T3-298

Dėl Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr.T3-280 „Dėl kitos socialinės paramos programos 2006 metams patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

T3-299

valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms

mokinio krepšelis

už patalpų nuomą įmokas į savivaldybės biudžetą

Dėl 2006 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-300 Dėl Dėl pastato paskirties pakeitimo iš negyvenamos į gyvenamą
T3-301

Dėl Prienų mieste esančių valstybinės reikšmės miškų priežiūros ir apsaugos perdavimo valstybės įmonei Prienų miškų urėdijai

T3-302

Dėl privatizavimo lėšų paskirstymo

T3-303

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties pratęsimo Prienų rajono policijos komisariatui

T3-304

priedas

Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos patvirtinimo
T3-305

priedas

Dėl socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-306

priedas

Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo mokyklose tvarkos patvirtinimo
T3-307

priedas

Dėl kompensacijų už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) tvarkos patvirtinimo

T3-308

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr.T3-265 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo

T3-309

Dėl detaliųjų planų rengimo

T3-310 Dėl Prienų rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių priedų nustatymo
T3-311 Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo ir priedų nustatymo
T3-278 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo
T3-279

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo

T3-280

programa

1 priedas

Dėl kitos socialinės paramos programos 2006 metams patvirtinimo
T3-281

Valstybės biudžeto lėšos

mokinio krepšelis

Dėl 2006 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-282

Dėl žemės nuomos mokesčio

T3-283

priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių patvirtinimo

T3-284

Dėl atleidimo nuo rinkliavos

T3-285 Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų etatų sąrašų patvirtinimo
T3-286 Dėl pakilimo – nusileidimo tako panaudos
T3-287 Dėl pastatų įtraukimo į rajono savivaldybės administracijos apskaitą
T3-288

Dėl ilgalaikio turto neapskaitymo Prienų rajono savivaldybės administracijos balanse

T3-289 Dėl leidimo privatizuoti dalį buto lengvatinėmis sąlygomis
T3-290

priedas

Dėl kompiuterių programinės įrangos perdavimo rajono savivaldybės mokykloms
T3-291 Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršruto panaikinimo
T3-292 Dėl pritarimo projektui „Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas Prienų mieste“
T3-293

Dėl delspinigių UAB „Prienų energija“

T3-294 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Algiu Marcinkevičiumi
T3-295 Dėl leidimo įsigyti lengvąjį tarnybinį automobilį
T3-296 Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršruto
T3-297

Dėl pritarimo Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės ir Išlaužo pagrindinės mokyklos dalyvavimui projektuose ir bendradarbiavimo juos įgyvendinant

T3-253

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 12 „Dėl mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

T3-254

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimo Nr.T3-12 „Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo ir papildymo

T3-255

Dėl įgaliojimo Prienų rajono savivaldybės merui Antanui Gustaičiui

T3-256 Dėl 2006 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-257

Dėl Prienų rajono priešgaisrinės tarnybos viršininko bazinės mėnesinės algos koeficiento patvirtinimo

T3-258

Dėl Prienų rajono savivaldybės vidurinių mokyklų 11-12 klasių mokytojų tarifinių atlygių priedų nustatymo

T3-259

Dėl žemės mokesčio

T3-260 Dėl privatizuojamo pastato pradinės pardavimo kainos nustatymo
T3-261 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos prienų darbo biržai
T3-262 Dėl leidimo įrengti atskirą įėjimą į butą, pristatant priestatą
T3-263

Dėl Prienų specialiosios mokyklos steigėjo funkcijų perėmimo

T3-264 Dėl pritarimo žemės sklypų ir pastatų pirkimui savivaldybės nuosavybėn
T3-265

1 sąrašas

2 sąrašas

3 sąrašas

Dėl Dėl mokymo priemonių perėmimo ir perdavimo rajono savivaldybės mokykloms
T3-266 Dėl Dėl papildomų 2006 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo
T3-267

