Tarybos komitetų posėdžiai

Prienų rajono savivaldybės tarybos Ekonominės plėtros, finansų  ir investicijų komiteto posėdis vyks š. m. birželio 28 d. (antradienį) 15.30 val. nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšių priemonėmis

Darbotvarkė: Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks birželio 30 d., darbotvarkės klausimų aptarimas.

Prienų rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis vyks š. m. birželio 28 d. (antradienį) 16.00 val. Savivaldybės didžiojoje salėje

Darbotvarkė: Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks birželio 30 d., darbotvarkės klausimų aptarimas.

Prienų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto posėdis vyks š. m. birželio 28 d.  (antradienį) 16.00 val. Savivaldybės mažojoje salėje

Darbotvarkė: Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks birželio 30 d., darbotvarkės klausimų aptarimas.

Prienų rajono savivaldybės tarybos Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto posėdis vyks š. m. birželio 28 d.  (antradienį) 16.00 val. nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšių priemonėmis

Darbotvarkė: Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks birželio 30 d., darbotvarkės klausimų aptarimas.

Sudaryti šie Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetai:

Sveikatos ir socialinių reikalų:

 • Rita Keturakienė (pirmininkas)
 • Vytas Bujanauskas (pirmininko pavaduotojas)
 • Rasa Ivanauskienė
 • Vaidotas Karvelis
 • Audrius Narvydas

Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto:

 • Deividas Dargužis (pirmininkas)
 • Aušra Deltuvienė (pirmininko pavaduotoja)
 • Artūras Buitkus
 • Angelė Mickienė
 • Egidijus Visockas

Kontrolės:

 • Arūnas Vaidogas (pirmininkas)
 • Cezaras Pacevičius (pirmininko pavaduotojas)
 • Mindaugas Rukas
 • Egidijus Visockas

Bendruomenių ir kaimo reikalų:

 • Loreta Jakinevičienė (pirmininkė)
 • Algirdas Kederys (pirmininko pavaduotojas)
 • Aleksas Banišauskas
 • Mindaugas Rukas
 • Algimantas Šidlauskas
 • Arūnas Vaidogas
 • Jonas Vilionis

Ekonominės plėtros, finansų  ir investicijų:

 • Gintautas Bartulis (pirmininkas)
 • Henrikas Radvilavičius (pirmininko pavaduotojas)
 • Vytautas Jonelis
 • Cezaras Pacevičius
 • Dovilė Ručytė
 • Simona Vaicekauskaitė-Šalčė
 • Rima Zablackienė