348

nuostatus

Dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo
349

sprendimu Nr.315

Dėl VšĮ Jiezno, Balbieriškio ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centrų slaugos lovų paskirstymo
350 Dėl VšĮ Jiezno, Balbieriškio ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centrų įstatų papildymo
351 Dėl patalpų panaudos sutarties sudarymo
352 Dėl pavedimo eksploatuoti gyvenamąjį namą
353 Dėl rajono Tarybos 1995 02 21 sprendimo Nr.159 „Dėl lengvatų rajono invalidams, akliesiems ir silpnaregiams“ pripažinimo netekusiu galios
354 Dėl rajono Tarybos 1998 10 22 sprendimo Nr.220 „Dėl SP AB „Prienų šilumos tinklai“ tiekiamos šiluminės energijos kainų“ dalinio pakeitimo
355 Dėl įgaliojimo rajono mero pavaduotojui A.K.Senikui
356 Dėl rajono Tarybos 1998 06 25 sprendimo Nr.189 „Dėl žyminio mokesčio už licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą ir perregistravimą nustatymo“ dalinio pakeitimo
357

sutartis

Dėl draugystės ir bendradarbiavimo sutarties tvirtinimo
358

sprendimu Nr.258

Dėl nebiudžetinių lėšų sąmatų patikslinimo
359 Dėl specialios dotacijos sumažinimo
360 Dėl rajono biudžeto išlaidų plano patikslinimo
361 Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio lengvatų
362 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo
363 Dėl kai kurių rajono Tarybos sprendimų, susijusių su tarnybinių atlyginimų nustatymu, pripažinimo netekusiais galios
364

sprendimas Nr.289

Dėl rajono Tarybos 1999 04 01 sprendimu Nr.289 patvirtintos 1999 metų rajono invalidų integracijos ir reabilitacijos programos pakeitimo
365 Dėl Proto negalės žmonių dienos užimtumo centro įkūrimo
366 Dėl negyvenamųjų patalpų Kauno g.2 perdavimo pagal panaudos sutartį
367 Dėl rajono Tarybos 1997 06 04 sprendimo Nr.14 „Dėl savivaldybės administracijos struktūros ir etatų skaičiaus nustatymo“ priedo dalinio pakeitimo
333 Dėl savivaldybės turto privatizavimo
334 Dėl šilumos tinklų perdavimo
335 Dėl turto perdavimo
336 Dėl SP UAB „Prienų laidotuvių namai“ teikiamų paslaugų tarifų nustatymo
337

tvarka

Dėl šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui kompensavimo gyventojams, turintiems mažas pajamas, tvarkos
338

sprendimas Nr.290

sprendimas Nr.289

Dėl rajono Tarybos 1999 04 01 sprendimo Nr.290 „Dėl 1999 metų rajono gyventojų socialinio rėmimo programos tvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir rajono Tarybos 1999 04 01 sprendimo Nr.289 „Dėl 1999 metų invalidų integracijos ir reabilitacijos programos tvirtinimo“ papildymo
339 Dėl leidimo nurašyti krovininį automobilį
340 Dėl rajono Tarybos 1997 06 04 sprendimo Nr.14 „Dėl savivaldybės administracijos struktūros ir etatų skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo
341 Dėl Lietuvos – Danijos projekto „Lietuvos šilumos ūkio decentralizavimas“ Prienų rajono koordinacinės tarybos sudarymo
342

sprendimas Nr.258

Dėl rajono Tarybos 1999 01 29 sprendimo Nr. 258 „Dėl 1999 metų nebiudžetinių lėšų sąmatų tvirtinimo“ dalinio pakeitimo
343 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatų
344 Dėl rajono biudžeto išlaidų plano patikslinimo
345 Dėl apmokėjimo už investicinio projekto parengimą
346

priedas

Dėl nemokamo moksleivių maitinimo tvarkos tvirtinimo
347 Dėl leidimo ilgalaikiam nenaudojamam turtui nurašyti
322 Dėl suderintų SP UAB „Prienų vandenys“ šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei valymo kainų patvirtinimo
323 Dėl Prienų miesto geriamo vandens geležies šalinimo įrenginių perdavimo
324

