T3-302 DĖL MOKYKLŲ VADOVŲ VADYBINIŲ KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ PAKEITIMO
T3-303 DĖL PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ BAZINĖS MĖNESINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO
T3-304  DĖL 2005 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
T3-305 DĖL SUTIKIMO ĮRENGTI PASTATO MANSARDĄ
T3-306 DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ POBŪDŽIO 2006 METAMS NUSTATYMO
T3-307 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO UAB „PRIENŲ BUTŲ ŪKIS“ UŽ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ EKSPLOATAVIMĄ JIEZNO MIESTE
T3-308 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO
T3-309 DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

DĖL MOKYMO PRIEMONIŲ PERĖMIMO IR PERDAVIMO RAJONO MOKYKLOMS

T3-267

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. RUGPJŪČIO 16 D. SPRENDIMO NR.T3 –189 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M.  BALANDŽIO 19 D. SPRENDIMO NR.T3-57 „DĖL  NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
T3-268 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR.305 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LAPKRIČIO 20 D. SPRENDIMO NR.143 „DĖL PERSONALO VALDYMO FUNKCIJŲ PRISKYRIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI“ PAPILDYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
T3-269 DĖL ĮGALIOJIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI ANTANUI GUSTAIČIUI
T3-270 DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS SKYRIMO
T3-271 DĖL 2005 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
T3-272 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. RUGPJŪČIO 16 D. SPRENDIMO NR.T3-174 „DĖL ETATŲ ĮSTEIGIMO, PANAIKINIMO IR DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ KAI KURIOSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE BEI PRIENŲ SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRE NUSTATYMO“ PAKEITIMO
T3-273 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR.T3-195 „DĖL PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ
BAZINĖS MĖNESINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
T3-274 DĖL ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
T3-275 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
T3-276 DĖL PAPILDOMO SARGO ETATO ĮSTEIGIMO PRIENŲ RAJONO STAKLIŠKIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
T3-277 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LIKVIDUOTI TVOROS AVARINĘ BŪKLĘ
T3-278 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS 2005 METŲ LĖŠŲ LIKUČIŲ PASKIRSTYMO
T3-279 DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI AB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
T3-280 DĖL DELSPININGIŲ UAB „PRIENŲ ENERGIJA“
T3-281 DĖL KOMISIJOS UAB „PRIENŲ ENERGIJA“ INVESTICIJOMS KONTROLIUOTI
T3-282 DĖL PRIVATIZAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO
T3-283 DĖL LEIDIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS
T3-284 DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS BUTĄ, ESANTĮ ČIUDIŠKIŲ K., IŠLAUŽO SEN., PRIENŲ R. SAV.
T3-285 DĖL MOKYMO PRIEMONIŲ PERĖMIMO IR PERDAVIMO RAJONO MOKYKLOMS
T3-286 DĖL SUTIKIMO PERIMTI ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ (GYVENAMĄ NAMĄ ) SU KIEMO ĮRENGINIAIS
T3-287 DĖL MOKYKLINIŲ BALDŲ PERĖMIMO
T3-288 Dėl TURTO VERTĖS PADIDĖJIMO PERDAVIMO PRIENŲ RAJONO MOKYKLOMS
T3-289 DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO
T3-290 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TIPINIŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ IR ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO
T3-291 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ 2006 METŲ TVARKYMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
T3-292 DĖL PRIENŲ RAJONO KULTŪROS VEIKLOS PROGRAMŲ (PROJEKTŲ) KONKURSO EKSPERTŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
T3-293 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „JIEZNO VIDURINĖS MOKYKLOS REKONSTRUKCIJA – RENOVACIJA“
T3-294 DĖL TRUMPALAIKĖS VAIKO GLOBOS IR PRIEŽIŪROS VŠĮ PRIENŲ LIGONINĖJE PROGRAMOS PATVIRTINIMO
T3-295 DĖL PRIENŲ RAJONO TARYBOS 2000 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR.128 „DĖL VŠĮ BALBIERIŠKIO, JIEZNO IR VEIVERIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRŲ SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO LOVŲ PASKIRSTYMO“ PAKEITIMO
T3-296 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T3-121 „DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO“ PAKEITIMO
T3-297 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO
T3-298 DĖL ŽEMĖS SKLYPO KAUNO G. 34, PRIENŲ M., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
T3-299 DĖL VANDENS TIEKIMO
T3-300 DĖL ARTEZINIO GRĘŽINIO REMONTO DARBŲ ORGANIZAVIMO
T3-301 DĖL SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO
T3-248 DĖL PRITARIMO PRIENŲ NEMUNO PRADINĖS MOKYKLOS STRATEGINIAM PLANUI
T3-249 DĖL VŠĮ PRIENŲ LIGONINĖS LOVŲ FONDO SUMAŽINIMO
T3-250 DĖL DIENOS STACIONARO LOVŲ ĮSTEIGIMO VŠĮ PRIENŲ LIGONINĖJE
T3-251 DĖL APMOKĖJIMO UŽ DARBUS
T3-252 DĖL KOMPIUTERIŲ PIRKIMO
T3-253 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ IR GATVIŲ SNIEGO VALYMO DARBŲ 2006 METŲ ŽIEMOS LAIKOTARPIU APMOKĖJIMO
T3-254 DĖL PRITARIMO TURTO ĮKEITIMUI
T3-255 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS
T3-256 DĖL TURTO PERDAVIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE
T3-257 DĖL MOKYKLINIŲ BALDŲ PERĖMIMO IR PERDAVIMO
T3-258