Dėl rajono tarybos 1996 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 173 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų tvirtinimo“ papildymo ir pakeitimo

T3-268

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. 65 „Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo“ papildymo

T3-269 Dėl audito įmonės
T3-270 Dėl pavedimo vykdyti atliekų tvarkymo funkcijas ir užduotis
T3-271

1.1. įstatas

1.2. įstatas

1.3. įstatas

1.4. įstatas

Dėl viešųjų įstaigų Balbieriškio, Jiezno, Stakliškių ir Veiverių pirminių sveikatos priežiūros centrų įstatų patvirtinimo

T3-272

priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 164 „Dėl gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo“ papildymo

T3-273

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo Nr. T3-188 „Dėl detaliojo plano Vilniaus g. 11A, Prienų m., rengimo“ pakeitimo

T3-274

sutartis

Dėl pritarimo pasirašyti Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo planavimo paruošiamųjų darbų ir bendrojo planavimo darbų programos parengimo sutartį

T3-275 Dėl detaliųjų planų rengimo
T3-276 Dėl detaliojo plano patvirtinimo
T3-277

Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo

T3-234

1.1. nuostatos

1.2. nuostatos

1.3. nuostatos

 Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės mokyklų nuostatų patvirtinimo
T3-235 Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo neformaliojo švietimo mokyklose
T3-236

priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo
T3-237

priedas

Dėl 2006 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-238

Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus bazinės mėnesinės algos koeficiento patvirtinimo

T3-239

Dėl muzikos instrumentų nuomos mokesčio patvirtinimo Prienų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigose

T3-240

Dėl etatų įsteigimo ir darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo kai kuriose švietimo įstaigose

T3-241

1 priedas

2 priedas

2.1. priedas

Dėl šilumos kainos
T3-242

priedas

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai
T3-243 Dėl pastato paskirties pakeitimo iš negyvenamos į gyvenamą
T3-244

Dėl leidimo privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis gyvenamąjį namą, esantį Daukšiagirės k., Pakuonio sen., Prienų r. sav.

T3-245 Dėl negyvenamų patalpų perėmimo iš UAB „Prienų butų ūkis“
T3-246 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai
T3-247 Dėl privatizavimo lėšų paskirstymo
T3-248 Dėl privatizuojamų objektų pradinės pardavimo kainos nustatymo
T3-249

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T3-18 „Dėl detaliojo plano rengimo“ pakeitimo

T3-250 Dėl detaliųjų planų patvirtinimo
T3-251 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Antano Gustaičio tarnybinių komandiruočių
T3-252

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T3-94 „Dėl sutikimo perimti negyvenamąsias patalpas, esančias Vilniaus g. 5, Jiezno m., Prienų r. sav.“ pakeitimo

T3-208 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Antano Gustaičio kasmetinių atostogų
T3-209

Dėl Prienų rajono VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo paskyrimo ir terminuotos darbo sutarties su Jūrate Studinskiene nutraukimo

T3-210

Dėl Prienų rajono VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo paskyrimo ir terminuotos darbo sutarties su Valdu Oniūnu nutraukimo

T3-211

priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo
T3-212

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo Nr. T3-191 „Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo ir priedų nustatymo“ pakeitimo

T3-213 Dėl Prienų rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių priedų nustatymo
T3-214 Dėl kai kurių švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo
T3-215 Dėl žemės mokesčio
T3-216

Dėl pritarimo projektui „Veiverių pašto stoties rūmų komplekso rekonstrukcija ir pritaikymas tradiciniams amatams atgaivinti“

T3-217

priedas

Dėl patikslinto kelių priežiūros ir plėtros programos 2006 m. lėšų paskirstymo Prienų rajono savivaldybės kelių ir gatvių tvarkymo objektams sąrašo tvirtinimo

T3-218 Dėl šilumos kainos
T3-219 Dėl ūkinio pastato neapskaitymo Prienų rajono savivaldybės administracijos balanse
T3-220