sprendimas Nr. 316

Dėl Prienų rajono tarybos 1999 06 30 sprendimo Nr.316 „Dėl Prienų rajono tarybos 1998 10 22 sprendimo Nr.220 „Dėl SP AB “Prienų šilumos tinklai“ tiekiamos šiluminės energijos kainų“ dalinio pakeitimo
325 Dėl įgaliojimo rajono Valdybai
326 Dėl įgaliojimo rajono mero pavaduotojui A.K.Senikui
327 Dėl kompensuojamų normatyvinių šiluminės energijos, šalto ir karšto vandens kiekių, kompensuojamų kieto ir kitokio kuro, reikalingo butams individualiems gyvenamiems namams) šildyti išlaidų normatyvo nustatymo
328 Dėl mokyklos pavadinimo pakeitimo
329 Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo
330 Dėl įgaliojimo sudaryti sutartį su Valstybės turto fondu
331 Dėl dalyvavimo „Danijos bendradarbiavimo aplinkos srityje Rytų Europoje“ projekte
332 Dėl lėšų skyrimo RK Jiezno parapijos bažnyčiai
310 Dėl Prienų rajono savivaldybės ir Luban (Lenkija) municipaliteto draugystės ir bendradarbiavimo sutarties
311 Dėl dešimtųjų klasių steigimo pagrindinėse mokyklose
312 Dėl Vėžionių žemės ūkio bendrovės (mokyklos-darželio) pastato pirkimo
313 Dėl rajono bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo programos tvirtinimo
314 Dėl rajono 1999 m. sveikatos fondo pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo
315 Dėl VšĮ Jiezno, Balbieriškio ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centrų restruktūrizavimo
316 Dėl Prienų rajono tarybos 1998 10 22 sprendimo Nr. 220 „Dėl SP AB „Prienų šilumos tinklai“ tiekiamos šiluminės energijos kainų“ papildymo
317 Dėl SP AB „Prienų šilumos tinklai“ nekilnojamojo turto mokesčio
318 Dėl rajono biudžeto išlaidų plano patikslinimo
319

sprendimas Nr.258

Dėl rajono tarybos 1999 01 29 sprendimo Nr. 258 „Dėl 1999 metų nebiudžetinių lėšų sąmatų tvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo bei rajono tarybos 1999 04 01 sprendimo Nr. 277 „Dėl 1998 m. nebiudžetinių lėšų panaudojimo apyskaitų ir Veiverių T.Žilinsko vidurinės mokyklos 1999 m. nebiudžetinių lėšų sąmatos tvirtinimo“ dalinio pakeitimo
320 Dėl leidimo nurašyti ilgalaikį nenaudojamą materialųjį turtą
321 Dėl pažeidimų naudojant 1999 m. valstybinio kelių fondo lėšas
300 Dėl Prienų rajono pedagoginės psichologinės tarnybos steigimo
301 Dėl sutikimo perimti už skolas AB „Sūduvietė“ turtą
302

sprendimas Nr.286

Dėl rajono Tarybos 1999 04 01 sprendimo Nr.286 „Dėl šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo naujų kainų tvirtinimo“ dalinio pakeitimo
303 Dėl strateginių investicinių projektų
304 Dėl gyvenamųjų patalpų eksploatavimo taisyklių tvirtinimo
305 Dėl gyvenamųjų patalpų eksploatavimo išlaidų bei nuomos tarifų nustatymo
306 Dėl šiluminės energijos, šalto, karšto vandens tiekimo sistemų ir apskaitos prietaisų įrengimo, eksploatavimo tvarkos bei tarifų tvirtinimo
307 Dėl žemės mokesčio lengvatų
308 Dėl atleidimo nuo mokesčio už perkamo žemės sklypo vertės priedą
309 Dėl vandenvietės Pieštuvėnų k. perėmimo