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

DĖL MOKYMO PRIEMONIŲ PERĖMIMO BEI PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO BEI PANAUDOS TEISE
T3-259

1 priedas

2 priedas

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JIEZNO KOMUNALINIS ŪKIS“ REORGANIZAVIMO
T3-260 DĖL ARTEZINIO GRĘŽINIO PIRKIMO
T3-261 DĖL PRITARIMO TURTO PARDAVIMUI
T3-262 DĖL PRIENŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS  2005 M. RUGPJŪČIO 16 D. SPRENDIMO NR.T3–178 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PRIENŲ RAJONO ŠILAVOTO GYVENVIETĖS GERIAMO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ VALYMO SISTEMŲ ĮRENGIMA IR JO FINANSAVIMAS “ PAPILDYMO
T3-263 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR.260 „DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO“ PAKEITIMO
T3-264 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BALANDŽIO 19 D. SPRENDIMO NR.T3-83 „DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO“ PAKEITIMO
T3-265 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO
T3-266 DĖL PAVEDIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETAMS
T3-215

priedas

DĖL NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
T3-216 DĖL PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ T. ŽILINSKO VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
T3-217 DĖL PRITARIMO PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ T. ŽILINSKO VIDURINĖS MOKYKLOS STRATEGINIAM PLANUI
T3-218

priedas

DĖL PRIENŲ NEMUNO PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2004/2005 MOKSLO METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
T3-219

priedas

DĖL PRIENŲ SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS 2004 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
T3-220 DĖL 2003 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 7 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
T3-221 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR.13 „DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
T3-222 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LAPKRIČIO 20 D. SPRENDIMO NR.143 „DĖL PERSONALO VALDYMO FUNKCIJŲ PRISKYRIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI“ PAPILDYMO
T3-223 DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS SANTYKIŲ PRATĘSIMO SU VIOLETA GAIDIENE
T3-224 DĖL 2005 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
T3-225 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR.T3-195 „DĖL PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ BAZINĖS MĖNESINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
T3-226 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
T3-227

priedas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR.T3-198 „DĖL 2005 M. KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS PAPILDOMŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO“ PAKEITIMO
T3-228 DĖL DELSPINIGIŲ
T3-229 DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI LENGVUOSIUS TARNYBINIUS AUTOMOBILIUS
T3-230 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LIEPOS 21 D. SPRENDIMO NR.T3–147 „DĖL VAŽIAVIMO TARIFO NUSTATYMO“ PAPILDYMO
T3-231 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KUNIGIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS TARTUPIO PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS SPORTO SALĖS STOGO REMONTUI
T3-232 DĖL PRITARIMO TURTO ĮKEITIMUI
T3-233

