T3-264

5. pridedama

6. pridedama

Dėl 2007 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-265

pridedamus

Dėl Nemuno pradinės mokyklos nuostatų pakeitimo ir pritarimo Strielčių ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programai
T3-266 Dėl Skriaudžių artezinio gręžinio, vandentiekio bokšto ir siurblinės perdavimo patikėjimo teise
T3-248 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T3-254 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T3-12 „Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo ir papildymo“ pakeitimo
T3-249 Dėl komisijos sudarymo
T3-250 Dėl 2007 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-251 Dėl katilinės įrangos perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės administracijai
T3-252

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos krepšinio sporto klubui „Prienai“ ir klubo buveinės adreso pakeitimo

T3-253

Dėl leidimo įsigyti automobilį

T3-254

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos 2007 m. rugsėjo 10 d. sutarties Nr. D1-538 pakeitimo ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-227 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T3-119 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Prienų rajono policijos komisariatui“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

T3-255 Dėl Prienų rajono susisiekimo komunikacijų infrastruktūros objektų išdėstymo prie magistralinių ir krašto kelių schemos-specialiojo plano korektūros patvirtinimo
T3-256 Dėl detaliojo plano Miško g. 1, Prienų m. rengimo
T3-257 Dėl specialiojo plano Naujųjų Vangų k., Prienų r. sav. rengimo
T3-258

Dėl detaliojo plano Čiurlių k., Veiverių sen., Prienų r. sav. rengimo

T3-259 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. T3-207 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo
T3-260 Dėl detaliųjų planų patvirtinimo
T3-261 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2008 m. viešųjų darbų programos patvirtinimo
T3-262 Dėl delspinigių UAB „Prienų energija“
T3-263

Dėl įgaliojimo atstovauti Prienų rajono savivaldybei Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime

T3-210

aprašas

Dėl Prienų rajono savivaldybės  mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-211

nuostatos

Dėl Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo
T3-212 Dėl Prienų kultūros centro reorganizavimo
T3-213 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 266 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
T3-214

Dėl drausminės nuobaudos skyrimo

T3-215

Dėl komisijos sudarymo ir pasiaiškinimo pateikimo

T3-216

7 priedas

8 priedas

9 priedas

Dėl 2007 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo

T3-217 Dėl paskolos (kreditinės linijos) ėmimo
T3-218 Dėl savivaldybės turto privatizavimo
T3-219 Dėl privatizavimo objekto pradinės kainos nustatymo
T3-220

Dėl autobusų stoties trumpalaikės nuomos uždarajai akcinei bendrovei „Prienų autobusų parkas“

T3-221 Dėl vandens bokšto nuomos UAB „TELE-2“
T3-222 Dėl ilgalaikio turto neapskaitymo Prienų rajono savivaldybės administracijos balanse
T3-223

sąrašas

Dėl įgaliojimo duoti sutikimą deklaruoti gyvenamą vietą asmenims, gyvenantiems Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose
T3-224 Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos
T3-225

Dėl kilnojamojo turto nuosavybės teise priklausančio Prienų rajono savivaldybei perdavimo patikėjimo teise

T3-226 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos viešajai įstaigai Kauno kurčiųjų reabilitacijos centrui
T3-227 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T3-119 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Prienų rajono policijos komisariatui“ pakeitimo
T3-228 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 173 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto panaudos“ pakeitimo
T3-229 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 300 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo
T3-230 Dėl patalpų paskirties pakeitimo iš negyvenamų į gyvenamas
T3-231

sąrašas

Dėl mobilios prieplaukos perėmimo
T3-232 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo
T3-233 Dėl buto Birštono g. 34A-2 Prienų m. nuomos
T3-234 Dėl objekto pripažinimo svarbiu savivaldybės infrastruktūros objektu
T3-235 Dėl žemės sklypo F. Vaitkaus g. 166, Prienų m. detaliojo plano rengimo
T3-236 Dėl detaliųjų planų patvirtinimo
T3-237

priedas

Dėl pritarimo susitarimui su AB „Prienų šilumos tinklai“ ir UAB „Prienų energija“
T3-238 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 88 patvirtintos Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties priedo Nr. 3.1 ir 3.2 pakeitimo
T3-239 Dėl UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo
T3-240 Dėl UAB „Prienų vandenys“ įstatinio kapitalo sumažinimo
T3-241 Dėl UAB „Prienų vandenys“ valdybos nario išrinkimo
T3-242 Dėl audito įmonės pasirinkimo
T3-243 Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo finansavimui gauti iš kelių priežiūros ir plėtros programos tikslinio finansavimo arba rezervo lėšų
T3-244

sutartis

Dėl pritarimo pasirašyti sutartį
T3-245 Dėl globos lovų ir paslaugų įkainių VšĮ Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centruose patvirtinimo
T3-246

reglamentas

Dėl Prienų rajono savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo
T3-247 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T3-127 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
T3-180 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-9 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų, etikos ir antikorupcinės komisijų narių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
T3-181 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-23 „Dėl kompiuterinės įrangos perdavimo panaudos pagrindais Prienų rajono savivaldybės tarybos nariams“ pakeitimo
T3-182 Dėl Prienų rajono savivaldybės darbo ginčų komisijos sudarymo
T3-183 Dėl komisijos sudarymo ir pasiaiškinimo pateikimo
T3-184 Dėl Prienų rajono Jiezno vaikų muzikos mokyklos direktoriaus paskyrimo
T3-185 Dėl etatų įsteigimo ir panaikinimo kai kuriose švietimo įstaigose
T3-186 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T3-306 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo mokyklose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
T3-187 Dėl 2007 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-188 Dėl pritarimo neformaliojo švietimo įstaigų programoms
T3-189

aprašas

Dėl mokinių profesiniam konsultavimui skirtų lėšų naudojimo Prienų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-190

aprašas

Dėl Prienų rajono kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-191

nuostatos

Dėl Prienų rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
T3-192 Dėl siūlymo VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros visuotiniam dalininkų susirinkimui
T3-193 Dėl gyvenamųjų patalpų, pripažintų netinkamomis gyventi, aktų tvirtinimo
T3-194 Dėl pastatų įrašymo į rajono savivaldybės administracijos buhalterijos apskaitą
T3-195

sąrašas

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos ir kilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui
T3-196

1.1. sąrašas

1.2. sąrašas

Dėl turto perdavimo VšĮ Prienų pirminiam sveikatos priežiūros centrui panaudos pagrindais
T3-197 Dėl autobuso FIAT – TALENTO NKU-897 panaudos Naujosios Ūtos kaimo bendruomenei
T3-198 Dėl informacinių stendų perėmimo savivaldybės nuosavybėn
T3-199

1 sąrašas

2 sąrašas

Dėl mokymo įstaigų baldų komplektų perėmimo
T3-200

sąrašas

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
T3-201 Dėl leidimo nurašyti turtą
T3-202 Dėl mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo
T3-203 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T3-170 „Dėl 2007 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų patikslinimo“ pakeitimo
T3-204

priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-94 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2007 m. viešųjų darbų programos pakeitimo“ pakeitimo
T3-205 Dėl pritarimo pasirašyti sutartį
T3-206

sąrašas

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto (melioracijos statinių) nurašymo
T3-207 Dėl Birutės ir Tartoko gatvių Prienų mieste ašinių linijų pakeitimo
T3-208 Dėl objektų pripažinimo svarbiais savivaldybės infrastruktūros objektais
T3-209 Dėl žemės sklypo Pramonės g. 2, Prienų m. detaliojo plano rengimo
T3-153 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-131 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo Prienų rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo
T3-154 Dėl priešmokyklinio ugdymo pedagogo etato įsteigimo kai kuriose švietimo įstaigose
T3-155 Dėl minimalaus mokinių skaičiaus nustatymo suaugusiųjų klasėse
T3-156 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T3-311 „Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo ir priedų nustatymo“ pakeitimo
T3-157

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 438 „Dėl minimalaus moksleivių skaičiaus papildomo ugdymo grupėje“ pripažinimo netekusiu galios

T3-158

Dėl 2007 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo

T3-159

Dėl komisijos sudarymo ir pasiaiškinimo pateikimo

T3-160 Dėl mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-161 Dėl kompensacijų už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) tvarkos patvirtinimo
T3-162 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo
T3-163

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų sąrašo ir įkainių tvirtinimo

T3-164 Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros visuotiniame dalininkų susirinkime
T3-165 Dėl komisijos pripažinti gyvenamąsias patalpas netinkamomis gyventi sudarymo
T3-166 Dėl leidimo išnuomoti UAB „TELE-2“ vandens bokštą
T3-167 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Jiezno kultūrizmo klubui „Uola“
T3-168

Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-169 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 433 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos patvirtinimo ir parduodamo turto pradinės pardavimo kainos nustatymo bei aukciono organizavimo ir vykdymo komisijų sudarymo“ pakeitimo
T3-170 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-98 „Dėl papildomų 2007 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir 2007 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų patikslinimo “ pakeitimo
T3-171

priedas

Dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų pakeitimo
T3-172

taisykles

Dėl želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros ir tvarkymo Prienų rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo
T3-173 Dėl išlaidų kompensavimo
T3-174 Dėl pvadinimų gatvėms suteikimo
T3-175 Dėl detaliųjų planų rengimo
T3-176 Dėl objekto pripažinimo svarbiu savivaldybės pramonės ir sandėliavimo infrastruktūros objektu
T3-177 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T3-37  „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo
T3-178 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-57 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo
T3-179

Dėl pavedimo Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybai

T3-129 Dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo Prienų rajono savivaldybės mokyklose
T3-130 Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms
T3-131 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo Prienų rajono savivaldybės mokyklose
T3-132 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko tarnybinių komandiruočių
T3-133

Dėl 2007 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo

T3-134

Dėl etatų įsteigimo ir panaikinimo kai kuriose švietimo įstaigose

T3-135

Dėl žemės mokesčio

T3-136 Dėl Prienų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbuotojų etatų sąrašo tvirtinimo
T3-137 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T3-61 „Dėl delegavimo į Prienų rajono savivaldybės vietos veiklos grupę“ pakeitimo
T3-138 Dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos lėšų paskirstymo 2007 m. patvirtinimo
T3-139

Dėl artezinio gręžinio, vandentiekio bokšto ir siurblinės pirkimo

T3-140 Dėl leidimo rekonstruoti stogą ir įrengti pastogę
T3-141 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų rajono savivaldybės administracijai
T3-142 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai
T3-143 Dėl nekilnojamojo turto panaudos Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenei „Vidupis“
T3-144

Dėl kompiuterių įrangos perėmimo

T3-145 Dėl kompiuterinės įrangos perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės mokykloms
T3-146 Dėl Prienų rajono tarybos 2004 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. 236 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo
T3-147 Dėl butų įrašymo į rajono savivaldybės administracijos buhalterijos apskaitą
T3-148 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-29 „Dėl pritarimo investiciniam projektui statinių remonto programai įgyvendinti privatizavimo fondo lėšomis 2007 metais“ pakeitimo
T3-149 Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo schemų patvirtinimo
T3-150 Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų pastatų langų keitimo programos patvirtinimo 2007-2008 m.
T3-151 Dėl pritarimo pasirašyti sutartis
T3-152 Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo, esančio Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Balbieriškio mstl., prie Nemuno gatvės, pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
T3-106 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos antikorupcinės komisijos pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo
T3-107 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-9 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų, Etikos ir Antikorupcinės komisijų, jų narių skaičiaus ir įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo
T3-108 Dėl Prienų rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
T3-109 Dėl Prienų „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos direktoriaus paskyrimo
T3-110

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Prienų rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo

T3-111

Dėl logopedo etato įsteigimo Prienų Naujosios Ūtos pagrindinėje mokykloje

T3-112

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T3-283 „Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių patvirtinimo“ pakeitimo

T3-113 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T3-126 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkymo iki 2012 m. bendrojo plano patvirtinimo“ ir Tarybos 2007 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T3-68 „Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinių ugdymo grupių skaičiaus 2007/2008 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo
T3-114 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų skyrimo ir vertinimo komisijos sudarymo
T3-115 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų skyrimo ir vertinimo komisijos
nuostatų patvirtinimo
T3-116

Dėl Prienų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbuotojų etatų sąrašo patvirtinimo

T3-117 Dėl lengvojo automobilio ir kompiuterinės įrangos perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono Socialinių paslaugų centrui
T3-118 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenei
T3-119 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Prienų rajono policijos komisariatui
T3-120 Dėl perdavimo eksploatuoti Prienų miesto vandentiekio ir nuotekų tinklus
T3-121

Dėl kompiuterinės įrangos perdavimo panaudos pagrindais Prienų rajono savivaldybės tarybos nariui

T3-122 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-91 „Dėl privatizavimo lėšų paskirstymo“ pakeitimo
T3-123 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 23 d. sprendimo T3-59 „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Prienų rajono savivaldybės tarybos nuosavybėn bei perdavimo Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“ pakeitimo
T3-124 Dėl VšĮ Prienų, Balbieriškio, Jiezno, Stakliškių, Veiverių pirminių sveikatos priežiūros centrų ir Prienų ligoninės vyriausiųjų gydytojų pareiginės algos nustatymo
T3-125 Dėl Prienų miesto kiemų tvarkymo ir asfaltavimo eiliškumo nustatymo 2007-2011 m.
T3-126 Dėl detaliųjų planų rengimo
T3-127 Dėl Prienų rajono savivaldybės Kaimo plėtros rėmimo komisijos sudarymo
T3-128

Dėl projekto „Jiesios ir Viemuonios upelių baseinų dalies griovių ir jų statinių rekonstrukcija “ rengimo

T3-71 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo
T3-72 Dėl viešųjų įstaigų vadovų darbo sutarčių pakeitimo
T3-73 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-13 „Dėl Prienų rajono administracijos struktūros pakeitimo“ pakeitimo
T3-74 Dėl drausminės nuobaudos skyrimo
T3-75

Dėl Prienų specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo

T3-76

Dėl 2006 metų savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos

T3-77

Dėl 2007 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo

T3-78

Dėl žemės nuomos mokesčio mokėjimo

T3-79 Dėl 2007 m. žemės nuomos mokesčio lengvatų
T3-80 Dėl ilgalaikės paskolos investiciniam projektui finansuoti
T3-81

Dėl psichologo etato įsteigimo Prienų pedagoginėje psichologinėje tarnyboje

T3-82

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojų etatų sąrašo patvirtinimo

T3-83 Dėl pritarimo projektui „Prienų kultūros centro, esančio Vytauto g. 35 Prienai, modernizavimas“
T3-84 Dėl mokyklos pastato perdavimo valstybės nuosavybėn
T3-85 Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos
T3-86

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono Užuguosčio pagrindinei mokyklai

T3-87 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai
T3-88 Dėl gyvenamojo namo, esančio Daukšiagirės k. Pakuonio sen. Prienų r. sav., parduodamo lengvatinėmis sąlygomis, pardavimo kainos patvirtinimo
T3-89 Dėl savivaldybės turto privatizavimo
T3-90 Dėl Prienų miesto autobusų stoties pirkimo
T3-91

Dėl privatizavimo lėšų paskirstymo

T3-92 Dėl mokyklinių autobusų perėmimo patikėjimo teise
T3-93 Dėl mobilios prieplaukos perėmimo
T3-94

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T3-33 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2007 m. viešųjų darbų programos“ pakeitimo

T3-95 Dėl pritarimo pasirašyti sutartis
T3-96 Dėl UAB „Prienų vandenys“ valdybos nario
T3-97

Dėl įgaliojimo atstovauti Prienų rajono savivaldybės tarybai AB „Prienų šilumos tinklai“ visuotiniame akcininkų susirinkime

T3-98 Dėl papildomų 2007 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų patikslinimo
T3-99 Dėl atstovo delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą
T3-100 Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo
T3-101 Dėl pritarimo pasirašyti asmens duomenų teikimo sutartį su nacionaline mokėjimo agentūra
T3-102 Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su valstybės įmone žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru
T3-103 Dėl Prienų rajono savivaldybės mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo
T3-104 Dėl detaliųjų planų rengimo
T3-105 Dėl drausminės nuobaudos skyrimo
T3-43 Dėl Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktoriaus Juozo Padvelskio, jo pavaduotojų Onos Mažeikienės, Aldonos Kačiušienės atestacijos
T3-44 Dėl drausminės nuobaudos skyrimo
T3-45 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybių aprašymo patvirtinimo
T3-46 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo
T3-47

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo

T3-48

Dėl Prienų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktoriaus paskyrimo

T3-49

Dėl komisijos sudarymo ir pasiaiškinimo pateikimo

T3-50

Dėl 2007 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo

T3-51 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. 191 „Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
T3-52 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T3-89 „Dėl dirbtuvių pastato neapskaitymo Prienų rajono savivaldybės Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos balanse“ galiojimo sustabdymo
T3-53

Dėl kompiuterinės įrangos perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės mokykloms

T3-54

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

T3-55 Dėl krovininio mokomojo automobilio perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono Jiezno gimnazijai
T3-56 Dėl daugiabučių namų modernizavimo programos patvirtinimo
T3-57 Dėl mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo
T3-58

Dėl patikslinto 2007 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo

T3-59 Dėl pritarimo projrktui „Prienų rajono savivaldybės mokyklų sporto aikštelių renovacija“
T3-60 Dėl pritarimo viešojo naudojimo pastatų atnaujinimo ir modernizavimo, mažinant energijos suvartojimą, programos darbų grafikui
T3-61 Dėl delegavimo į Prienų rajono savivaldybės vietos veiklos grupę
T3-62 Dėl sveikatos programų, finansuojamų iš Prienų rajono savivaldybės 2007 m. visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos, patvirtinimo
T3-63

Dėl komisijos valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje objektams pirkti sudarymo

T3-64 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-57 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo
T3-65 Dėl Prienų miesto bendrojo plano rengimo programos patvirtinimo
T3-66

Dėl detaliųjų planų rengimo

T3-67 Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo, esančio Pakuonio mstl., Prienų r. sav., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
T3-68 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-11 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybą“ pakeitimo
T3-69

Dėl komisijos sudarymo

T3-70 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko tarnybinių komandiruočių
T3-7

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų, etikos ir antikorupcinės komisijų, jų narių skaičiaus ir įgaliojimų nustatymo

T3-8

Dėl savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko išrinkimo, jo pavaduotojo skyrimo, komiteto sudėties ir įgaliojimų nustatymo

T3-9

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų, etikos ir antikorupcinės komisijų  narių skaičiaus nustatymo

T3-10 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo
T3-11

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybą

T3-12

Dėl rajono savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą

T3-13

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo

T3-14

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigybės įsteigimo

T3-15

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigybės įsteigimo

T3-16 Dėl administracinės komisijos prie Prienų rajono savivaldybės tarybos sudarymo
T3-17 Dėl Prienų krašto muziejaus direktoriaus paskyrimo
T3-18 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Stanislovu Teišerskiu
T3-19 Dėl 2007 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-20

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T3-310 „Dėl Prienų rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių priedų nustatymo“ pakeitimo

T3-21 Dėl psichologo pareigybių steigimo Prienų rajono savivaldybės mokyklose
T3-22 Dėl nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai teikiamų vertinti Prienų rajono savivaldybės mokyklų
T3-23

sąrašas

Dėl kompiuterinės įrangos perdavimo panaudos pagrindais Prienų rajono savivaldybės tarybos nariams
T3-24 Dėl nuomos sutarties su TEO LT, AB
T3-25 Dėl privatizavimo lėšų paskirstymo
T3-26 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos
T3-27 Dėl uždarųjų akcinių bendrovių 2006 m. finansinių atskaitomybių ir pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo
T3-28 Dėl verslo plėtojimo komisijos sudarymo

T3-29

projekto aprašymas

Dėl pritarimo investiciniam projektui statinių remonto programai įgyvendinti privatizavimo fondo lėšomis 2007 metais

T3-30 Dėl Prienų rajono kultūros veiklos programų (projektų) konkurso ekspertų komisijos sudarymo
T3-31 Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su nacionaline mokėjimo agentūra
T3-32 Dėl detaliųjų planų rengimo
T3-33

Dėl detaliųjų planų patvirtinimo

T3-34

Dėl rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T3-30 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“ pakeitimo

T3-35

sąrašas

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypų pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams ir jų įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą

T3-36 Dėl leidimo įsigyti lengvuosius tarnybinius automobilius
T3-37 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Prienų rajono švietimo centrui
T3-38

Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo komisijos sudėties tvirtinimo

T3-39

sutarties projektas

Dėl pritarimo pasirašyti sutartį

T3-40

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

T3-41

Dėl pritarimo pasirašyti Prienų rajono savivaldybės stojimo į Europos mažųjų miestų asociaciją (Douzelage) sutartį

T3-42

Dėl komisijos sudarymo ir pasiaiškinimo pateikimo

T3-1

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS  PAVADUOTOJO RIMVYDO ZAILSKO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ

T3-2

DĖL PAVEDIMO RIMVYDUI ZAILSKUI  EITI PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS  PAREIGAS

T3-3 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO RINKIMŲ
T3-4 DĖL  PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO PASKYRIMO
T3-5

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PASKYRIMO

T3-63 Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos ataskaitos
T3-64 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų strateginiams planams
T3-65 Dėl mokymo programos nutraukimo Prienų rajono Veiverių Antano Kučingio meno mokykloje
T3-66 Dėl psichologo etato įsteigimo Prienų Nemuno pradinėje mokykloje
T3-67

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio

T3-68

Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2007/2008 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo

T3-69

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2001 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. 199 „Dėl švietimo įstaigų valgyklų patalpų, įrangos bei inventoriaus nuomos“ papildymo

T3-70 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo
T3-71

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. 176 „Dėl sutikimo perimti pastatą“ pakeitimo

T3-72 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos
T3-73 Dėl leidimo įsigyti lengvąjį tarnybinį automobilį
T3-74 Dėl įsipareigojimo suteikti gyvenamąją patalpą leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu
T3-75 Dėl leidimo atviro konkurso būdu išnuomoti gydymo įstaigos patalpas
T3-76 Dėl lengvojo automobilio perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono priešgaisrinei tarnybai
T3-77 Dėl nuomos mokesčio sumažinimo už patalpos nuomą
T3-78 Dėl leidimo išnuomoti virtuvės įrangą
T3-79 Dėl turto nurašymo
T3-80 Dėl savivaldybės turto privatizavimo
T3-81 Dėl vandenviečių įtraukimo į savivaldybės administracijos buhalterijos apskaitą
T3-82 Dėl buto J. Janonio g. 3-30 Prienų m. įtraukimo į administracijos buhalterijos apskaitą
T3-83 Dėl privatizavimo lėšų paskirstymo
T3-84 Dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų papildymo

T3-85

Dėl įgaliojimo atstovauti Prienų rajono savivaldybei UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame akcininkų susirinkime

T3-86

1.1. sąrašas

1.2. sąrašas

Dėl Prienų miesto gatvių asfaltavimo eiliškumo ir šaligatvių įrengimo eiliškumo sąrašų patvirtinimo
T3-87

sąrašas

suvestinė

Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo ir suvestinės patvirtinimo
T3-88 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos vykdymo tvarkos tvirtinimo
T3-89

Dėl 2007 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo

T3-90 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų ir grąžinimo į eitas pareigas
T3-91

Dėl įgaliojimo atstovauti Prienų rajono savivaldybei AB „Prienų šilumos tinklai“ visuotiniame akcininkų susirinkime

T3-92 Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninė remonto darbams
T3-93 Dėl Prienų krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo
T3-94

Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2006 metų veiklos ataskaitos, metinės finansinės atskaitomybės ir įstatų

T3-95

Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

T3-96

Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto Prienų rajono savivaldybės Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje

T3-97

1.1. paskirstymas

1.2. paskirstymas

Dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos lėšų paskirstymo 2007 m. ir jų panaudojimo 2006 m. ataskaitos patvirtinimo

T3-98

Dėl pritarimo pasirašyti Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo startegijos ir plėtros plano (Prienų rajono savivaldybės bendrojo plano) parengimo paslaugų sutartį

T3-99

Dėl Prienų rajono tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 86 „Dėl Prienų miesto Šiaurės-Rytinės dalies detaliojo plano raidos programos kartu su bendrojo plano korektūra tvirtinimo“ pakeitimo

T3-100

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T3-250 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ pakeitimo

T3-101 Dėl detaliųjų planų rengimo
T3-102 Dėl Eigulių gatvės pavadinimo Šilavoto k., Prienų r. sav., panaikinimo
T3-103

Dėl žemės sklypų formavimo prie pastatų, esančių Pramonės g. 5, Prienų m., detaliojo plano patvirtinimo

T3-35

priedas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS TVARKOS UŽTIKRINIMO IR NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS 2007 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

T3-36

priedas

DĖL PARAMOS STAKLIŠKIŲ VIDURINEI MOKYKLAI, BESIRENGIANČIAI VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS AKREDITACIJAI, PROGRAMOS PATVIRTINIMO

T3-37

DĖL PRITARIMO, KAD BALBIERIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLAI BŪTŲ SUTEIKTAS MYKOLO JERONIMO KRUPAVIČIAUS VARDAS

T3-38 DĖL MINIMALAUS KLAUSYTOJŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SUAUGUSIŲJŲ KLASĖSE
T3-39

1 priedas

2 priedas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2006 METŲ ATASKAITOS APIE  SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ IR PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 2007 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

T3-40

sutartis

DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI SUTARTĮ

T3-41

priedas

DĖL KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

T3-42

Valstybės biudžeto lėšų valstybinėms

mokinio krepšelis

už atsitiktines paslaugas  2007

patalpu nuoma

DĖL 2007 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO
T3-43

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T3-83 „DĖL 2006 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

T3-44 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
T3-45

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS

T3-46 DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE PRIENŲ SPECIALIAJAI MOKYKLAI
T3-47

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T3-286 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ (GYVENAMĄ NAMĄ) SU KIEMO ĮRENGINIAIS“ PAKEITIMO

T3-48

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T3-113 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VANDENS BOKŠTĄ“ PAKEITIMO

T3-49 DĖL TURTO VERTINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
T3-50

DĖL KOMPIUTERINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO

T3-51 DĖL TURTO VERTĖS PADIDĖJIMO PERDAVIMO PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
T3-52

1 sąrašas

2 sąrašas

priedas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T3-122 „DĖL MOKYMO PRIEMONIŲ PERĖMIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI“ PAKEITIMO

T3-53

DĖL PRIVATIZUOJAMO OBJEKTO, ESANČIO DAUKŠIAGIRĖS K.,  PRIENŲ R. SAV., PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS SUMAŽINIMO

T3-54 DĖL KOMPIUTERINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO
T3-55

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS MIŠKŲ IŠDĖSTYMO ŽEMĖTVARKOS SCHEMOS – SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

T3-56 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO
T3-57 DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO
T3-58

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T3-309 „DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO“ PAKEITIMO

T3-59

priedas

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO REGIONO PLĖTROS AGENTŪROS 2007 M. VEIKLOS PLANUI
T3-60 DĖL PRIENŲ KRAŠTO MUZIEJAUS ETATINĖS PAREIGYBĖS PAKEITIMO
T3-61 DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO ANTANO GUSTAIČIO KASMETINIŲ ATOSTOGŲ
T3-62

DĖL DELEGAVIMO Į VIETOS VEIKLOS GRUPĘ

Tuščia sekcija. Redaguokite puslapį ir pridėkite turinį čia.