164 DĖL
165 Dėl
166 Dėl
167 Dėl
168 Dėl
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
158 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATŲ
159 Dėl
160 Dėl
161 Dėl
162 Dėl
163
111 Dėl
112 Dėl
113 Dėl
114 Dėl
115 Dėl
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132 DĖL SPECIALAUS ŠILUMOS ŪKIO PLANO RENGIMO
133
134
135
136
93 Dėl
94 Dėl
95 DĖL 2003 M. ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATŲ
96 Dėl
97 Dėl
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
74 DĖL ETATŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
75 DĖL PRIENŲ JAUNIMO MOKYKLOS NUOSTATŲ PAKEITIMO
76

76a

DĖL  RAJONO MOKSLEIVIŲ VEŽIOJIMO IR NEMOKAMŲ AUTOBUSO BILIETŲ IŠDAVIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

77

77a

77b

DĖL PRIENŲ SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

78

78a

DĖL RAJONO MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

79

DĖL 2003 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO

80 DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI LENGVUOSIUS TARNYBINIUS AUTOMOBILIUS
81 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO ANTANO GUSTAIČIO ATOSTOGŲ
82

DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS KASMETINIŲ ATOSTOGŲ

83 DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO
84 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO
85 DĖL TURTO PERDAVIMO Į UAB „PRIENŲ VANDENYS“ BALANSĄ
86 DĖL LĖŠŲ PRIENŲ SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRUI SKYRIMO
87 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS
88 DĖL ŪKINIO PASTATO DALIES NUGRIOVIMO
89 DĖL APMOKĖJIMO SISTEMOS UŽ ATLIEKŲ TVARKYMĄ PASIRINKIMO
90 DĖL MOBILIOS PRIEPLAUKOS ŽEMĖS SKLYPO PRIENŲ MIESTE DETALIOJO PLANO RENGIMO
91 DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILNIAUS G. 40, PRIENŲ M., DUOMENŲ IR SĄLYGŲ PATVIRTINIMO
92

DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR.73 „DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ VYTAUTO G.12 IR BIRŠTONO G.46, PRIENŲ M., PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

63

DĖL 2003 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO

64

DĖL TRUMPALAIKĖS NEPROCENTINĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO

65

DĖL RAJONO TARYBOS 2001 M. BALANDŽIO 5 D. SPRENDIMO NR.199 ,,DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VALGYKLŲ PATALPŲ, ĮRANGOS BEI INVENTORIAUS NUOMOS” PAKEITIMO

66

66a

DĖL PARAMOS SUTEIKIMO
67 DĖL BUITINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR IŠVEŽIMO IŠ GYVENTOJŲ TARIFO NUSTATYMO
68

DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR.36 „DĖL PASTATO PASKIRTIES PAKEITIMO” PANAIKINIMO

69 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO
70 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ MOKESČIO SUMAŽINIMO
71

DĖL PRIENŲ RAJONO KAIMO TURIZMO, NAKVYNĖS IR PUSRYČIŲ BEI TURISTINĖS STOVYKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

72

DĖL PRIENŲ RAJONO DEGALINIŲ IŠDĖSTYMO PRIE MAGISTRALINIŲ IR KRAŠTO KELIŲ SCHEMOS – SPECIALIOJO PLANO KOREKTŪROS RENGIMO

73

DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ VYTAUTO G.12 IR BIRŠTONO G.46, PRIENŲ M., PATVIRTINIMO

37 Dėl
38 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO
39 Dėl
40 Dėl
41 Dėl
42
43
44
45
46

46a

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS PATVIRTINIMO
47
48
49
50
51 DĖL RAJONO STRATEGINIO PLANO RENGIMO ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS SUDARYMO
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
7

7a

DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO
8 Dėl
9 Dėl
10 Dėl
11 Dėl
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
508 Dėl
509 Dėl
510 Dėl
511 Dėl
512 Dėl
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545

545a

DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS
546
547
548
549