priedas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 METŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PAKEITIMO
T3-234 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „IŠ PAUKŠČIO SKRYDŽIO“
T3-235 DĖL KOMPIUTERIŲ PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR KOMPIUTERIŲ ĮRANGOS PERĖMIMO
T3-236 DĖL MOKYKLINIŲ BALDŲ PERĖMIMO IR PERDAVIMO RAJONO MOKYKLOMS
T3-237 DĖL RADIACIJOS LYGIO MATAVIMO PRIETAISŲ PERĖMIMO BEI PERDAVIMO PRIENŲ RAJONO PREIŠGAISRINEI TARNYBAI
T3-238 DĖL PRIVATIZAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO
T3-239 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BALANDŽIO 19 D. SPRENDIMO NR.T3-60 „DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ BŪSTO ŠILDYMĄ, KARŠTĄ BEI ŠALTĄ VANDENĮ MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIOMS ŠEIMOMS (VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS) SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
T3-240 DĖL LEIDIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU IŠNUOMOTI GARAŽUS
T3-241 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „JAUNIMO DARBO GEBĖJIMŲ STIRPINIMAS“
T3-242 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „JAUNIMO POŽIŪRIAI Į NARYSTĘ EUROPOS SĄJUNGOJE“
T3-243 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LIEPOS 21 D. SPRENDIMO NR.T3-166 „DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO“ PAKEITIMO
T3-244 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR.T3-207 „DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO“ PAKEITIMO
T3-245 DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO
T3-246 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO
T3-247 DĖL IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO
T3-190 DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE IR BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUOSE
T3-191 DĖL 2005 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
T3-192 DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2005/2006 M. M. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE PATVIRTINIMO
T3-193 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGPJŪČIO 26 D. SPRENDIMO NR. 191 „DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS“ PAKEITIMO
T3-194 DĖL PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ IR TARIFINIŲ ATLYGIŲ PRIEDŲ NUSTATYMO
T3-195 DĖL PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ BAZINĖS MĖNESINĖS ALGOS KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO
T3-196 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSIPAREIGOJIMŲ AB SEB VILNIAUS BANKO KAUNO SANTAKOS FILIALUI
T3-197 DĖL DALYVAVIMO AB „LIETVOS DUJOS“ INVESTICINIAME PROJEKTE
T3-198 DĖL 2005 M. KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS PAPILDOMŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO
T3-199 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS
T3-200 DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
T3-201 DĖL TURTO PERĖMIMO
T3-202 DĖL SOCIALINIO BŪSTO 1 KV. M NAUDINGOJO PLOTO DIDŽIAUSIOS PIRKIMO KAINOS PATVIRTINIMO
T3-203 DĖL LEIDIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU IŠNUOMOTI NEGYVENAMAS PATALPAS
T3-204 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIENŲ MIESTO GATVIŲ ASFALTAVIMO EILIŠKUMO SĄRAŠO PATVIRTINIMO
T3-205 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIENŲ MIESTO GATVIŲ ŠALIGATVIŲ ĮRENGIMO EILIŠKUMO SĄRAŠO PATVIRTINIMO
T3-206 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „REVUONOS“ VIDURINĖS MOKYKLOS RENOVACIJA (REKONSTRUKCIJA)“
T3-207 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO
T3-208 DĖL PRIENŲ MIESTO AUTOBUSŲ STOTIES, ESANČIOS VYTAUTO G. 11, PRIENŲ M., PERDAVIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI PATIKĖJIMO TEISE
T3-209 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO ANTANO GUSTAIČIO TARNYBINIŲ  KOMANDIRUOČIŲ
T3-210 DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU MINDAUGU LABANAUSKU IR PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PASKYRIMO
T3-211 DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUTARTĮ
T3-212 DĖL LEIDIMO ĮRENGTI DUOMENŲ PERDAVIMO ĮRANGĄ
T3-213 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PRIENŲ RAJONO MOKYKLŲ VIDUTINIO IR VYRESNIO AMŽIAUS MOKYTOJŲ PAGRINDINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMO PROGRAMA“
T3-214 DĖL PAVEDIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBAI
T3-168 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 13 D. SPRENDIMO NR.78 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO IR PAGALBOS 5-6 METŲ VAIKUI TEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
T3-169 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO ANTANO GUSTAIČIO ATOSTOGŲ
T3-170 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. 39 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADAVIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
T3-171 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
T3-172 DĖL KONKURSO Į PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGAS
T3-173 DĖL 2005 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
T3-174 DĖL ETATŲ ĮSTEIGIMO, PANAIKINIMO IR DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ KAI KURIOSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE BEI PRIENŲ SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRE NUSTATYMO
T3-175 DĖL PERKAMO ŽEMĖS SKLYPO VERTĖS PRIEDO DĖL INŽINERINIŲ STATINIŲ
T3-176 DĖL 2005 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ NUSTATYMO
T3-177 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KEMPINGŲ PLANAVIMAS BALTIJOS JŪROS REGIONO AVIATURIZMO TINKLO ŠALYSE, SIEKIANT PRITRAUKTI INVESTUOTOJUS BEI REMIANTIS EUROPOS ŠALIŲ PATIRTIMI“
T3-178 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PRIENŲ RAJONO ŠILAVOTO GYVENVIETĖS GERIAMO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ VALYMO SISTEMŲ ĮRENGIMAS“ IR JO FINANSAVIMO
T3-179 DĖL PRIVATIZAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO
T3-180 DĖL PASTATŲ ĮTRAUKIMO Į RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERIJOS APSKAITĄ
T3-181 DĖL PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ ŪKIO PASTATO ĮTRAUKIMO Į RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERIJOS APSKAITĄ
T3-182 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO PRIVATIZAVIMO
T3-183 DĖL LEIDIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU IŠNUOMOTI PRIENŲ KULTŪROS CENTRO PATALPAS
T3-184 DĖL NEGYVENAMŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO A. GRIBAUSKO ĮMONEI
T3-185

