475 Dėl
476 Dėl
477 DĖL FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO STAKLIŠKIŲ VIDURINEI MOKYKLAI IR JOS NUOSTATŲ PAKEITIMO BEI PAPILDYMO
478 Dėl
479 Dėl
480
481
482
483
484
485
486
487

487a

DĖL PRIVATIZAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
488
489
490 DĖL PRIENŲ RAJONO 2004-2006 M. STRATEGINIO PLANO RENGIMO
491
492
493
494
495
496
495
498
499
451 Dėl
452
453
454
455
456
457
458 DĖL FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO PRIENŲ NEMUNO PRADINEI MOKYKLAI IR JOS NUOSTATŲ PAKEITIMO BEI PAPILDYMO
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
440 Dėl
441
442
443 DĖL PRIENŲ RAJONO AŠMINTOS, BAGRĖNO, ČIUDIŠKIŲ, JIESTRAKIO, LIZDEIKIŲ, PILIAKALNIO, VĖŽIONIŲ IR ŽAGARIŲ PRADINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ PAKEITIMO
444 DĖL PRIENŲ RAJONO KAŠONIŲ, TARTUPIO PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO IR ŠIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
445
446
447
448
449
450
451
451
422 Dėl
423 Dėl
424 Dėl
425

425a

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS PATVIRTINIMO
426 Dėl
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
397 Dėl rajono Tarybos 2001 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr.193 ,,Dėl rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų nuostatų tvirtinimo” 5, 10, 13 ir 18 priedų dalinio pakeitimo
398 Dėl rajono Tarybos 2002 m. vasario 21 d. sprendimo Nr.330 „Dėl 2002 metų savivaldybės biudžeto patvirtinimo” 2 priedo dalinio pakeitimo
399 Dėl Tarybos nario Aloyzo Juocevičiaus 2002-04-11 paklausimo
400 Dėl UAB „Jiezno vaistinė” privatizavimo
401 Dėl privatizuojamų objektų pradinių pardavimo kainų sumažinimo
402 Dėl leidimo išnuomoti atviro konkurso tvarka negyvenamąsias patalpas
403 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos
404 Dėl rajono Tarybos 2002 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr.361 ,,Dėl specialios paskirties uždarųjų akcinių bendrovių 2001 metų finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo ir valdybų veiklos ataskaitų patvirtinimo” dalinio pakeitimo
405 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis rajono savivaldybės administracijoje, skaičiaus patvirtinimo
406 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnyboje skaičiaus patvirtinimo
407 Dėl įstaigų vadovų, valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudarymo
408 Dėl rajono Tarybos 2001 m. vasario 23 d. sprendimo Nr.172 „Dėl rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo” papildymo
409
Priedas
Dėl rajono savivaldybės administracijos struktūros dalinio pakeitimo
410 Dėl 2002 metų valstybės kapitalo investicijų pagal investicijų projektus panaudojimo
411
1 priedas
2 priedas
3 priedas
Dėl sutarties dalinio pakeitimo
412 Dėl rajono Tarybos 2001 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr.267 „Dėl UAB „Prienų energija” tiekiamos šiluminės energijos kainų” dalinio pakeitimo
413 Dėl gyvenamųjų patalpų eksploatavimo išlaidų nustatymo
414 Dėl rajono Tarybos 2000 m. spalio 19 d. sprendimo Nr.101 „Dėl Prienų rajono šilumos ūkio modernizavimo investicinio projekto finansavimo” dalinio pakeitimo” 2 punkto pakeitimo
415 Dėl rajono Tarybos 2002 m. vasario 21 d. sprendimo Nr.330 „Dėl 2002 metų savivaldybės biudžeto patvirtinimo” dalinio pakeitimo
416 Dėl atleidimo nuo perkamo žemės sklypo vertės priedo
417 Dėl tarnybinio nusižengimo
418
Priedas
Dėl socialinių paslaugų, teikiamų rajono gyventojams namuose, sąrašo ir įkainių patvirtinimo
419
1 priedas
2 priedas
Dėl rajono Tarybos 2001 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr.296 „Dėl rajono ilgalaikių sveikatinimo programų, išlaidų sąmatos sveikatinimo programoms finansuoti ir rajono 2001 m. sveikatos fondo pajamų sąmatos patvirtinimo” papildymo
420 Dėl pavadinimų gatvėms sodininkų bendrijos „Aronija” suteikimo
421 Dėl mokesčio už ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą
381 DĖL RAJONO TARYBOS IR VALDYBOS VEIKLOS ATASKAITOS
382 DĖL PRIENŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
383 DĖL NAUJOSIOS ŪTOS SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS ATSTOVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
384 DĖL RAJONO TARYBOS 2002-02-21 SPRENDIMO NR. 330 „DĖL 2002 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
385 DĖL TRUMPALAIKĖS NEPROCENTINĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO
386 DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO
387 DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS BŪDU VISUOMENINEI ORGANIZACIJAI INGAVANGIO KAIMO BENDRUOMENĖS CENTRUI
388 DĖL RAJONO TARYBOS 2001-09-27 SPRENDIMO NR. 275 „DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS BŪDU KAUNO APSKRITIES VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI“ DALINIO PAKEITIMO
389 DĖL PRIVATIZUOJAMO OBJEKTO, LAISVĖS A. 9C, PRIENŲ M., PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMO
390 DĖL SP AB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
391 DĖL BUITINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR IŠVEŽIMO IŠ GYVENTOJŲ TARIFO NUSTATYMO
392 DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
393 DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ MOKYKLINIUS AUTOBUSUS
394 DĖL ŽEMĖS SAVININKŲ, ĮREGISTRAVUSIŲ ŪKININKO ŪKĮ, ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
395 DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
396 DĖL ĮGALIOJIMO RAJONO MERUI ANTANUI GUSTAIČIUI PASIRAŠYTI SUTARTĮ
353 DĖL DVIEJŲ MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
354 DĖL BENDROJO LAVINIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKYMO PROGRAMOS DALINIO PAKEITIMO
355 DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ PAPILDOMĄ UGDYMĄ PRIENŲ JAUNIMO MOKYKLOJE
356 DĖL 2001 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APYSKAITOS PATVIRTINIMO
357 DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2001 M. NEBIUDŽETINIŲ LĖŠŲ APYSKAITŲ PATVIRTINIMO
358 DĖL ŽEMĖS IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
359 DĖL PRIENŲ MIESTO PILIEČIO GARBĖS VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
360 DĖL RAJONO TARYBOS 2000-06-01 SPRENDIMO NR.41 „DĖL PASKOLOS 2000 M. PHARE NACIONALINĖS „BENDRADARBIAVIMO ABIPUS SIENOS“ PROGRAMOS PROJEKTO FINANSAVIMUI“ PAPILDYMO
361 DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ 2001 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, PELNO PASKIRSTYMO IR VALDYBŲ VEIKLOS ATASKAITŲ PATVIRTINIMO
362 DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JIEZNO VAISTINĖ“ METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
363

