Komisija svarstė 2 klausimus:

 1. Dėl Danguolės Trapavičienės skundo, kuriame prašoma ištirti, ar Prienų rajono savivaldybės administracijos darbuotojai savo veiksmais nepažeidė Danguolės Trapavičienės teisių ir teisėtų interesų. Atlikus tyrimą nuspręsta, kad Etikos komisija neturi pagrindo svarstyti pareiškėjos skundo.
 2. Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimo ištirti galimą Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų reikalavimų pažeidimą, kai Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Egidijus Visockas dalyvavo Tarybos posėdyje, kurio metu buvo svarstoma ir priimamas sprendimas dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano patvirtinimo. Atlikusi tyrimą Komisija nusprendė prašymą persiųsti svarstyti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, nes Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija neturi kompetencijos spręsti galimus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų reikalavimų pažeidimus.

Komisija svarstė vieną klausimą.

Dėl neįvykdyto Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimo ištirti galimą Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų reikalavimų pažeidimą, kai Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Egidijus Visockas dalyvavo Tarybos posėdyje, kurio metu buvo svarstoma ir priimamas sprendimas dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano patvirtinimo. Atlikusi Tarybos nario elgesio tyrimą Komisija konstatavo, kad Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Egidijus Visockas nepažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse ar kituose teisės aktuose nustatytų valstybės politiko elgesio principų ar reikalavimų.

Komisija svarstė 2 klausimus:

 1. Dėl Prienų „Žiburio“ gimnazijos kūno kultūros metodinės grupės mokytojų pareiškimo, kuriame prašoma įvertinti Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Egidijaus Visocko veiksmus ir elgesį, kuriais Tarybos narys galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus. Atlikusi tyrimą Komisija konstatavo, kad Tarybos narys Egidijus Visockas pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytus valstybės politiko elgesio principus ar reikalavimus.
 2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos opozicijos prašymo nustatyti, ar Prienų rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto pirmininkas Egidijus Visockas, dalyvaudamas Komiteto posėdyje ir svarstydamas klausimus, kurie yra tiesiogiai susiję su Tarybos nario darbo vietomis, nepažeidė LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų. Atlikusi tyrimą Komisija konstatavo, kad Tarybos narys Egidijus Visockas nepažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse ar kituose teisės aktuose nustatytų valstybės politiko elgesio principų ar reikalavimų.

Komisija svarstė 2 klausimus:

 1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero V. Bujanausko prašymo ištirti, ar Tarybos narė Rima Zablackienė savo išsakytais teiginiais opozicijos atstovų surengtos spaudos konferencijos metu nepažeidė Lietuos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso ar kitų teisės aktų nuostatų. Komisija nusprendė apsiriboti svarstymu Komisijoje ir išsamesnio tyrimo dėl Tarybos narės Rimos Zablackienės elgesio nepradėti.
 2. Dėl Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo rinkimų. Komisijos pirmininko pavaduotoju nutarta paskirti Savivaldybės tarybos narį Artūrą Buitkų.

Komisija svarstė vieną klausimą:

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko M. Butkevičiaus teikimo svarstyti galimą Prienų rajono savivaldybės tarybos narės Ritos Keturakienės viešųjų ir privačių interesų konfliktą bei Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso pažeidimą, kai Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio metu buvo svarstoma 2013 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa ir skirstomos lėšos. Komisija nusprendė, kad Tarybos narė Rita Keturakienė savo veiksmais nepažeidė LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų bei Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso normų.

Komisija svarstė vieną klausimą:

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos narių prašymo nustatyti Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo Egidijaus Visocko veiklos atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo bei Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatoms, kai Egidijus Visockas iškart nenutraukė darbo santykių kitose darbovietėse, kai buvo paskirtas eiti mero pavaduotojo pareigas. Komisija nusprendė, kad mero pavaduotojas E. Visockas savo veiksmais nepažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politiko elgesio principų ar reikalavimų.

Darbotvarkė. Dėl E. Švenčionienės, gyv. Jiezne, Basanavičiaus g. 22, prašymo įvertinti Prienų rajono savivaldybės tarybos narės Vilmos Vaidogienės elgesį. Komisija nusprendė, kad Prienų rajono savivaldybės tarybos narė Vilma Vaidogienė savo veiksmais nepažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytų valstybės politikų elgesio principų ar reikalavimų.

Komisija svarstė 2 klausimus:

 1. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Rimos Zablackienės  prašymo nustatyti Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Antano Krasnicko veiklos atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms.
  Nuspręsta apsiriboti svarstymu Komisijoje ir išsamesnio tyrimo dėl Tarybos nario A. Krasnicko veiklos nepradėti.
 2. Dėl Etikos komisijos 2013 metų veiklos ataskaitos.
  Ataskaitai pritarta.

Komisija svarstė 1 klausimą:

Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimo atlikti tyrimą bei motyvuotu sprendimu įvertinti Prienų rajono savivaldybės tarybos nario A. Krasnicko elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms pagal R. Zablackienės pranešime išdėstytas aplinkybes.
Pradėtas tyrimas dėl Tarybos nario A. Krasnicko elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms.

Komisija svarstė 1 klausimą:

Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimo atlikti tyrimą bei motyvuotu sprendimu įvertinti Prienų rajono savivaldybės tarybos nario A. Krasnicko elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms pagal R. Zablackienės pranešime išdėstytas aplinkybes.

Nutarta rekomenduoti Tarybos nariui A. Krasnickui suderinti savo elgesį su Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatytais valstybės politiko elgesio principais ir reikalavimais.