1 priedas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. 289 „DĖL VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2005 M. IR JŲ PANAUDOJIMO 2004 M. PATVIRTINIMO“ 1 PRIEDO PAKEITIMO
T3-186 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BALANDŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T3-83 „DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO“ PAKEITIMO
T3-187 DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO ŠILAVOTO KAIMO URBANIZUOTOS VIETOVĖS NUOTEKŲ VALYKLAI DETALIOJO PLANO RENGIMO
T3-188 DĖL DETALIOJO PLANO VILNIAUS G. 11A, PRIENŲ M., RENGIMO
T3-189 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BALANDŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T3-57 „DĖL NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
T3-126 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS IKI 2012 M. BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO
T3-127

aprašymas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
T3-128 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PASKYRIMO
T3-129 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS SUDARYMO
T3-130 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAPILDYMO
T3-131

redakcija

DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PAKEITIMO
T3-132

tvarka

DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE IR BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TVARKOS PATVIRTINIMO
T3-133 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO ANTANO GUSTAIČIO TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS
T3-134 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ RENGIMO IR PASIRAŠYMO TVARKOS PAPILDYMO
T3-135 DĖL DAIVOS ČEPELIAUSKIENĖS DARBO SUTARTIES PAKEITIMO
T3-136 DĖL DARBO SUTARTIES SU JONU MIKUČIAUSKU NUTRAUKIMO
T3-137 DĖL DARBO SUTARTIES SU JONU DERBUČIU NUTRAUKIMO
T3-138 DĖL PRITARIMO PRIENŲ RAJONO JIEZNO VIDURINĖS MOKYKLOS STRATEGINIAM PLANUI
T3-139

