Žymaus Lietuvos mokslų akademijos nario, rašytojo, prozininko, dramaturgo, literatūros istoriko ir kritiko, kraštiečio Vinco Mykolaičio-Putino literatūros premijos steigėja yra Prienų rajono savivaldybė. Konkursas premijai gauti organizuojamas kas penkeri metai (jubiliejinėms Vinco Mykolaičio-Putino gimimo metinėms pažymėti).
Kandidatus Vinco Mykolaičio-Putino literatūros premijai gauti gali siūlyti kultūros, meno, mokslo ir studijų institucijos, meno kūrėjų asociacijos, leidyklos ir patys kūrinių autoriai.
Premija skiriama už reikšmingus poezijos, prozos, literatūros kritikos, vertimų bei publicistikos darbus, Vinco Mykolaičio-Putino kūrybos tyrinėjimą, sklaidą ir jo idėjų tęstinumą bei propagavimą.

Vinco Mykolaičio-Putino literatūros premijos laureatai

  • 2013 m.Stasys Lipskis, rašytojas, už biografinį romaną apie Vincą Mykolaitį-Putiną „Išsivadavimas“, spaudai parengtus Vinco Mykolaičio-Putino dienoraščius.
  • 2018 m. – Eugenijus Žmuida, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojas, už fundamentalius darbus, nagrinėjant Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimą ir kūrybą, straipsnius moksliniuose leidiniuose, pranešimus konferencijose, seminaruose, straipsnius enciklopedijoms ir vadovėliams, apžvalginius straipsnius literatūros istorijoms ir kt. darbus.

Premijos dydis yra 2 000 Eur (nuo 2023 m.).

2013 m. Vinco Mykolaičio-Putino literatūros premijos laureatas – rašytojas Stasys Lipskis.
6000 Lt premija įteikta už biografinį romaną apie Vincą Mykolaitį-Putiną „Išsivadavimas“, spaudai parengtus Vinco Mykolaičio-Putino dienoraščius.

2018 m. Vinco Mykolaičio-Putino literatūros premijos laureatas
EUGENIJUS ŽMUIDA
Humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojas

1700 Eur premija įteikta už fundamentalius darbus, nagrinėjant Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimą ir kūrybą, straipsnius moksliniuose leidiniuose, pranešimus konferencijose, seminaruose, straipsnius enciklopedijoms ir vadovėliams, apžvalginius straipsnius literatūros istorijoms ir kt. darbus.