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Lietuvos neįgaliųjų draugijos Prienų skyriui panaudos pagrindais

T3-221

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo Nr. T3-201 „Dėl savivaldybės tarybai nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio nustatymo ir jo surinkimo tvarkos“ papildymo

T3-222 Dėl gyvenamųjų patalpų suteikimo išimties tvarka
T3-223

Dėl privatizuojamo objekto, esančio Vytauto g. 14, Jiezno m. Prienų r. sav., pradinės pardavimo kainos sumažinimo

T3-224 Dėl sutikimo tiesti dujotiekio įvadą
T3-225

Dėl sutikimo įregistruoti Lietuvos gydytojų sąjungos Prienų filialą savivaldybės tarybai nuosavybės teise priklausančiose patalpose

T3-226 Dėl pritarimo pasirašyti papildomą susitarimą
T3-227 Dėl detaliųjų planų rengimo
T3-228 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
T3-229

priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2006 metų programos patvirtinimo

T3-230

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T3-52 „Dėl sveikatos programų, finansuojamų iš Prienų rajono savivaldybės 2006 m. visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos, patvirtinimo“ papildymo

T3-231 Dėl delspinigių UAB „Prienų energijai“
T3-232

Dėl klasės komplekto steigimo Prienų „Žiburio“ gimnazijoje ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-144 „Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinių ugdymo grupių skaičiaus 2006-2007 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo

T3-233

priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos nuostatų patvirtinimo
T3-186

priedas

Dėl įgaliojimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį teikiant pedagoginę psichologinę pagalbą
T3-187

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupės steigimo Prienų Nemuno pradinėje mokykloje ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 144 „Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinių ugdymo grupių skaičiaus 2006-2007 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo

T3-188 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo Prienų rajono savivaldybės mokyklose
T3-189 Dėl Nemokamo mokinių maitinimo organizavimo, priežiūros ir kontrolės komisijos patvirtinimo
T3-190 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo
T3-191

Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo ir priedų nustatymo

T3-192 Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų vyriausiųjų buhalterių, finansininkų tarnybinio atlyginimo koeficiento
T3-193

Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų kai kurių darbuotojų tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo

T3-194

„1.4.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybei)
funkcijoms atlikti – 8942600 Lt“

„1.4.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti – 13884000 Lt“

 Dėl 2006 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-195

1 priedas

2 priedas

3 priedas

 Dėl patikslinto kelių priežiūros ir plėtros programos 2006 m. lėšų paskirstymo Prienų rajono savivaldybės kelių ir gatvių tvarkymo objektams sąrašo tvirtinimo

T3-196

 Dėl įgaliojimo atstovauti Prienų rajono savivaldybės tarybai AB „Prienų šilumos tinklai“ visuotiniame akcininkų susirinkime

T3-197

priedas

 Dėl pritarimo sutarčiai su aplinkos projektų valdymo agentūra
T3-198

priedas

 Dėl UAB „Prienų vandenys“ įstatinio kapitalo sumažinimo
T3-199  Dėl artezinio gręžinio pirkimo
T3-200  Dėl turto nurašymo
T3-201

 Dėl savivaldybės tarybai nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio nustatymo ir jo surinkimo tvarkos

T3-202  Dėl VšĮ „Prienų ligoninė“ centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kainos nustatymo
T3-203

1 priedas

2 priedas

 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos lėšų paskirstymo 2006 m. ir jų panaudojimo 2005 m.“ pakeitimo

T3-204  Dėl patalpų, nuosavybės teise priklausančių rajono savivaldybės tarybai, paskirties pakeitimo
T3-205

 Dėl prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-112 „Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo ir panaudos teise“ pakeitimo