redakcija

DĖL PRIENŲ NEMUNO PRADINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
T3-140 DĖL 2005 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
T3-141 DĖL 2005 M. ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATŲ
T3-142 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO
T3-143

nuostatos

DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO IR JŲ TENKINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES BEI NUOSTATŲ TVIRTINIMO
T3-144

tvarka

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
T3-145

tvarka

DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
T3-146 DĖL PRIENŲ MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALAUS PLANO PATVIRTINIMO
T3-147 DĖL VAŽIAVIMO TARIFO NUSTATYMO
T3-148

susitarimas

DĖL SUTARTIES DALINIO PAKEITIMO
T3-149 DĖL DELSPINIGIŲ
T3-150 DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ MOKYKLINIUS AUTOBUSUS
T3-151

įstatai

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JIEZNO KOMUNALINIS ŪKIS“ ĮSTATINIO KAPITALO SUMAŽINIMO
T3-152 DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYKLINĮ AUTOBUSĄ IR JO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
T3-153 DĖL SUTIKIMO ĮREGISTRUOTI PRIENŲ RAJONO SERGANČIŲJŲ PSICHINĖMIS LIGOMIS KLUBĄ „PADĖK SAU IR KITIEMS“
T3-154 DĖL PRIVATIZUOJAMO OBJEKTO, ESANČIO KLEVŲ G. 18, BALBIERIŠKIO MSTL., PRIENŲ R., PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMO
T3-155 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE
T3-156 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRIENUOSE, KRANTO G. 8, PERĖMIMO
T3-157 DĖL ATLEIDIMO NUO DELSPINIGIŲ MOKĖJIMO
T3-158 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004–2012 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO, AUDITO IR KOREGAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO
T3-159 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „TURISTINIŲ PRIEIGŲ SUKŪRIMAS PRIE NEMUNO PRIEPLAUKŲ BIRŠTONO, KAUNO RAJONO IR PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖSE“
T3-160

sąrašas

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „INENSYVAUS EISMO VIETINIŲ KELIŲ DANGOS PAGERINIMAS“
T3-161 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „REGIONO PAPLŪDIMIŲ TINKLO PLĖTRA“
T3-162 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KEMPINGO PLANAVIMAS POCIŪNŲ AVIATURIZMO CENTRE, SKATINANT INVESTICIJAS IR PANAUDOJANT BALTIJOS JŪROS REGIONO ŠALIŲ PATIRTĮ“
T3-163 DĖL ILGALAIKIO TURTO NEAPSKAITYMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BALANSE
T3-164 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. SAUSIO 20 D. SPRENDIMO NR. T3-20 „DĖL POCIŪNŲ AVIATURIZMO CENTRO OBJEKTŲ STATYBAI FORMUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DETALIOJO PLANO RENGIMO“ PAKEITIMO IR SCHEMOS PATVIRTINIMO
T3-165 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. BIRŽELIO 3 D. SPRENDIMO NR. 147 „DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
T3-166 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO
T3-167 DĖL GYVENAMOJO NAMO STOGO REMONTO DARBŲ VYKDYMO
T3-168 DĖL DARBO SUTARTIES SU RIMVYDU ZAILSKU NUTRAUKIMO
T3-86 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS IKI 2012 M. BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO
T3-87 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
T3-88 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGYBĖS ĮSTEIGIMO
T3-89 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS ĮSTEIGIMO
T3-90 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS REGLAMENTO PAPILDYMO
T3-91 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR.121 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR.11 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE, SKAIČIAUS NUSTATYMO IR DARBO UŽMOKESČIO FONDO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
T3-92 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO ANTANO GUSTAIČIO TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ
T3-93 DĖL 2004 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
T3-94 DĖL 2005 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
T3-95

1.1. „Revuonos “ vidurinės mokyklos;
1.2. Stakliškių vidurinės mokyklos;
1.3. „Žiburio“ gimnazijos;
1.4. „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos;
1.5. Balbieriškio pagrindinės mokyklos;
1.6. Jaunimo mokyklos;
1.7. Pakuonio pagrindinės mokyklos;
1.8. Prienų meno mokyklos;
1.9. Lopšelio – darželio „Gintarėlis“;
1.10. Lopšelio – darželio „Pasaka“;
1.11. Lopšelio – darželio „Saulutė“.