cellspacing=”0″ cellpadding=”4″>

295 Dėl spec.paskirties uždarųjų akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonės metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo
296 Dėl priedo prie atlyginimo nustatymo
297 Dėl rajono biudžetinių išlaidų plano patikslinimo
298 Dėl gyvenamojo ploto I.Tučinai
299 Dėl kompiuterio nurašymo
274 Dėl rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimo
275 Dėl spec.paskirties uždarosios akcinės bendrovės „Šilavoto vaistinė“ likvidavimo
276 Dėl 1998 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos tvirtinimo
277 Dėl 1998 m.nebiudžetinių lėšų panaudojimo apyskaitų ir Veiverių T.Žilinsko vidurinės mokyklos 1999 m. nebiudžetinių lėšų sąmatos tvirtinimo
278 Dėl 1998 metų rajono Valdybos veiklos ataskaitos
279 Dėl valdybų rinkimo specialios paskirties uždarosiose akcinėse bendrovėse
280 Dėl SP UAB „Jiezno komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo didinimo
281 Dėl SP UAB „Jiezno komunalinis ūkis“ revizoriaus rinkimo
282 Dėl lengvatų bedarbiams ir invalidams, pradedantiems vystyti smulkų verslą
283 Dėl įgaliojimo rajono mero pavaduotojui A.Senikui
284 DĖL SP UAB „Prienų vandenys“ buitinių atliekų surinkimo ir išvežimo iš gyventojų normos ir tarifo nustatymo
285

sprendimas Nr.259

Dėl akcinės bendrovės „Sportinė aviacija“ nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčio
286 Dėl šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo naujų kainų tvirtinimo
287 Dėl savivaldybės 1999 m. gamtos apsaugos fondo panaudojimo sąmatos tvirtinimo
288 Dėl 1999 m. kelių fondo lėšų panaudojimo
289 Dėl 1999 metų invalidų integracijos ir reabilitacijos programos tvirtinimo
290 Dėl 1999 metų rajono gyventojų socialinio rėmimo programos tvirtinimo
291 Dėl įgaliojimo rajono merui pasirašyti sutartis
292 Dėl rajono savivaldybės nuosavybės gyvenamųjų patalpų pavedimo eksploatuoti SP UAB „Prienų butų ūkis“ ir SP UAB „Jiezno komunalinis ūkis“
293 Dėl piniginių baudų, išieškotų už administracinius teisės pažeidimus
294 Dėl detaliojo pano tvirtinimo dalijant sklypą pagal paskirtį degalinės statybai
257 Dėl 1999 metų rajono biudžeto tvirtinimo
258 Dėl 1999 metų nebiudžetinių lėšų sąmatų tvirtinimo
259 Dėl akcinės bendrovės „Sportinė aviacija“ nekilnojamojo turto mokesčio
260 Dėl pritarimo paskolai gauti
261 Dėl 1999 metų darbo rinkos politikos programos rajone tvirtinimo
262 Dėl specialios paskirties uždarųjų akcinių bendrovių įstatų pakeitimų
263 Dėl leidimo išnuomoti patalpas
264 Dėl 1998 m. gamtos apsaugos fondo panaudojimo ataskaitos tvirtinimo
265 Dėl Nemuno kilpų regioninio parko nuostatų
266 Dėl rajono Tarybos 1998 12 03 sprendimo Nr.238 „Dėl paskolos mokyklų ir vaikų lopšelio – darželio šilumos renovacijai finansuoti“ papildymo
267 Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų ilgalaikio turto perdavimo į rajono savivaldybės administracijos balansą
268 Dėl rajono Tarybos 1997 06 04 sprendimo Nr.22 „Dėl Prienų rajono priešgaisrinės tarnybos nuostatų tvirtinimo“ dalinio pakeitimo
269 Dėl Prienų rajono priešgaisrinės tarnybos etatų sąrašo tvirtinimo
270

sprendimas Nr.268

Dėl rajono Valdybos 1998 02 04 sprendimo Nr.20 „Dėl Prienų rajono priešgaisrinės tarnybos viršininko tarnybinio atlyginimo priedo nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
271 Dėl Prienų rajono priešgaisrinės tarnybos viršininko skyrimo
272 Dėl rajono Tarybos 1997 06 04 sprendimo Nr.14 „Dėl savivaldybės administracijos struktūros ir etatų skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo
273 Dėl vietinės reikšmės kelio Vyšniūnai – Lielionys perdavimo į valstybinės reikšmės kelių tinklą