T3-206  Dėl auditoriaus parinkimo
T3-207  Dėl šilumos tiekimo kainos
T3-167 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO
T3-168

priedas

DĖL SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T3-169

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBĄ

T3-170

priedas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ ŠUNŲ IR KAČIŲ REGISTRAVIMĄ IR LAIKYMĄ DAUGIABUČIUOSE GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

T3-171

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ RENGIMO IR PASIRAŠYMO TVARKOS PAKEITIMO

T3-172

DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS REKONSTRUKCIJOS PAPILDOMI DARBAI“, „REVUONOS“ VIDURINĖS MOKYKLOS REKONSTRUKCIJA“, „LIETUVOS PARTIZANO JUOZO LUKŠO-DAUMANTO TĖVIŠKĖS REMONTAS“, „RAŠYTOJO VINCO MYKOLAIČIO-PUTINO TĖVIŠKĖS REMONTAS“

T3-173

1 sąrašas

2 sąrašas

DĖL 2006 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS PAPILDOMŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO

T3-174

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LIEPOS 21 D. SPRENDIMO NR. T3-148 „DĖL SUTARTIES DALINIO PAKEITIMO“ PAPILDYMO

T3-175

 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 30 „DĖL VEŽĖJŲ PARINKIMO KONKURSO KOMISIJOS IR KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

T3-176

DĖL PRIVATIZUOJAMŲ PATALPŲ, ESANČIŲ STATYBININKŲ G. 4, PRIENŲ M. PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMO

T3-177 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS
T3-178 DĖL PRAŠYMO PAIMTI ŽEMĖS SKLYPĄ VISUOMENĖS POREIKIAMS
T3-179 DĖL SUTIKIMO PRIESTATO STATYBAI
T3-180 DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS
T3-181 DĖL SUTIKIMO ĮREGISTRUOTI ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVĄ „PRIENŲ JAVAS“
T3-182

DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOMS

T3-183 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO
T3-184 DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
T3-185 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS
T3-141 Dėl 2006 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-142

priedas

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos pakeitimo
T3-143

Dėl etatų steigimo Prienų rajono savivaldybėsIšlaužo pagrindinėje mokykloje ir Prienų rajono švietimo centre

T3-144 Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2006-2007 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo
T3-145 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Antano Gustaičio tarnybinių komandiruočių
T3-146  Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo
T3-147

priedas

Dėl patikslinto kelių priežiūros ir plėtros programos 2006 m. lėšų paskirstymo Prienų rajono savivaldybės kelių ir gatvių tvarkymo objektams sąrašo tvirtinimo

T3-148 T3-148 Dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų keitimo
T3-149

priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo
T3-150 Dėl gyvenamųjų patalpų eksploatavimo tvarkos ir išlaidų nustatymo
T3-151 Dėl delspinigių UAB „Prienų energijai“
T3-152

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T3-237 „Dėl radiacijos lygio matavimo prietaisų perėmimo bei perdavimo Prienų rajono priešgaisrinei tarnybai“ pakeitimo

T3-153

1 sąrašas

2 sąrašas

Dėl sutikimo perimti kompiuterinę įrangą Prienų rajono savivaldybės tarybai patikėjimo teise bei šios įrangos perdavimo Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

T3-154 Dėl leidimo įrengti mobiliojo ryšio antenas
T3-155 Dėl leidimo įrengti atskirą įėjimą į butą
T3-156 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos
T3-157 Dėl turto perdavimo Prienų rajono Klebiškio pagrindinei mokyklai
T3-158 Dėl pastato paskirties pakeitimo
T3-159 Dėl sutikimo įregistruoti uždarąją akcinę bendrovę „Pastatų vidaus sistemos“
T3-160 Dėl leidimo subnuomuoti patalpas
T3-161 Dėl detaliųjų planų patvirtinimo
T3-162

priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės antikorupcinės programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo

T3-163 Dėl gyvenamųjų patalpų suteikimo išimties tvarka
T3-164 Dėl siūlymo tvirtinti Naujosios Ūtos herbą ir kitus Naujosios Ūtos seniūnijos simbolius
T3-165 Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą
T3-166

