Tarybos komitetų posėdžiai

Prienų rajono savivaldybės tarybos Ekonominės plėtros, finansų  ir investicijų komiteto posėdis vyks š. m. vasario 27 d. (antradienį) 15.30 val. Savivaldybės didžiojoje salėje

Darbotvarkė: Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks vasario 29 d., darbotvarkės klausimų aptarimas.

Prienų rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis vyks š. m. vasario 27 d. (antradienį) 16.00 val. Savivaldybės mažojoje salėje mišriu būdu

Darbotvarkė: Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks vasario 29 d., darbotvarkės klausimų aptarimas.

Prienų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto posėdis vyks š. m. vasario 27 d.  (antradienį) 14.00 val. Savivaldybės mažojoje salėje

Darbotvarkė: Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks vasario 29 d., darbotvarkės klausimų aptarimas.

Prienų rajono savivaldybės tarybos Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto posėdis vyks š. m. vasario 27 d.  (antradienį) 16.00 val. nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšių priemonėmis

Darbotvarkė: Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks vasario 29 d., darbotvarkės klausimų aptarimas.

Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis vyks š. m. vasario 27 d.  (antradienį) 9.00 val. nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšių priemonėmis

Darbotvarkė:  Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos svarstymas.

Sudaryti šie Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetai:

Sveikatos ir socialinių reikalų:

 • Rita Keturakienė (pirmininkė)
 • Rasa Ivanauskienė (pirmininko pavaduotoja)
 • Andrius Grumadas
 • Vaidotas Karvelis
 • Algis Marcinkevičius

Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto:

 • Deividas Dargužis (pirmininkas)
 • Artūras Buitkus (pirmininko pavaduotojas)
 • Aušra Deltuvienė
 • Rasa Juocevičienė
 • Daiva Macijauskienė
 • Angelė Mickienė
 • Egidijus Visockas

Kontrolės:

 • Arūnas Vaidogas (pirmininkas)
 • Rima Zablackienė (pirmininko pavaduotoja)
 • Jovydas Juocevičius
 • Rasa Ivanauskienė
 • Rita Keturakienė
 • Cezaras Pacevičius

Bendruomenių ir kaimo reikalų:

 • Aleksas Banišauskas (pirmininkas)
 • Mindaugas Rukas (pirmininko pavaduotojas)
 • Ramūnas Buikus
 • Loreta Jakinevičienė
 • Henrikas Radvilavičius
 • Arūnas Vaidogas
 • Jonas Vilionis

Ekonominės plėtros, finansų  ir investicijų:

 • Simona Vaicekauskaitė-Šalčė (pirmininkė)
 • Rima Zablackienė (pirmininko pavaduotoja)
 • Jovydas Juocevičius
 • Jaunius Mališauskas
 • Cezaras Pacevičius
 • Eimantas Šalomskas