Komisija svarstė vieną klausimą:

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo Egidijaus Visocko 2014-11-27 prašymo įvertinti Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Jono Vilionio elgesį Tarybos posėdžio, vykusio 2014 m. lapkričio 27 d., metu.

Komisija nusprendė, kad Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Vilionis nepažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų ir reikalavimų.

Komisija svarstė 2 klausimus:

 1. Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo rinkimai. Etikos komisijos pirmininko pavaduotoju išrinktas Tarybos narys Vytas Bujanauskas.
 2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos narių 2015-07-30 prašymo (2015-08-12 reg. Nr. (1.24)-NP-2015/007) įvertinti Savivaldybės tarybos narės Loretos Jakinevičienės veiksmus. Komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Tarybos narės Loretos Jakinevičienės galimai padarytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų pažeidimų pagal Prienų rajono savivaldybės tarybos narių 2015-07-30 prašymą.

Komisija atliko tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos narės Loretos Jakinevičienės veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso nuostatoms (pagrindas – Prienų rajono savivaldybės tarybos narių 2015-07-30 prašymas). Dėl kiekvieno prašyme išdėstyto klausimo balsuota atskirai ir priimti tokie sprendimai:

 1. Dėl Tarybos narės L. Jakinevičienės veiksmų Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario  23 d. posėdyje. Sprendimas. Rekomenduoti Tarybos narei L. Jakinevičienei derinti savo veiksmus su Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatytais reikalavimais.
 2. Dėl Tarybos narės L. Jakinevičienės Privačių interesų deklaracijos. Sprendimas. Konstatuoti, kad Tarybos narė L. Jakinevičienė nepažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse ar kituose teisės aktuose nustatytų valstybės politiko elgesio principų ar reikalavimų.
 3. Dėl Tarybos narės L. Jakinevičienės elgesio 2015 m. vietos savivaldos rinkimų metu. Sprendimas. Apsiriboti Tarybos narės L. Jakinevičienės elgesio svarstymu Komisijoje.

Komisija svarstė vieną klausimą. Dėl pavedimo ištirti galimą Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimą (pagrindas –  Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2015-08-28 raštas Nr. S-1479-(2.5) „Dėl pavedimo ištirti galimą Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimą“).

Komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos narių Arūno Vaidogo, Aušros Deltuvienės, Liudos Šeškuvienės veikų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimams.

Komisija atliko tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos narių Arūno Vaidogo, Aušros Deltuvienės, Liudos Šeškuvienės veikų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimams (pagrindas –  Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2015-08-28 raštas Nr. S-1479-(2.5) „Dėl pavedimo ištirti galimą Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatytmo reikalavimų pažeidimą“).

Priimti tokie sprendimai:

Dėl Arūno Vaidogo veikų atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimams:

 1. Tarybos narys Arūnas Vaidogas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kai iki 2015 m. rugpjūčio 25 d. Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai nepateikė privačių interesų deklaracijos.
 2. Tarybos narys Arūnas Vaidogas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimų, kai dalyvavo  2015 m. balandžio 30 d. savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimą Nr. T3-77 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Dėl Aušros Deltuvienės veikų atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimams:

 1. Tarybos narė Aušra Deltuvienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies reikalavimus, iki 2015 m. rugpjūčio 25 d. Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai nepateikusi privačių interesų deklaracijos.

Dėl Liudos Šeškuvienės veikų atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimams:

 1. Tarybos narė Liuda Šeškuvienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimus, kai 2015 m. spalio 30 d. Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo priimant sprendimus, susijusius su Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro veikla.
 2. Tarybos narė L. Šeškuvienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimų, kai 2014 m. rugpjūčio 28 d. ir 2015 m. sausio 29 d. Savivaldybės tarybos posėdžiuose dalyvavo priimant sprendimus, susijusius su Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro veikla.

Komisija svarstė vieną klausimą. Dėl pavedimo pakartotinai atlikti tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Arūno Vaidogo elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1–2 dalių nuostatoms, jam dalyvaujant priimant Prienų rajono savivaldybės tarybos  2015 m. balandžio 30 d. sprendimą dėl Prienų rajono savivaldybės  kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių (pagrindas –  Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2015-11-04 raštas Nr. S-1909-(2.5) „Dėl Arūno Vaidogo elgesio vertinimo“).

Etikos komisija dar kartą aptarė susidariusią situaciją, išnagrinėjo papildomą medžiagą  ir nusprendė pakartotinio tyrimo dėl Arūno Vaidogo elgesio atitikties Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1–2 dalių nuostatoms neatlikti ir palikti galioti 2015-09-21 posėdyje priimtą sprendimą – Tarybos narys Arūnas Vaidogas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimų, kai dalyvavo 2015 m. balandžio 30 d. savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimą Nr. T3-77 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Komisija svarstė Audriaus Narvydo 2016-06-22 skundą „Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko galimai padarytų LR vietos savivaldos įstatymo, LR peticijų įstatymo bei Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pažeidimų“.

Išnagrinėjus skunde pateiktą informaciją nuspręsta tyrimo neatlikti.

Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija išnagrinėjo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2017-03-03 raštu Nr. S-391-(2.5) persiųstą nagrinėti pagal kompetenciją Jono Pakausko pareiškimą dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Jono Vilionio elgesio Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. posėdžio metu.

Komisija nusprendė, kad Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Vilionis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme, Valstybės politikų elgesio kodekse ar kituose teisės aktuose nustatytų valstybės politiko elgesio principų ar reikalavimų.