Tarybos komitetų posėdžiai

Prienų rajono savivaldybės tarybos Ekonominės plėtros, finansų  ir investicijų komiteto posėdis vyks š. m. kovo 7 d. (antradienį) 15.30 val. nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšių priemonėmis

Darbotvarkė: Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks kovo 9 d., darbotvarkės klausimų aptarimas.

Prienų rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis vyks š. m. kovo 7 d. (antradienį) 16.00 val. Savivaldybės 108 kabinete

Darbotvarkė: Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks kovo 9 d., darbotvarkės klausimų aptarimas.

Prienų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto posėdis vyks š. m. kovo 7 d.  (antradienį) 16.00 val. Savivaldybės didžiojoje salėje

Darbotvarkė: Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks kovo 9 d., darbotvarkės klausimų aptarimas.

Prienų rajono savivaldybės tarybos Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto posėdis vyks š. m. kovo 7 d.  (antradienį) 16.00 val. nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšių priemonėmis

Darbotvarkė: Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks kovo 9 d., darbotvarkės klausimų aptarimas.

Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis vyks š. m. kovo 8 d.  (antradienį) 16.00 val. nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšių priemonėmis

Darbotvarkė: Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitos svarstymas.

Sudaryti šie Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetai:

Sveikatos ir socialinių reikalų:

 • Rita Keturakienė (pirmininkas)
 • Vytas Bujanauskas (pirmininko pavaduotojas)
 • Rasa Ivanauskienė
 • Vaidotas Karvelis
 • Audrius Narvydas

Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto:

 • Deividas Dargužis (pirmininkas)
 • Aušra Deltuvienė (pirmininko pavaduotoja)
 • Artūras Buitkus
 • Angelė Mickienė
 • Egidijus Visockas

Kontrolės:

 • Arūnas Vaidogas (pirmininkas)
 • Cezaras Pacevičius (pirmininko pavaduotojas)
 • Artūras Buitkus
 • Mindaugas Rukas

Bendruomenių ir kaimo reikalų:

 • Loreta Jakinevičienė (pirmininkė)
 • Algirdas Kederys (pirmininko pavaduotojas)
 • Aleksas Banišauskas
 • Mindaugas Rukas
 • Algimantas Šidlauskas
 • Arūnas Vaidogas
 • Jonas Vilionis

Ekonominės plėtros, finansų  ir investicijų:

 • Gintautas Bartulis (pirmininkas)
 • Henrikas Radvilavičius (pirmininko pavaduotojas)
 • Vytautas Jonelis
 • Cezaras Pacevičius
 • Dovilė Ručytė
 • Simona Vaicekauskaitė-Šalčė
 • Rima Zablackienė