Tarybos komitetų posėdžiai

– Prienų rajono savivaldybės tarybos Ekonominės plėtros, finansų  ir investicijų komiteto posėdis vyks š. m. birželio 25 d. (antradienį) 15.30 val. Savivaldybės didžiojoje salėje mišriu būdu

Darbotvarkė: Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks birželio 27 d., darbotvarkės klausimų aptarimas.

– Prienų rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis vyks š. m. birželio 25 d. (antradienį) 16.00 val. Savivaldybės mažojoje salėje mišriu būdu

Darbotvarkė: Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks birželio 27 d., darbotvarkės klausimų aptarimas.

– Prienų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto posėdis vyks š. m. birželio 25 d.  (antradienį) 14.00 val. Savivaldybės mažojoje salėje

Darbotvarkė: Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks birželio 27 d., darbotvarkės klausimų aptarimas.

– Prienų rajono savivaldybės tarybos Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto posėdis vyks š. m. birželio 25 d. (antradienį) 16.00 val. nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšių priemonėmis

Darbotvarkė: Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks birželio 27 d., darbotvarkės klausimų aptarimas.

Sudaryti šie Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetai:

Sveikatos ir socialinių reikalų:

 • Rita Keturakienė (pirmininkė)
 • Rasa Ivanauskienė (pirmininko pavaduotoja)
 • Andrius Grumadas
 • Vaidotas Karvelis
 • Algis Marcinkevičius

Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto:

 • Deividas Dargužis (pirmininkas)
 • Artūras Buitkus (pirmininko pavaduotojas)
 • Aušra Deltuvienė
 • Rasa Juocevičienė
 • Daiva Macijauskienė
 • Angelė Mickienė
 • Egidijus Visockas

Kontrolės:

 • Arūnas Vaidogas (pirmininkas)
 • Rima Zablackienė (pirmininko pavaduotoja)
 • Jovydas Juocevičius
 • Rasa Ivanauskienė
 • Rita Keturakienė
 • Cezaras Pacevičius

Bendruomenių ir kaimo reikalų:

 • Aleksas Banišauskas (pirmininkas)
 • Mindaugas Rukas (pirmininko pavaduotojas)
 • Ramūnas Buikus
 • Loreta Jakinevičienė
 • Henrikas Radvilavičius
 • Arūnas Vaidogas
 • Jonas Vilionis

Ekonominės plėtros, finansų  ir investicijų:

 • Simona Vaicekauskaitė-Šalčė (pirmininkė)
 • Rima Zablackienė (pirmininko pavaduotoja)
 • Jovydas Juocevičius
 • Jaunius Mališauskas
 • Cezaras Pacevičius
 • Eimantas Šalomskas