

Nominacija „Už savanorystę“
ALDONĖ KALAUŠIENĖ
Prienų rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėja

Nominacija „Už indėlį į Prienų krašto ekonomikos augimą“
EGIDIJUS VALIUKEVIČIUS
UAB „Lietuviškas midus“ direktorius

Nominacija „Metų poelgis“
VAIDAS MILIAUSKAS

Prienų policijos komisariato vyriausiasis patrulis

Nominacija „Už Prienų vardo garsinimą“
DAIVA ČEPELIAUSKIENĖ

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė

Nominacija „Už gyvenimo pasiekimus“
BRONĖ URLIKIENĖ

audėja tautodailininkė

Nominacija „Už kultūros paveldo puoselėjimą“
VYTAUTAS GUSAS

Jiezno Pacų rūmų puoselėtojas, kraštotyrininkas

Nominacija „Metų poelgis“
ALDONA IR GEDIMINAS KRASNICKAI

iš Domeikavos, Kauno r.

Nominacija „Už savanorystę“
VIDAS RUSECKAS

Individualios įmonės Vido Rusecko lentpjūvė ir UAB „Per-Arne List Baltija“ savininkas

Nominacija „Už Prienų vardo garsinimą“
MINDAUGAS LABANAUSKAS

Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos direktorius

Nominacija „Metų šviesuolis“
MARIJA LINCEVIČIENĖ

Prienų krašto muziejaus padalinio Šilavoto „Davatkyno“ muziejininkė

Nominacija „Už indėlį į Prienų krašto ekonomiką“
JONAS LUKAŠEVIČIUS

UAB „Liepaloto lentpjūvė“ vadovas

Nominacija „Už gyvenimo pasiekimus“
IRENA GEDMINAITĖ

mokytoja, tautodailininkė, kraštotyrininkė, muziejininkė, kolekcininkė

Nominacija „Metų šviesuolis“
REMIGIJUS VEPRAUSKAS

Balbieriškio parapijos klebonas

Nominacija „Metų poelgis“
VYTAUTAS BARTULIS

VšĮ „Trenkturas“ įkūrėjas, pėsčiųjų žygio Nemuno kilpomis organizatorius

Nominacija „Už savanorystę“
LINA SUCHORUKOVIENĖ

Maltos Ordino tarnybos Prienų paramos grupės įsteigimo iniciatorė, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė

Nominacija „Už indėlį į Prienų krašto kultūrą“
ANELĖ LUKJANČUK

Buvusi ilgametė Prienų kultūros ir laisvalaikio centro Naujosios Ūtos laisvalaikio salės mėgėjų teatrų vadovė

Nominacija „Už indėlį į Prienų krašto ekonomiką“
DOVILĖ IR JAUNIUS MALIŠAUSKAI

UAB „Tangopizza“ vadovai

Nominacija „Už Prienų vardo garsinimą“
VYTAUTAS SADAUSKAS

Kultūristas, sporto klubo „Uola“ įkūrėjas ir puoselėtojas

Nominacija „Už gyvenimo pasiekimus“
ONA ZMEJAUSKIENĖ

Mokytoja, kraštotyros metodininkė, Pakuonio pagrindinės mokyklos muziejaus savanorė

Nominacija „Metų šviesuolis“
JONAS GRABAUSKAS
Stakliškietis, skautų ir suaugusiųjų mėgėjų teatrų įkūrėjas

Nominacija „Už pasiaukojamą tarnystę artimui“
ROLANDAS BIČKAUSKAS
Kaišiadorių vyskupijos generalinis vikaras, Jiezno parapijos klebonas

Nominacija „Metų poelgis“
IRENA UNIKAUSKIENĖ

VšĮ Prienų ligoninės gydytoja anesteziologė-reanimatologė

Nominacija „Už savanorystę“
JOLITA MAŽEIKIENĖ IR SILVIJA JURGELEVIČIENĖ 
Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubo narės

Nominacija „Už indėlį į Prienų krašto ekonomikos augimą“
DARIUS SVIRSKIS
AB „Išlaužo žuvis“ direktorius

Nominacija „Už Prienų vardo garsinimą“
KĘSTUTIS MILIŠAUSKAS

Kauno parašiutininkų klubo vadovas

Nominacija „Už gyvenimo pasiekimus“
STEFA JURŠIENĖ

Poetė, visuomenininkė

Nominacija „Už ryšio su gimtuoju kraštu puoselėjimą“
JUSTINAS ADOMAITIS

Žurnalistas, laikraščio „Ūkininko patarėjas“ korespondentas, Balbieriškio kraštiečių klubo „Nemuno Vingis“ vadovas, knygų apie Balbieriškio miestelio istoriją autorius 