363a

363b

DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JIEZNO VAISTINĖ“ REORGANIZAVIMO
364 DĖL DVIEJŲ SPECIALIOS PASKIRTIES BENDROVIŲ STATUSO PANAIKINIMO
365 DĖL VALDYBOS NARIŲ IŠRINKIMO SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE
366 DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS SUMAŽINIMO
367 DĖL 2002 M. KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR JŲ PANAUDOJIMO PER 2001 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO
368 DĖL RAJONO GYVENTOJŲ 2002 METŲ SOCIALINIO RĖMIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
369 DĖL RAJONO INVALIDŲ INTEGRACIJOS IR REABILITACIJOS 2002 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
370 DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI PRIENŲ RAJONO TARYBĄ SP AB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
371 DĖL DUJOTIEKIO PERDAVIMO PANAUDAI
372 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ PRADINIŲ PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO
373 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ PRADINIŲ PARDAVIMO KAINŲ SUMAŽINIMO
374 DĖL LEIDIMO IŠLAUŽO PAGRINDINEI MOKYKLAI IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS
375 DĖL PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO
376 DĖL AUTOMOBILIŲ PERDAVIMO BALBIERIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLAI
377 DĖL RAJONO TARYBOS 2002-02-21 SPRENDIMO NR. 337 „DĖL 2001 METŲ GAMTOS APSAUGOS FONDO NAUDOJIMO ATASKAITOS IR 2002 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ 2 PRIEDO PAKEITIMO
378 DĖL RAJONO TARYBOS 2000-11-30 SPRENDIMO NR.109 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
379 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ (VYRIAUSIŲJŲ GYDYTOJŲ) PRIĖMIMO VIEŠO KONKURSO TVARKA NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
380 DĖL RAJONO TARYBOS 1999-12-09 SPRENDIMU NR.348 PATVIRTINTŲ SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ I, II, III SKYRIŲ PAPILDYMO BEI IV SKYRIAUS PAKEITIMO IR PAPILDYMO
330

330a

330b

330c

DĖL 2002 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO
331 DĖL KREDITORINIO ĮSISKOLINIMO DENGIMO
332 DĖL SP UAB „PRIENŲ AUTOBUSŲ PARKO“ PAIMTOS PASKOLOS PERĖMIMO
333 DĖL ŽEMĖS IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
334 DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO RAJONO MERUI IR RAJONO MERO PAVADUOTOJUI
335 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTOLIERIAUS TARNYBOS 2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
336 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTOLIERIAUS TARNYBOS 2002 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO
337 DĖL 2001 METŲ GAMTOS APSAUGOS FONDO PANAUDOJIMO ATASKAITOS IR 2002 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
338 DĖL 2002 M. RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO BEI TURIZMO PLĖTROS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
339 DĖL RAJONO TARYBOS 2001-02-08 SPRENDIMU NR.147 PATVIRTINTO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
340 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMOSI 2002 M. PRIORITETŲ NUSTATYMO
341 DĖL RAJONO TARYBOS 2001-04-05 SPRENDIMO NR.193 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ 53 PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
342 DĖL RAJONO TARYBOS 1999-01-29 SPRENDIMO Nr.269 „DĖL PRIENŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS ETATŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
343 DĖL DELSPINIGIŲ SKAIČIAVIMO
344 DĖL PAVEDIMO SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VALDYBOMS
345 DĖL PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ PRADINIŲ PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO
346 DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
347 DĖL LEIDIMO PANAUDOS TVARKA PERDUOTI PATALPAS
348 DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI ATVIRO KONKURSO TVARKA NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS
349 DĖL LEIDIMO PERTVARKYTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO TARNYBOS PRIENŲ RAJONO KONSULTAVIMO BIURUI
350 DĖL MOKSLEIVIŲ APRŪPINIMO VADOVĖLIAIS 2002 M. TVARKOS PATVIRTINIMO
351 DĖL ŠVIETIMO SKYRIAUS PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI TURTO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO BEI TURTO NURAŠYMO KOMISIJOS SUDARYMO
352

352a

DĖL RAJONO TARYBOS 2001-02-08 SPRENDIMU NR.150 PATVIRTINTOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PAPILDYMO