DĖL KAI KURIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
T3-96 DĖL NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO
T3-97 DĖL PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ ATRINKIMO DALYVAUTI MOKYKLŲ  TOBULINIMO PROGRAMOS A KOMPONENTO „MOKYMO IR MOKYMOSI  SĄLYGŲ GERINIMAS“ TREČIAJAME MOKYMŲ ETAPE
T3-98 DĖL PRIENŲ MIESTO LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
T3-99

Priedas

DĖL ŠVIETIMO PAGALBOS ŠEIMOMS, NAMUOSE AUGINANČIOMS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKĄ IR GYVENANČIOMS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
T3-100

nauja redakcija

DĖL PRIENŲ SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO NUOSTATŲ PAKEITIMO
T3-101 DĖL KAI KURIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATLYGINIMO KOEFICIENTŲ NUSTATYMO
T3-102

kultūros centro įkainiai

krašto muziejaus įkainiai

viešosios bibliotekos įkainiai

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ APMOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
T3-103 DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI UAB „ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
T3-104

priedas

DĖL PRITARIMO FINANSAVIMO SUTARČIAI
T3-105 DĖL UAB „PRIENŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO SUMAŽINIMO IR ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
T3-106 DĖL PARKO, ESANČIO AŠMINTOS K., AŠMINTOS SEN., PRIENŲ R., PIRKIMO
T3-107 DĖL PATALPŲ, NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI, PASKIRTIES PAKEITIMO
T3-108 DĖL ILGALAIKIO TURTO NEAPSKAITYMO STAKLIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS BALANSE
T3-109 DĖL PRIVATIZAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO
T3-110 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO
T3-111 DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS  SUTARTĮ
T3-112 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI PATIKĖJIMO IR PANAUDOS TEISE
T3-113 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VANDENS BOKŠTĄ
T3-114 DĖL TURPO PERĖMIMO
T3-115 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 13 D. SPRENDIMO NR.106 „DĖL PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
T3-116 DĖL PROJEKTO „JIEZNO SENIŪNIJOS STRAZDIŠKIŲ KAIMO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IR TINKLŲ REKONSTRUKCIJA“ VYKDYMO FINANSAVIMO
T3-117 DĖL LEIDIMO ĮRENGTI DUOMENŲ PERDAVIMO ĮRANGĄ
T3-118 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
T3-119

Nuostatos

Reglamentas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS NUOSTATŲ IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
T3-120 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO RENGIMO
T3-121 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO
T3-122 DĖL DETALIOJO PLANO STAKLIŠKIŲ K., STAKLIŠKIŲ SEN., PRIENŲ R., PATVIRTINIMO
T3-123 DĖL PAVADINIMO GATVEI BALBIERIŠKIO MIESTELYJE SUTEIKIMO
T3-124 DĖL SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
T3-125 DĖL PRIENŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREKTŪROS PRIE F.VAITKAUS GATVĖS RENGIMO
T3-55 DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2004 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
T3-56 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2004 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
T3-57

priedas

DĖL NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
T3-58 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M.GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 304 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. RUGPJŪČIO 7 D. SPRENDIMO NR. 76 „DĖL RAJONO MOKSLEIVIŲ VEŽIOJIMO IR NEMOKAMŲ AUTOBUSO BILIETŲ IŠDAVIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
T3-59 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ RENGIMO IR PASIRAŠYMO TVARKOS PAKEITIMO
T3-60

