Koordinuoja ir organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimą jų derinimą, registravimą ir sudaro Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių projektus.

Rengia Savivaldybės mero ir Tarybos sprendimų projektus, susijusius su Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų veikla.

Savivaldybės tarybai priėmus sprendimus, juos peržiūri ir tinkamai paruoštus teikia pasirašyti merui bei pasirašytus Savivaldybės tarybos  sprendimus tvirtina sekretoriaus antspaudu.

Padeda organizuoti Savivaldybės tarybos posėdžius, komitetus, teikia Savivaldybės merui pasiūlymus dėl Savivaldybės tarybos darbo gerinimo, Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo, priimtų sprendimų įgyvendinimo.

Pagal savo kompetenciją Savivaldybės vardu užmezga ir koordinuoja bendradarbiavimo kontaktus su užsienio valstybių savivaldos institucijomis, privačiomis institucijomis bei kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir organizuoja sutarčių bei susitarimų rengimą ir jų įgyvendinimą, organizuoja Savivaldybės delegacijų vizitus į užsienį ir užsienio valstybinių bei privačių institucijų delegacijų priėmimą Prienų rajono savivaldybėje, plėtojant Savivaldybės išorės ryšius.