Dėl Prienų rajono centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos socialinio būsto suteikimo Prienų rajono savivaldybės administracijos Jiezno seniūnijoje vidaus audito metu nustatytų pažeidimų

T3-102

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PASKYRIMO

T3-103 DĖL 2005 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS
T3-104 DĖL 2006 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
T3-105

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JIEZNO IR VEIVERIŲ TOMO ŽILINSKO GIMNAZIJŲ DIREKTORIŲ  TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO

T3-106 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO
T3-107 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO
T3-108 DĖL 2006 M. ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATŲ
T3-109

DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU VALDU ONIŪNU BEI JO PASKYRIMO LAIKINAI EITI PAREIGAS

T3-110

DĖL PATIKSLINTO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS 2006 M. LĖŠŲ PASKIRSTYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ IR GATVIŲ TVARKYMO OBJEKTAMS SĄRAŠO TVIRTINIMO

T3-111

DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI SUTARTIS

T3-112

DĖL VALENTO RAŽANSKO DELEGAVIMO Į UAB „ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ VALDYBĄ

T3-113 DĖL ILGALAIKIO TURTO NEAPSKAITYMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BALANSE
T3-114

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. 7 „DĖL SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS, NUOMOS SUTARTIES FORMOS IR SUTARTIES PRIEDO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

T3-115

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M.KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. T3-61 „DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERĖMIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSAVYBĖN IR PERDAVIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI“ PAKEITIMO

T3-116

DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE

T3-117 DĖL TURTO NEAPSKAITYMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BALANSE
T3-118

DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

T3-119 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS
T3-120 DĖL PASTATO, ESANČIO VILNIAUS G. 5, JIEZNO M. PRIENŲ R. SAV., PERDAVIMO
T3-121 DĖL NUOMOS SUTARTIES SU TEO LT, AB ATNAUJINIMO
T3-122

DĖL MOKYMO PRIEMONIŲ PERĖMIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI

T3-123

DĖL NEGYVENAMO PASTATO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE PRIENŲ KRAŠTO MUZIEJUI

T3-124 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ
T3-125 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI SUTARTĮ
T3-126

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

T3-127

1 priedas

2 priedas

DĖL KONKURSŲ PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI PAVALDŽIŲ VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGOMS EITI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

T3-128

DĖL DEGALINĖS VIETOS VERBYLIŠKIŲ K., JIEZNO SEN., PRIENŲ R. SAV. ĮTRAUKIMO Į PRIENŲ RAJONO DEGALINIŲ IŠDĖSTYMO PRIE MAGISTRALINIŲ IR KRAŠTO KELIŲ SCHEMĄ – SPECIALŲJĮ PLANĄ

T3-129 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO
T3-130 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
T3-131

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS PERSONALINIO PRIEDO PRIE ATLYGINIMO NUSTATYMO

T3-132 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI SUTARTIS
T3-133 DĖL UAB ,,PRIENŲ VANDENYS“ VALDYBOS NARIO
T3-134 DĖL PASTATO PASKIRTIES PAKEITIMO IŠ NEGYVENAMO Į GYVENAMĄ
T3-135 DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO IŠIMTIES TVARKA
T3-136

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ŠILAVOTO BENDRUOMENĖS CENTRUI

T3-137

DĖL SUTIKIMO (NESUTIKIMO) PERIMTI PASTATUS, ESANČIUS NEPRIKLAUSOMYBĖS A. 3 IR VYTAUTO G. 17, JIEZNO M. PRIENŲ R. SAV.