priedas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. 265 „DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ BŪSTO ŠILDYMĄ, KARŠTĄ BEI ŠALTĄ VANDENĮ MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIOMS ŠEIMOMS (VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS) SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
T3-61 DĖL INVESTICIJŲ PROGRAMOS PROJEKTŲ
T3-62 DĖL SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO, KULTŪROS, SVEIKATOS APSAUGOS, SOCIALINĖS IR KITOS PASKIRTIES STATINIŲ STATYBOS, REKONSTRAVIMO, REMONTO IR MATERIALINIO APRŪPINIMO 2005 M. PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO
T3-63 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KAUNO GATVĖS REKONSTRUKCIJA“
T3-64 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „NEMUNO KAIRIOJO KRANTO SUTVIRTINIMAS PRIENŲ MIESTE“
T3-65 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „AKTYVI PARAMA INOVATYVAUS VERSLO PLĖTRAI PRIENŲ REGIONE“
T3-66 DĖL PRIENŲ RAJONO TARYBOS 2005 M. KOVO 2 D. SPRENDIMO NR. T3-41 „DĖL 2005 M. KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR JŲ PANAUDOJIMO PER 2004 M. ATASKAITOS“ PAPILDYMO
T3-67 DĖL UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ 2004 METŲ FINANSINIŲ ATSKAITOMYBIŲ, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR VEIKLOS ATASKAITŲ PATVIRTINIMO
T3-68 DĖL UAB „PRIENŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO IR ĮSTATŲ PAKEITIMO
T3-69 DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI AB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
T3-70 DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI UAB „ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
T3-71 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO
T3-72 DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI JIEZNO MIESTO TURGAVIETĘ
T3-73

3 priedo 1 ir 2 lentelė

DĖL TURTO PERĖMIMO
T3-74

priedas

DĖL SUTIKIMO PERIMTI SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN KOMPIUTERINĘ  ĮRANGĄ
T3-75 DĖL ILGALAIKIO TURTO NEAPSKAITYMO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS BALANSE
T3-76 DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS
T3-77 DĖL SUTIKIMO GYVENAMOJO NAMO REKONSTRUKCIJOS DARBAMS
T3-78 DĖL KOMISIJOS MELIORACIJOS DARBŲ ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE OBJEKTAMS PARINKTI SUDARYMO
T3-79 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO VŠĮ BALBIERIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO SKYRIAUS REKONSTRUCIJOS-RESTRUKTŪRIZACIJOS PROJEKTUI
T3-80

1 priedas

2 priedas

DĖL SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO 2005 METŲ SPECIALIOSIOS PROGRAMOS IR JOS IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
T3-81 DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOJE
T3-82 DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
T3-83 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO
T3-84 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. 260 „DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO“ PAKEITIMO
T3-85

priedas

DĖL PRITARIMO FINANSAVIMO SUTARČIAI
T3-25 DĖL SAVIVALDYBĖS MERO 2004 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
T3-26

priedas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
T3-27 DĖL ETATŲ ĮSTEIGIMO, PANAIKINIMO IR DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ KAI KURIOSE ŠVIETIMO BEI PRIENŲ SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRE NUSTATYMO
T3-28 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO
T3-29 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
T3-30 DĖL SAVIVALDYBĖS MERO ANTANO GUSTAIČIO ATOSTOGŲ
T3-31 DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI UAB „ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS” VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
T3-32 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMOSI 2005 METAIS PRIORITETŲ NUSTATYMO
T3-33 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 13 D. SPRENDIMO NR.115 „DĖL RAJONO EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO CENTRO SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
T3-34 DĖL LEIDIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI ĮSIGYTI LENGVĄJĮ TARNYBINĮ AUTOMOBILĮ
T3-35

priedas

DĖL NEMUNO AUKŠTUPIO BASEINO INVESTICINIO PLANO PROJEKTO
T3-36 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 13 D. SPRENDIMO NR. 88 „DĖL MOKESČIO UŽ TERITORIJŲ PRIE DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ PRIEŽIŪRĄ IR VALYMĄ NUSTATYMO” PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
T3-37 DĖL PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ ATRINKIMO DALYVAUTI MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMOS A KOMPONENTO „MOKYMO IR MOKYMOSI SĄLYGŲ GERINIMAS“ TREČIAJAME MOKYMŲ ETAPE
T3-38 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĘ KURKIME KARTU“
T3-39