Nominacija „Metų šviesuolis“
AUDRONĖ RAMOŠKIENĖ

Išlaužo pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, mokytoja, Prienų skautų tunto Išlaužo draugovės draugininkė

Nominacija „Už savanorystę“
ZITA LAPINSKAITĖ

Šilavoto sen. gyventoja, keturių vaikų globėja

Nominacija „Už indėlį į Prienų krašto ekonomikos augimą“
IĮ „EULANTA“

Savininkai Jolanta ir Eugenijus Kazlauskai

Nominacija „Už gyvenimo pasiekimus“
ROMUALDAS VASILIAUSKAS

UAB „Rūdupis“ direktoriaus pavaduotojas statybai, ilgametis Prienų statybinių organizacijų darbuotojas ir vadovas

Nominacija „Už Prienų vardo garsinimą“
ALDONA RUSECKAITĖ
Poetė, prozininkė, muziejininkė

Nominacija „Metų šviesuolis“
VIOLETA PURVINIENĖ
VšĮ Prienų ligoninės gydytoja

Nominacija „Metų poelgis
MILDA SKUCAS NAPJUS
Kazimiero Skučo rimorystės muziejaus Veiveriuose mecenatė

Nominacija „Už savanorystę“
KAROLINA IR EDGARAS KUDZINSKAI

Naravų k. (Prienų sen.) gyventojai

Nominacija „Už indėlį į Prienų krašto ekonomikos augimą“
ALBINA TANKEVIČIENĖ
Individualios įmonės vadovė

Nominacija „Už gyvenimo pasiekimus“
DANUTĖ STANKEVIČIENĖ

Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė

Nominacija „Už Prienų vardo garsinimą“
ČESLOVAS IŠKAUSKAS

Žurnalistas, politikos apžvalgininkas

Nominacija „Metų poelgis“
PIJUS DILINIKAITIS
Vilniaus universiteto slaugos studijų programos bei Vilniaus paslaugų verslo ir profesinio mokymo centro paramediko specialybės studentas

Nominacija „Metų šviesuolis
VILIUS SIKORSKAS
Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos klebonas

Nominacija „Už Prienų vardo garsinimą“
JANINA PAPLAUSKAITĖ-LEONAVIČIENĖ

Prienų miesto gyventoja

Nominacija „Už gyvenimo pasiekimus
ALGIMANTAS JONAS SINKEVIČIUS
Prienų r. savivaldybės Mauručių k. gyventojas

Nominacija „Už indėlį į Prienų krašto ekonomikos augimą“
KOSTAS ALEKSANDRAVIČIUS

VšĮ ,,Gintkosta“ direktorius

Nominacija „Už savanorystę“
VILMA IR MARTYNAS BREIKŠTAI

Antaveršio k. (Prienų r. sav.) gyventojai

Nominacija „Metų poelgis“
LUKA UOGINTAITĖ
Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinė, Prienų jaunųjų maltiečių savanorė

Nominacija „Už savanorystę
SONATA LABANAUSKIENĖ
Želkūnų kaimo bendruomenės pirmininkė

Nominacija „Metų šviesuolis“
ALVYRA SVENTICKIENĖ

Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Nominacija „Už Prienų vardo garsinimą
JŪRATĖ MILAKNIENĖ
VšĮ Prienų ligoninės direktorė, gydytoja endokrinologė

Nominacija „Už gyvenimo pasiekimus“
ALGIS GUSTAINIS

Bendruomenės „Abipus Peršėkės“ pirmininkas

Nominacija „Už indėlį į Prienų krašto vystymąsi“
VYTAUTAS RAČICKAS

UAB „Du Medu“ direktorius

Nominacija „Metų iniciatyva“
VILIJA ČIAPAITĖ
Kūrėja, tautodailininkė

Nominacija „Už indėlį į Prienų krašto vystymąsi
LAIMUTĖ IR PRANAS DARGUŽIAI
Įmonės „Darguva“ savininkai

Nominacija „Metų šviesuolis“
TAUTVYDAS VENCIUS

Kraštietis, kūrėjas, aktyvus visuomenininkas, kultūrinių renginių organizatorius, vedėjas ir dalyvis

Nominacija „Už Prienų vardo garsinimą
RENATA PAVLAVIČIENĖ
Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Nominacija „Už savanorystę“
KRISTINA IR VIDAS PAŽĖRAI

Veiverių seniūnijos gyventojai, aktyvūs visuomenininkai

Nominacija „Už gyvenimo pasiekimus“
LAIMA ŽUKAUSKIENĖ

Šilavoto ambulatorijos slaugytoja