T3-138

DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO ANTANO GUSTAIČIO SKYRIMO ATSTOVU Į ORGANIZACINĘ KOMISIJĄ

T3-139

DĖL LAIKINOSIOS KOMISIJOS SUDARYMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS REPREZENTACINIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMUI PREKĖMS PIRKTI IŠTIRTI

T3-140 DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU DANUTE STANKEVIČIENE
T3-80

DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES TEIKIANT PEDAGOGINĘ PSICHOLOGINĘ PAGALBĄ PRATĘSIMO

T3-81

priedas

DĖL PRIENŲ „REVUONOS“ VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

T3-82

DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU JŪRATE STUDINSKIENE BEI JOS PASKYRIMO LAIKINAI EITI PAREIGAS

T3-83

DĖL 2006 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO

T3-84

DĖL KOMPIUTERININKO ETATO ĮSTEIGIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VEIVERIŲ TOMO ŽILINSKO GIMNAZIJOJE

T3-85

DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI AB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME

T3-86 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI SUTARTIS
T3-87

DĖL UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ 2005 M. FINANSINIŲ ATSKAITOMYBIŲ, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR VEIKLOS ATASKAITŲ TVIRTINIMO

T3-88

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR.T3-284 „DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS BUTĄ, ESANTĮ ČIUDIŠKIŲ K., IŠLAUŽO SEN., PRIENŲ R. SAV.“ 2 PUNKTO PAKEITIMO

T3-89

DĖL DIRBTUVIŲ PASTATO NEAPSKAITYMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VEIVERIŲ TOMO ŽILINSKO GIMNAZIJOS BALANSE

T3-90 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS
T3-91 DĖL SUTIKIMO PERIMTI KOMPIUTERINĘ ĮRANGĄ
T3-92

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T3-285 „DĖL MOKYMO PRIEMONIŲ PERĖMIMO IR PERDAVIMO RAJONO MOKYKLOMS“ PAKEITIMO

T3-93

DĖL MOKYMO PRIEMONIŲ PERĖMIMO BEI PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE

T3-94

DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS VILNIAUS G. 5, JIEZNO M., PRIENŲ R. SAV.

T3-95

DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYKLINIUS AUTOBUSUS IR JUOS PERDUOTI RAJONO SAVIVALDYBĖS  MOKYKLOMS

T3-96

DĖL PRITARIMO PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO VAIKŲ MENO MOKYKLOS PROJEKTINEI INICIATYVAI

T3-97

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „TURISTINIŲ PRIEIGŲ PRIE NEMUNO PRIEPLAUKŲ KAUNO REGIONE SUKŪRIMAS“

T3-98

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „JIEZNO ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRUKCIJA ĮRENGIANT DU BIOKURU KŪRENAMUS KATILUS BEI PANAIKINANT KETURVAMZDĘ CŠT SISTEMĄ“

T3-99

DĖL DIDŽIŲJŲ PREKYBOS ĮMONIŲ PRIENŲ MIESTE IŠDĖSTYMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO

T3-100 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KLEBIŠKIO K., ŠILAVOTO SEN., PRIENŲ R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO
T3-101

DĖL LAIKINOSIOS KOMISIJOS SUDARYMO 2006-03-23 OPOZICIJOS KOALICIJOS PIRMININKO LEONO SAKALAVIČIAUS PAKLAUSIME ĮVARDINTIEMS PIKTNAUDŽIAVIMO TARNYBINIU AUTOMOBILIU FAKTAMS IŠTIRTI

T3-78

pridedama

DĖL PAPILDOMO SUSITARIMO PRIE 2000-09-28 SUTARTIES „DĖL PRIENŲ RAJONO ŠILUMOS ŪKIO NUOMOS, ATNAUJINIMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VARTOTOJAMS“

T3-79

pridedama

DĖL PRITARIMO FINANSAVIMO SUTARČIAI
T3-41

priedas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2005 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
T3-42

priedas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2005 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

T3-43

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PAKEITIMO

T3-44

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS NUSTATYMO

T3-45

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO ANTANO GUSTAIČIO KASMETINIŲ ATOSTOGŲ

T3-46

priedas

DĖL ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO NORMATYVŲ NUSTATYMO
T3-47 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
T3-48