priedas

DĖL PRIENŲ RAJONO MOKYKLŲ APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
T3-40

priedas

DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ TEIKIANT PEDAGOGINĘ – PSICHOLOGINĘ PAGALBĄ
T3-41

1 priedas

2 priedas

3 priedas

DĖL 2005 M. KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR JŲ PANAUDOJIMO PER 2004 M. ATASKAITOS
T3-42

priedas

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI IR PRIEŽIŪROS KOMITETO PATVIRTINIMO
T3-43 DĖL PRITARIMO PARAIŠKŲ RENGIMUI
T3-44 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO PAKEITIMO
T3-45 DĖL PRITARIMO REORGANIZUOTI UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ „JIEZNO KOMUNALINIS ŪKIS“
T3-46

priedas

DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS PATVIRTINIMO
T3-47 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. 261 „DĖL FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO PRIENŲ RAJONO PEDAGOGINEI PSICHOLOGINEI TARNYBAI IR PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRUI“ PAPILDYMO
T3-48 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE
T3-49 DĖL SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO
T3-50 DĖL SUTIKIMO PERIMTI PASTATUS, ESANČIUS KĘSTUČIO G.79K IR KĘSTUČIO G.85, PRIENŲ M.
T3-51 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS
T3-52 DĖL AKUŠERIJOS SKYRIAUS UŽDARYMO VŠĮ PRIENŲ LIGONINĖJE
T3-53 DĖL PRIENŲ SAVIVALDYBĖS KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO
T3-54 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO
T3-1

programa

priemonių planas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DARBO SU JAUNIMU 2005-2007 METŲ PROGRAMOS IR 2005 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
T3-2

programa

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS TVARKOS UŽTIKRINIMO IR NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS 2005 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
T3-3 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ RAJONO GYVENTOJAMS SOCIALINES PASLAUGAS, 2005 METŲ RĖMIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
T3-4

programa

DĖL PRIENŲ RAJONO GYVENTOJŲ 2005 METŲ SOCIALINIO RĖMIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
T3-5

programa

DĖL RAJONO NEĮGALIŲJŲ INTEGRACIJOS IR REABILITACIJOS 2005 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
T3-6

programa

DĖL PRIENŲ RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ LAUKO TUALETŲ PANAIKINIMO IR SANITARINIŲ MAZGŲ PERKĖLIMO Į KLASIŲ KORPUSUS 2005-2007 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO
T3-7

1 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

DĖL 2005 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO
T3-8

programa

DĖL PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ KATILINIŲ REKONSTRUKCIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
T3-9

aprašas

DĖL PRIĖMIMO Į PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
T3-10

nuostatos

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
T3-11 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO ANTANO GUSTAIČIO TARNYBINIŲ  KOMANDIRUOČIŲ
T3-12 DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
T3-13

programa

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2004 METŲ ATASKAITOS APIE  SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ IR PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 2005 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
T3-14

priedas

DĖL PRIENŲ RAJONO KULTŪROS VEIKLOS PROGRAMŲ (PROJEKTŲ) KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
T3-15

priedas

DĖL RAJONO MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
T3-16 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PRIENŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ PRIVATIZAVIMO
T3-17 DĖL TURTO PERĖMIMO
T3-18 DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO
T3-19 DĖL PRIENŲ MIESTO BENDROJO PLANO RENGIMO
T3-20 DĖL POCIŪNŲ AVIATURIZMO CENTRO OBJEKTŲ STATYBAI FORMUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DETALIOJO PLANO RENGIMO
T3-21 DĖL VŠĮ PRIENŲ LIGONINĖS LOVŲ FONDO SUMAŽINIMO
T3-22 DĖL SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO BEI DIENOS STACIONARO LOVŲ ĮSTEIGIMO VŠĮ PRIENŲ LIGONINĖJE
T3-23 DĖL KANDIDATO Į EUROPOS SĄJUNGOS REGIONŲ KOMITETĄ
T3-24 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO