T3-312
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo
T3-313
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų patalpų nuomos ir mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo
T3-314
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų „Nemuno“ pradinės mokyklos ir Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ nuostatų patvirtinimo
T3-315 Dėl drausminės nuobaudos skyrimo
T3-316
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų teritorijų projektų patvirtinimo

T3-317
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas

Dėl 2008 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo

T3-318

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-217 „Dėl paskolos (kreditinės linijos) ėmimo“ pakeitimo

T3-319 Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos Veiveriuose, Kauno g. 29 renovacija“
T3-320 Dėl leidimo panaudos pagrindais perduoti turtą
T3-321
1 priedas
2 priedas
Dėl turto perdavimo rajono savivaldybės mokykloms patikėjimo teise
T3-322

Dėl turto, nuosavybės teise priklausančio Prienų rajono savivaldybei, įrašymo į Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą

T3-323 Dėl parduodamų lengvatinėmis sąlygomis butų, esančių Birštono g. 28-3 ir Vilniaus g. 8-5 Prienuose, pardavimo kainos patvirtinimo
T3-324
Priedas
Dėl sutikimo perimti turtą
T3-325 Dėl panaudos pagrindais perduodamų patalpų
T3-326
Priedas
Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-327

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise ir leidimo panaudos pagrindais perduoti patalpas

T3-328 Dėl detaliųjų planų rengimo
T3-329 Dėl specialiojo plano patvirtinimo
T3-330
Priedas

Dėl vandenviečių, kuriose bus statomi vandens gerinimo įrenginiai, sąrašo patvirtinimo

T3-278 Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo
T3-279 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo Kęstučio Palionio kasmetinių atostogų
T3-280 Dėl Prienų rajono savivaldybės kai kurių mokyklų nuostatų patvirtinimo
T3-281 Dėl Strielčių ikimokyklinio ugdymo skyriaus
T3-282

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T3-127 patvirtintų Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų tipinių pareigybių etatų normatyvų 13,20,27,55 punktų pripažinimo netekusiais galios

T3-283
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokymo aplinkos finansavimo tvarkos

T3-284

Dėl valstybinės finansinės užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

T3-285 Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Prienų rajone“
T3-286 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-40 „Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-287 Dėl privatizuojamų objektų pradinės pardavimo kainos nustatymo
T3-288

Dėl privatizuojamo objekto uždarosios akcinės bendrovės „Prienų autobusų parkas“ akcijų paketo pradinės pardavimo kainos sumažinimo

T3-289 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų įrašymo į Savivaldybės administracijos buhalterijos apskaitą ir jų perdavimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir  sporto centrui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti
T3-290 Dėl leidimo panaudos pagrindais perduoti patalpas
T3-291 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos pagrindais
T3-292 Dėl UAB „Prienų vandenys “ įstatinio kapitalo padidinimo
T3-293

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T3-242 „Dėl sutikimo perimti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos valdomą turtą“ pakeitimo

T3-294 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-54 „Dėl sutikimo perimti kompiuterinę įrangą Prienų rajono savivaldybei patikėjimo teise bei šios įrangos perdavimo Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“ pakeitimo
T3-295 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-284 „Dėl leidimo privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis butą, esantį Čiudiškių k., Išlaužo sen., Prienų r. sav.,“ pakeitimo
T3-296 Dėl patalpų Kauno g. 56 Veiverių mstl. Prienų r. sav. paskirties pakeitimo
T3-297 Dėl turto nurašymo
T3-298 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T3-10 pripažinimo netekusiu galios
T3-299 Dėl leidimo atviro konkurso būdu išnuomoti Prienų miesto autobusų stoties pastatą
T3-300 Dėl pritarimo, kad būtų parengti investiciniai projektai
T3-301 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3- 272 „Dėl visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo ir keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo
T3-302 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-239 „Dėl UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo“ pakeitimo
T3-303 Dėl Alvydo Bortkūno ir kitų pareiškėjų peticijoje išdėstytų reikalavimų ir pasiūlymų
T3-304 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T3-171 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų pakeitimo“ papildymo
T3-305 Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano parengimo
T3-306 Dėl detaliųjų planų rengimo
T3-307 Dėl detaliųjų planų patvirtinimo
T3-308 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo
T3-309 Dėl Kardelių gatvės, esančios sodo bendrijoje „Aronija“, Papilvio k., Veiverių sen., Prienų r. sav., geografinių charakteristikų pakeitimo
T3-310 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-236 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-311

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T3-250 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ pakeitimo

T3-253 Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus paskyrimo
T3-254 Dėl komisijos sudarymo ir pasiaiškinimo pateikimo
T3-255 Dėl terminuotos darbo sutarties su Viliumi Žiūku nutraukimo
T3-256
1 priedas
2 priedas
Dėl 2008 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-257

Dėl trumpalaikės paskolos iš valstybės biudžeto

T3-258
Priedas

Dėl kompensacijų už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims tvarkos patvirtinimo

T3-259
Priedas

Dėl gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-260 Dėl pritarimo projektams „Prienų miesto šiaurinio išvažiavimo įkalnės (Kauno g. tęsinio) rekonstrukcija“ ir „Prienų miesto J. Brundzos gatvės rekonstrukcija“
T3-261 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-44 „Dėl pritarimo 2008–2013 metų prioritetinių projektų sąrašui“ pakeitimo
T3-262 Dėl veikiančių kapinių statuso suteikimo Pakuonio miestelio kapinėms
T3-263

Dėl pritarimo pirkti gyvenamąjį namą su priklausiniais ir žemės sklypu (valstybės garantijoms vykdyti)

T3-264
Priedas
Dėl ilgalaikio turto (virtuvės įrangos) perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Prienų rajono savivaldybės Skriaudžių pagrindinei mokyklai
T3-265
Priedas
Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių, nuosavybės teise priklausančių Prienų rajono savivaldybei, perdavimo UAB „Dzūtra“ panaudos teise
T3-266 Dėl savivaldybės turto privatizavimo
T3-267 Dėl patalpų, nuosavybės teise priklausančių Prienų rajono savivaldybei, perdavimo patikėjimo teise
T3-268

Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės kultūros ir laisvalaikio centrams patikėjimo teise

T3-269 Dėl leidimo panaudos pagrindais perduoti patalpas
T3-270 Dėl sutikimo įrengti hidrometeorologijos stotį
T3-271 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įpareigojimo teismine tvarka ginčyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugsėjo 18 d. nutarimą Nr. O3-132
T3-272
Maršrutai
Tvarka
1 priedas
2 priedas
3 priedas
Dėl visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo ir keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkos patvirtinimo
T3-273
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano patvirtinimo
T3-274 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo
T3-275 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos
T3-276 Dėl pritarimo, kad būtų pasirašyta sutartis
T3-277

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo, esančio Alksniakiemio k., Ašmintos sen., Prienų r. sav., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą

T3-221
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo
T3-222 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Jonu Aleškevičiumi
T3-223 Dėl Prienų rajono savivaldybės Jiezno gimnazijos direktoriaus paskyrimo terminuotam darbui
T3-224 Dėl konkurso komisijos sudarymo
T3-225

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko tarnybinės komandiruotės

T3-226
1 priedas
2 priedas
3 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės meno ir muzikos mokyklų nuostatų patvirtinimo

T3-227

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 4 d. sprendimo Nr. T3-205 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo Prienų rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo ir papildymo

T3-228
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-129 „Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2008-2009 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo“ pakeitimo
T3-229
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės Kunigiškių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo
T3-230
Priedas
Dėl Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo
T3-231
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. 77 „Dėl kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo“ papildymo

T3-232
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
Dėl 2008 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-233 Dėl Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus, švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo
T3-234 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. 77 „Dėl kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-235 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-44 „Dėl pritarimo 2008-2013 metų prioritetinių projektų sąrašui“ pakeitimo
T3-236

Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą mokyklose, etatų steigimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure

T3-237
1 priedas
2 priedas
Dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos lėšų paskirstymo 2008 m. patvirtinimo
T3-238 Dėl įsipareigojimo suteikti gyvenamąją patalpą
T3-239 Dėl leidimo privatizuoti butus lengvatinėmis sąlygomis
T3-240 Dėl patalpų, nuosavybės teise priklausančių Prienų rajono savivaldybei, perdavimo patikėjimo teise
T3-241 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos
T3-242
Priedas
Dėl sutikimo perimti Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos valdomą turtą
T3-243 Dėl nematerialaus turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės Stakliškių vidurinei mokyklai panaudos pagrindais
T3-244
Priedas
Dėl ilgalaikio turto perdavimo (virtuvės įrangos) patikėjimo teise valdyti Prienų lopšeliui-darželiui „Saulutė“
T3-245 Dėl UAB „Pastatų vidaus sistemos“ tiekiamos šilumos kainos nuo 2008 m. lapkričio 1 d. nustatymo
T3-246
1 priedas
2 priedas
3 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T3-198 pakeitimo
T3-247 Dėl pritarimo Jiezno gimnazijos rekonstrukcijos darbų vykdymui
T3-248 Dėl Kviečio ir Lenktosios gatvių Prienų mieste geografinių charakteristikų pakeitimo
T3-249 Dėl detaliųjų planų rengimo
T3-250 Dėl detaliųjų planų patvirtinimo
T3-251 Dėl Prienų rajono tarybos 2001 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. 152 ,,Dėl rajono savivaldybės teritorijų priskyrimo seniūnijoms ir jų ribų nustatymo“ pakeitimo
T3-252

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T3-101 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ 1.4 punkto pripažinimo netekusiu galios

T3-205 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo Prienų rajono savivaldybės mokyklose
T3-206 Dėl socialinio pedagogo ir psichologo etatų steigimo
T3-207
Priedas
Dėl priėmimo į Prienų rajono savivaldybės meno ir muzikos mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-208 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-33 „Dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklas ir bendrojo lavinimo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrius bei mokesčio už vaikų išlaikymą juose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-209

Dėl Prienų rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių priedų nustatymo

T3-210

Dėl žemės mokesčio

T3-211
Priedai

Dėl Užuguosčio mokyklos ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto bei trumpalaikio materialiojo turto perdavimo

T3-212 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T3-180 „Dėl darbo sutarties nutraukimo su Viliumi Žiūku“ dalinio pakeitimo
T3-213 Dėl kompiuterinės ir programinės įrangos perėmimo
T3-214 Dėl sutikimo priimti dovanojamą butą, esantį J. Brundzos g. 13-2, Prienų m.
T3-215

Dėl ūkinio pastato, esančio J. Basanavičiaus g. 23, Prienų m., parduodamo lengvatinėmis sąlygomis, pardavimo kainos patvirtinimo

T3-216 Dėl sutikimo parduoti gyvenamąsias patalpas
T3-217 Dėl sutikimo perimti pastatą-klubą
T3-218 Dėl mokyklos pastato perdavimo valstybės nuosavybėn
T3-219 Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 7 d. viešojo posėdžio protokolu Nr. 02-22 patvirtinto nutarimo Nr. 2 vykdymo
T3-220
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T3-261 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2008 m. viešųjų darbų programos“ pakeitimo

T3-177 Dėl Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktoriaus paskyrimo
T3-178 Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus paskyrimo
T3-179 Dėl drausminės nuobaudos skyrimo
T3-180 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Viliumi Žiūku
T3-181

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko kasmetinių atostogų

T3-182

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-33 „Dėl Priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklas ir bendrojo lavinimo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrius bei užmokesčio už vaikų išlaikymą juose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“  papildymo

T3-183
1 priedas
2 priedas

Dėl 2008 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo

T3-184
1 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės sveikatos biuro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo
T3-185
1 priedas
Dėl Socialinės paramos mokiniams tvarkos patvirtinimo
T3-186
1 priedas
Dėl Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo mokyklose tvarkos patvirtinimo
T3-187
1 priedas
2 priedas

Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos patvirtinimo

T3-188 Dėl paslaugų įkainių VšĮ Prienų ligoninėje patvirtinimo
T3-189 Dėl privatizuojamo objekto uždarosios akcinės bendrovės „Prienų autobusų parkas“ akcijų paketo pradinės pardavimo kainos sumažinimo bei Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T3-109 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-219 „Dėl privatizuojamo objekto pradinės pardavimo kainos nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo
T3-190 Dėl UAB „Prienų vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo
T3-191 Dėl leidimo atviro konkurso būdu išnuomoti pastatą, esantį J. Lukšos g. 3 Prienų m.
T3-192

Dėl pastato, esančio Kranto g. 8, Prienų m., perėmimo.

T3-193 Dėl savivaldybės akcijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
T3-194 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-72 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo bei papildymo
T3-195 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų rajono Šilavoto bendruomenės centrui ir Vėžinių bendruomenei „Topolis“
T3-196 Dėl leidimo nurašyti turtą
T3-197 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį
T3-198
1 priedas
2 priedas
3 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T3-113 ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T3-172 pakeitimo bei Kelių priežiūros ir plėtros programos 2008 m. papildomų lėšų paskirstymo Prienų m. ir rajono savivaldybės seniūnijoms kelių ir gatvių objektams (sandoriams)
T3-199 Dėl keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo
T3-200 Dėl tarifo už keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais nustatymo
T3-201
1 priedas
2 priedas
3 priedas
Dėl pritarimo, kad būtų pasirašytos sutartys
T3-202 Dėl specialiojo plano patvirtinimo
T3-203 Dėl detaliųjų planų patvirtinimo
T3-204

Dėl detaliųjų planų rengimo

T3-176 Dėl UAB „Prienų energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų Prienų rajone nuo 2008 m. spalio 1 d. nustatymo
T3-155 Dėl Prienų rajono savivaldybės Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus paskyrimo
T3-156 Dėl Prienų rajono savivaldybės Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus paskyrimo
T3-157 Dėl Prienų rajono savivaldybės Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus paskyrimo
T3-158 Dėl Prienų rajono savivaldybės Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus paskyrimo
T3-159

Dėl Rimanto Šiugždinio paskyrimo laikinai eiti Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pareigas

T3-160

Dėl komisijos sudarymo ir pasiaiškinimo pateikimo

T3-161

Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo

T3-162 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T3-101 „Dėl Prienų kultūros centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų, biudžetinių kultūros įstaigų nuostatų, etatinių pareigybių, tarnybinių atlyginimų koeficientų ir kultūrinio aptarnavimo zonų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-163 Dėl Prienų krašto muziejaus etatų sąrašo pakeitimo
T3-164 Dėl 2008 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-165

Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus bazinės mėnesinės algos koeficiento patvirtinimo

T3-166 Dėl 2008 m. žemės nuomos mokesčio
T3-167 Dėl 2008 m. žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo
T3-168 Dėl Prienų rajono savivaldybės asociacijų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo
T3-169 Dėl leidimo privatizuoti ūkinį pastatą lengvatinėmis sąlygomis
T3-170

Dėl leidimo nurašyti turtą

T3-171
Priedas
Dėl kompiuterių įrangos perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės mokykloms
T3-172
Priedas
Dėl papildomų 2008 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir dėl 2008 metų papildomų tikslinių lėšų paskyrimo
T3-173
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-147 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-174 Dėl detaliųjų planų patvirtinimo
T3-175

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-152 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo

T3-121
1 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo
T3-122
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybių aprašymų patvirtinimo
T3-123 Dėl konkursų komisijų sudarymo
T3-124 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Zita Kuzminskiene
T3-125

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo prioritetų nustatymo 2008-2010 m

T3-126

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko tarnybinės komandiruotės

T3-127
1 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų tipinių pareigybių etatų normatyvų patvirtinimo

T3-128 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T3-126 „Dėl Prienų rajono bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
T3-129
1 priedas
Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2008-2009 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo
T3-130 Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo
T3-131

Dėl Prienų rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių priedų nustatymo

T3-132
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
Dėl 2007 metų savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos
T3-133 Dėl VšĮ Prienų ligoninės vyriausiojo gydytojo 2007 metų veiklos ataskaitos
T3-134 Dėl pritarimo projektams, numatomiems teikti 2009-2011 m. valstybės investicijų programai
T3-135
1 priedas
Dėl pritarimo investiciniam projektui, įgyvendinamam iš privatizavimo fondo lėšų 2008 metais
T3-136

Dėl pritarimo projektui „Kaimiškosios savivaldybės energetinės nepriklausomybės didinimas ir energijos taupymo priemonių realizavimas„

T3-137
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės asociacijų rėmimo tvarkos patvirtinimo
T3-138 Dėl privatizuojamo lengvatinėmis sąlygomis gyvenamojo namo, esančio Daukšiagirės k. Prienų r. sav., pradinės pardavimo kainos patvirtinimo
T3-139 Dėl gyvenamojo namo, esančio Dvylikių k., Prienų r. sav., parduodamo lengvatinėmis sąlygomis, pardavimo kainos patvirtinimo
T3-140 Dėl patalpų, Kauno g. 56 Veiverių mstl. Prienų r. sav. paskirties pakeitimo
T3-141 Dėl savivaldybės turto privatizavimo
T3-142 Dėl leidimo atviro konkurso būdu išnuomoti pastatą J. Lukšos g. 3 Prienų m.
T3-143 Dėl sutikimo perimti turtą savivaldybės nuosavybėn
T3-144 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T3-113 „Dėl patikslinto kelių priežiūros ir plėtros 2008 metų programos lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-145
Priedas
Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo
T3-146 Dėl pritarimo, kad būtų pasirašytos sutartys
T3-147
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-148
Priedas
Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo vietų sąrašo patvirtinimo
T3-149 Dėl Prienų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos patvirtinimo
T3-150
Nuostatai
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo
T3-151 Dėl detaliųjų planų patvirtinimo
T3-152 Dėl detaliųjų planų rengimo
T3-153 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-29 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo
T3-154 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-56 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo
T3-95 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 metų veiklos ataskaitos
T3-96 Dėl Nacionalinei vertinimo agentūrai teikiamų vertinti Prienų rajono savivaldybės mokyklų
T3-97 Dėl Balbieriškio Mykolo Jeronimo Krupavičiaus žemės ūkio mokyklos steigėjo funkcijų perėmimo
T3-98 Dėl Prienų rajono savivaldybės Veiverių T. Žilinsko gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus steigimo ir gimnazijos nuostatų patvirtinimo
T3-99
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės studijų rėmimo programos patvirtinimo

T3-100

Dėl Prienų rajono švietimo centro dalyvavimo projekte

T3-101
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas

Dėl Prienų kultūros centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų, biudžetinių kultūros įstaigų nuostatų, etatinių pareigybių, tarnybinių atlyginimų koeficientų ir kultūrinio aptarnavimo zonų patvirtinimo

T3-102 Dėl kategorijų suteikimo Prienų rajono savivaldybės biudžetinėms kultūros įstaigoms
T3-103 Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės ir papildomų etatų steigimo Jiezno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje
T3-104 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-44 „Dėl pritarimo 2008-2013 metų prioritetinių projektų sąrašui“ pakeitimo
T3-105

Dėl pritarimo projektui „TU EUROPAI JAUNIMAS EUROPAI (Y4EU: YOUNG FOR EUROPE)

T3-106
Priedas
Dėl sveikatos programų, finansuojamų iš Prienų rajono savivaldybės 2008 m. visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos, patvirtinimo
T3-107 Dėl turto vertės padidėjimo perdavimo
T3-108 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties su termino su uždarąja akcine bendrove „Prienų vaistinė“ nustatymo
T3-109 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-219 „Dėl privatizuojamo objekto pradinės pardavimo kainos nustatymo“ pakeitimo
T3-110

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo

T3-111 Dėl savivaldybės turto dalių pardavimo
T3-112
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo
T3-113
Priedas
Dėl patikslinto kelių priežiūros ir plėtros 2008 metų programos lėšų paskirstymo patvirtinimo
T3-114 Dėl UAB „Lietuviškas midus“ bazinės šilumos kainos nustatymo
T3-115 Dėl pritarimo sutarčių pasirašymui
T3-116 Dėl detaliųjų planų rengimo
T3-117 Dėl žemės sklypo, esančio Kukiškių k., Jiezno sen., Prienų r. sav., detaliojo plano patvirtinimo
T3-118 Dėl V. Mykolaičio-Putino ir Lakštingalų gatvių Prienų mieste geografinių charakteristikų pakeitimo
T3-119 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-92 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo
T3-120

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko tarnybinės komandiruotės

T3-58 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero veiklos 2007 metų ataskaitos
T3-59 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo
T3-60 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Juozu Padvelskiu
T3-61 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko kasmetinių atostogų
T3-62
Aprašas
1 priedas
2 priedas

Dėl priėmimo į Prienų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo

T3-63
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų kultūrinio aptarnavimo zonų, nuostatų, etatinių pareigybių ir tarnybinių atlyginimų koeficientų bei reorganizavimo sąlygų patvirtinimo

T3-64

Dėl Prienų rajono savivaldybės Užuguosčio pagrindinės mokyklos likvidavimo

T3-65
1 priedas
2 priedas
3 priedas
Dėl 2008 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-66 Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos 2007 m. ataskaitos
T3-67 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-191 „Dėl Prienų rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-68

Dėl VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros 2007 m. veiklos ataskaitos, metinės finansinės atskaitomybės ir įstatų patvirtinimo

T3-69
Nuostatai
1 priedas
2 priedas
3 priedas
Dėl konkursų Prienų rajono savivaldybės tarybai pavaldžių biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms nuostatų patvirtinimo
T3-70 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T3-63 „Dėl komisijos valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje objektams parinkti sudarymo“ pakeitimo
T3-71 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-100 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-72
Priedas1 Priedas2 Priedas3 Priedas4 Priedas

5 Priedas

6 Priedas

7 Priedas

8 Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-73

Dėl sutikimo perimti Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos valdomą turtą

T3-74 Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo Prienų kultūros centrui patikėjimo teise ir panaudos Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai
T3-75 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos teise Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, VšĮ Prienų PSPC ir kaimo bendruomenei „Nemuno link“
T3-76 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl įgaliojimų, susijusių su gyvenamųjų patalpų savininko funkcijų vykdymu, seniūnijų darbuotojams“ pakeitimo
T3-77 Dėl gaisrinio automobilio perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos aviacijos muziejui
T3-78 Dėl baldų perdavimo Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės šeimos dienos centrui
T3-79 Dėl butų įrašymo į rajono savivaldybės administracijos buhalterijos balansą
T3-80 Dėl ilgalaikio turto neapskaitymo Prienų rajono savivaldybės administracijos balanse
T3-81 Dėl turto perėmimo
T3-82
Nuostatai
1 priedas
2 priedas
Dėl švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektų rėmimo nuostatų patvirtinimo
T3-83
1 priedas
2 priedas
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
T3-84
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo
T3-85
Priedas
Dėl kelių priežiūros ir plėtros 2008 metų programos lėšų paskirstymo
T3-86 Dėl 2008 metų daugiabučių namų modernizavimo programos techninių projektų rengimo
T3-87 Dėl VšĮ Prienų ligoninės šilumos kainos nustatymo
T3-88 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-281 „Dėl komisijos UAB „Prienų energija“ investicijoms kontroliuoti“ pripažinimo netekusiu galios
T3-89 Dėl Prienų miesto bendrojo plano koncepcijos patvirtinimo
T3-90 Dėl stambiųjų ir kitų atliekų aikštelių detaliųjų planų rengimo
T3-91 Dėl žemės sklypo Pievų g. 36, Prienų m. detaliojo plano rengimo
T3-92 Dėl žemės sklypo Mauručių k., Veiverių sen., Prienų r. sav. detaliojo plano rengimo
T3-93 Dėl žemės sklypų, esančių Vazgaikiemio k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., detaliojo plano patvirtinimo
T3-94

Dėl Gandrų ir Kėkštų gatvių sodo bendrijoje „Aronija“, esančioje Papilvio k., Veiverių sen., Prienų r. sav., geografinių charakteristikų pakeitimo

T3-33
1 priedas
Dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklas ir bendrojo lavinimo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrius bei mokesčio už vaikų išlaikymą juose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-34
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Prienų krašto muziejaus mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo
T3-35
1 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T3-285 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų etatų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-36 Dėl Prienų rajono kultūros veiklos programų (projektų) konkurso ekspertų komisijos sudarymo
T3-37

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-212 „Dėl Prienų kultūros centro reorganizavimo“ pakeitimo

T3-38

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-5 „Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo ir priedų nustatymo“ pakeitimo

T3-39

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio

T3-40
1 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo
T3-41 Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo
T3-42 Dėl VšĮ Balbieriškio, Jiezno, Veiverių ir Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centrų vyriausiųjų gydytojų tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo
T3-43

Dėl VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2007 metų ataskaitos

T3-44
1 priedas
Dėl pritarimo 2008-2013 metų prioritetinių projektų sąrašui
T3-45 Dėl įgaliojimo atstovauti Prienų rajono savivaldybei UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime
T3-46 Dėl leidimo įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius ir autobusą
T3-47 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pratęsimo
T3-48

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų rajono savivaldybės viešėjai bibliotekai ir Prienų kultūros centrui

T3-49 Dėl leidimo atviro konkurso būdu išnuomoti administracinių pastatų patalpas ir katilinės įrangą
T3-50 Dėl turto nurašymo
T3-51 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T3-251 „Dėl katilinės įrangos perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimo
T3-52 Dėl atsisakymo pirmenybės teise pirkti parduodamas žemės sklypo dalis
T3-53 Dėl kompiuterių įrangos perėmimo
T3-54
1 priedas
Dėl sutikimo perimti kompiuterinę įrangą Prienų rajono savivaldybei patikėjimo teise bei šios įrangos perdavimo Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai
T3-55 Dėl sutikimo perimti valstybės valdomas negyvenamąsias patalpas
T3-56 Dėl detaliųjų planų rengimo
T3-57

Dėl žemės sklypo, esančio F. Vaitkaus g. 78, Prienų m., detaliojo plano patvirtinimo

T3-1
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2007 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2008 metų programos patvirtinimo
T3-2
1 priedas
2 priedas
3 priedas
Dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos lėšų paskirstymo 2008 m. ir jų panaudojimo 2007 m. ataskaitos patvirtinimo
T3-3 Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono Šilavoto ir Veiverių seniūnijų Jiesios ir Viemuonios dalies upelių sausinimo sistemų nuvedamojo tinklo, jų hidrotechninių statinių ir drenažo rinktuvų rekonstrukcija“.
T3-4
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
Dėl 2008 metų savivaldybės biudžeto patvirtinimo
T3-5 Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo ir priedų nustatymo
T3-6 Dėl Prienų rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių priedų nustatymo
T3-7 Dėl įgaliojimų Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui
T3-8 Dėl etatų įsteigimo kai kuriose švietimo įstaigose
T3-9
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono kultūros veiklos programų (projektų) konkurso nuostatų patvirtinimo
T3-10 Dėl priemokų Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojams nustatymo
T3-11
1 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų nuostatų patvirtinimo
T3-12 Dėl pritarimo projektui „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, plečiant socialinių paslaugų centro veiklą Prienų rajone“
T3-13 Dėl įgaliojimo atstovauti Prienų rajono savivaldybei VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros visuotiniame dalininkų susirinkime
T3-14
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo
T3-15
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo
T3-16 Dėl įkainio už paslaugas, suteiktas Všį Prienų ligoninės priėmimo skyriuje, patvirtinimo
T3-17 VšĮ Prienų ligoninės vyriausiojo gydytojo tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo
T3-18 Dėl VšĮ Prienų PSPC vyriausiojo gydytojo tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo
T3-19 Dėl įgaliojimo atstovauti savivaldybei, įgyvendinant daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo programą
T3-20 Dėl įgaliojimų, susijusių su gyvenamųjų patalpų savininko funkcijų vykdymu, seniūnijų darbuotojams
T3-21 Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos
T3-22 Dėl pastatų įrašymo į rajono savivaldybės administracijos buhalterijos apskaitą
T3-23 Dėl leidimo privatizuoti dalį vieno buto gyvenamojo namo lengvatinėmis sąlygomis
T3-24
1 priedas
2 priedas
Dėl kompiuterių įrangos, valgyklos įrangos bei baldų perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės mokykloms
T3-25
1 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės mokinių vežiojimo ir nemokamų autobuso bilietų išdavimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-26
1 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo
T3-27 Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos vykdymo tvarkos pakeitimo
T3-28 Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcijos patvirtinimo
T3-29 Dėl detaliųjų planų rengimo
T3-30 Dėl žemės sklypų, esančių Kauno g. 32 ir 34, Stadiono g. 35, Prienų m., detaliojo plano patvirtinimo
T3-31 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T3-126 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo
T3-32
1 priedas
Dėl važiavimo išlaidų kompensavimo mokytojams ir gydytojams tvarkos aprašo patvirtinimo