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PROGRAMOMS VYKDYTI ADMINISTRAVIMO IR PAKEITIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

T3-49

priedas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS TVARKOS UŽTIKRINIMO IR NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS 2006 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

T3-50

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ IR VALSTYBĖS  TARNAUTOJŲ MOKYMO 2006 METAIS PRIORITETŲ NUSTATYMO

T3-51

priedas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

T3-52

priedas

DĖL SVEIKATOS PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALIOSIOS RĖMIMO PROGRAMOS, PATVIRTINIMO

T3-53

priedas

DĖL 2006 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO
T3-54

projekto aprašymas

DĖL PRITARIMO INVESTICINIAM PROJEKTUI STATINIŲ REKONSTRAVIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMUI IŠ PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2006 METAIS

T3-55

priedas

DĖL SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO SUDARYMO, NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR FONDO TARYBOS SUDARYMO

T3-56

DĖL ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO  PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

T3-57

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. VASARIO 9 D. SPRENDIMO NR.T3-14 ,,DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2005 METŲ ATASKAITOS APIE  SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ IR PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 2006 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO”  PAKEITIMO

T3-58

priedas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BALANDŽIO 19 D. SPRENDIMO NR.T3-58 ,,DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR.304 ,,DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. RUGPJŪČIO 7 D. SPRENDIMO NR.76 ,,DĖL RAJONO MOKSLEIVIŲ VEŽIOJIMO IR NEMOKAMŲ AUTOBUSO BILIETŲ IŠDAVIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

T3-59

DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSAVYBĖN BEI PERDAVIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI

T3-60

DĖL PRIVATIZUOJAMO OBJEKTO, ESANČIO VYTAUTO G. 14, JIEZNO M. PRIENŲ R. SAV., PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO

T3-61

DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERĖMIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSAVYBĖN BEI PERDAVIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI

T3-62

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. 300 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS“ PAKEITIMO

T3-63 DĖL TURTO PERDAVIMO
T3-64 DĖL TURTO VERTĖS PADIDĖJIMO PERDAVIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOMS
T3-65

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LAPKRIČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T3-236 „DĖL MOKYKLINIŲ BALDŲ PERĖMIMO IR PERDAVIMO RAJONO MOKYKLOMS“ PAKEITIMO

T3-66 DĖL LEIDIMO PAGERINTI PATALPŲ, ESANČIŲ VYTAUTO G. 35, PRIENŲ M., BŪKLĘ
T3-67 DĖL PRIVATIZAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO
T3-68

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 27 „DĖL KOMISIJOS SUDARYMO PAŠALPOMS IR KOMPENSACIJOMS IŠIMTIES TVARKA SKIRTI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

T3-69

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KAUNO PAPLŪDIMIŲ PLĖTRA“

T3-70 DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI SUTARTĮ
T3-71

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO MEŠKAPIEVIŲ K., ŠILAVOTO SEN., PRIENŲ R. SAV., DETALIOJO PLANO RENGIMO

T3-72 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO
T3-73 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO MIŠKO G. 27, PRIENŲ M., DETALIOJO PLANO RENGIMO
T3-74

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO MAČIŪNŲ K., AŠMINTOS SEN., PRIENŲ R. SAV., DETALIOJO PLANO RENGIMO

T3-75

DĖL DELSPINIGIŲ UAB „PRIENŲ ENERGIJAI“

T3-76 DĖL SUTARTIES PASIRAŠYMO
T3-77

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „AVIATURIZMO PASLAUGŲ PLĖTRA POCIŪNŲ AERODROME, DIEGIANT INOVATYVIĄ NAVIGACINĘ VARŽYBŲ STEBĖJIMO SISTEMĄ“

T3-1 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ALVYDO VAICEKAUSKO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
T3-2 DĖL BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMUI „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ALVYDO VAICEKAUSKO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ“ SUDARYMO
T3-3 DĖL SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO
T3-4 DĖL 2006 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO
T3-5

priedas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JIEZNO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
T3-6 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VEIVERIŲ TOMO ŽILINSKO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
T3-7 DĖL PRIENŲ SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS BAZINĖS MĖNESINĖS ALGOS KOEFICIENTO PATVIRTINIMO
T3-8 DĖL SAVIVALDYBĖS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO STRATEGIJOS 2006-2009 M. PATVIRTINIMO
T3-9 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ ŠIOMS PAREIGYBĖMS PATVIRTINIMO
T3-10 DĖL VEIVERIŲ TOMO ŽILINSKO, JIEZNO GIMNAZIJŲ BEI PRIENŲ JAUNIMO MOKYKLOS DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ IR TARIFINIŲ ATLYGIŲ PRIEDŲ NUSTATYMO
T3-11 DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO
T3-12 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO ANTANO GUSTAIČIO TARNYBINIŲ  KOMANDIRUOČIŲ
T3-13 DĖL 2005 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS
T3-14

priedas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2005 METŲ ATASKAITOS APIE SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ IR PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 2006 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
T3-15

priedas

DĖL DAUGIABUČIO NAMO SUVARTOTOS ŠILUMINĖS ENERGIJOS SKAITIKLIO RODMENŲ UŽRAŠYMO TVARKOS PATVIRTINIMO
T3-16 DĖL UAB „PRIENŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ ĮSTATŲ PAKEITIMO
T3-17 DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI AB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
T3-18 DĖL VALDYBŲ NARIŲ ATŠAUKIMO IR IŠRINKIMO UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE
T3-19 DĖL AUDITO ĮMONĖS
T3-20 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. 21 „DĖL RAJONO KELIŲ EISMO SAUGUMO KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
T3-21

DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO  BEI PERDAVIMO PRIENŲ PEDAGOGINEI PSICHOLOGINEI TARNYBAI

T3-22 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO BEI ĮGALIOJIMO JĄ VYKDYTI
T3-23 DĖL APMOKĖJIMO UŽ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ PARKO G.5, BALBIERIŠKIO MSTL., PRIENŲ R., SAV., TEISINĘ REGISTRACIJĄ
T3-24

1 priedas

2 priedas

DĖL VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO      2006 M. IR JŲ PANAUDOJIMO 2005 M. PATVIRTINIMO
T3-25 DĖL VŠĮ PRIENŲ, BALBIERIŠKIO, JIEZNO, STAKLIŠKIŲ, VEIVERIŲ PIRMINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRŲ IR PRIENŲ LIGONINĖS VYRIAUSIŲJŲ GYDYTOJŲ PRIEDŲ PRIE ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
T3-26

priedas

DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO IR PERDAVIMO VŠĮ PRIENŲ PIRMINIAM SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
T3-27 ĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI UAB „ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
T3-28 DĖL PRIENŲ MIESTO MOKYKLŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ ATLYGINIMO NUSTATYMO
T3-29 DĖL VŠĮ PRIENŲ RAJONO VERSLO INFORMACIJOS CENTRO STEIGIMO
T3-30 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004–2012 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMITETO SUDARYMO
T3-31 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „MAŽOS UNIVERSALIOS DIRBTINĖS DANGOS FUTBOLO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS PRIENŲ MIESTE“
T3-32

1 priedas

2 priedas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ĮSTEIGIMO
T3-33 DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
T3-34 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO
T3-35 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LAPKRIČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T3-246 „DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
T3-36 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VYTAUTO G. 24, PRIENŲ M., DETALIOJO PLANO RENGIMO
T3-37 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO
T3-38 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BALANDŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T3-83 „DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO“ PAKEITIMO
T3-39 DĖL PRIENŲ RAJONO ŠILAVOTO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PASKYRIMO
T3-40 DĖL PRIENŲ RAJONO JIEZNO VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PASKYRIMO