T3-307
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
Dėl 2009 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-308 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio
T3-309 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-283 „Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokymo aplinkos finansavimo tvarkos“ pakeitimo
T3-310 Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų ugdymas“
T3-311

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-288 „Dėl pritarimo projektui „Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ rekonstrukcija“ pakeitimo

T3-312

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. 166 „Dėl strateginio plano tvirtinimo“ pakeitimo

T3-313

Dėl Kauno apskrities socialinės globos įstaigų steigėjo funkcijų perėmimo

T3-314 Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro stojimo į Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociaciją
T3-315 Dėl draudimo rūkyti Prienų rajono savivaldybės viešose vietose
T3-316 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-259 „Dėl Gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-317

Dėl patalpų išbraukimo iš Savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų

T3-318 Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos
T3-319
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės dalininko teisių viešojoje  įstaigoje
T3-320 Dėl sutikimo rekonstruoti pastatą
T3-321 Dėl dalyvavimo projekte „Šventutės upelio baseino dalies melioracijos ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija“
T3-322

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų rajono vietos veiklos grupei

T3-323 Dėl leidimo perduoti patalpas pagal panaudos sutartį
T3-324 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos
T3-325

Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos

T3-326

Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nurašymo komisijos sudarymo

T3-327

Dėl objektų išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos apskaitos ir jų įrašymo į Savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą

T3-328

Dėl įrašymo į Savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą

T3-329

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos

T3-330
1 priedas
2 priedas

Dėl pritarimo sutartims

T3-331

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo

T3-332

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T3-171 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų pakeitimo“ pakeitimo

T3-333

Dėl detaliųjų planų patvirtinimo

T3-334

Dėl detaliųjų planų rengimo

T3-335

Dėl ikiteisminio tyrimo

T3-336

Dėl siūlymo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui

T3-281
1 priedas
2 priedas
3 priedas
Dėl Renginių organizavimo Prienų rajono savivaldybės viešose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-282 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-61 „Dėl priemokų Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojams nustatymo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios
T3-283 Dėl įpareigojimo Prienų rajono savivaldybės merui Alvydui Vaicekauskui
T3-284
1 priedas
2 priedas
3 priedas
Dėl 2009 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo
T3-285

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-217 „Dėl paskolos (kreditinės linijos) ėmimo“ pakeitimo

T3-286
1 priedas
2 priedas

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės Stakliškių vidurinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus bei Pieštuvėnų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programoms

T3-287

Dėl mokesčio už iš dalies mokamą neformalųjį švietimą

T3-288 Dėl pritarimo projektui „Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ rekonstrukcija“
T3-289 Dėl pritarimo projektams
T3-290 Dėl pritarimo projektui „Tradicinių amatų centro plėtra“
T3-291

Dėl pritarimo projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“

T3-292 Dėl Savivaldybės turto privatizavimo
T3-293 Dėl sutikimo rekonstruoti pagalbinio ūkio paskirties pastatą
T3-294 Dėl parduodamo objekto turto vertinimo ataskaitos patvirtinimo
T3-295 Dėl objekto įrašymo į Savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą
T3-296

Dėl leidimo atviro konkurso būdu išnuomoti pastatą Vytauto g. 7 Jiezno m. Prienų r. sav.

T3-297
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir nuomos mokesčio nustatymo
T3-298
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2010 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo
T3-299
Priedas
Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo
T3-300 Dėl detaliųjų planų patvirtinimo
T3-301 Dėl detaliojo plano rengimo
T3-302 Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Balbieriškio mstl., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą
T3-303 Dėl pavadinimų gatvėms Prienų r. sav., Veiverių sen., Byliškių k., sodo bendrijos „Giluma“ teritorijoje, suteikimo
T3-304 Dėl pavadinimų gatvėms Prienų r. sav., Veiverių sen., Byliškių k., sodo bendrijos „Kedras“ teritorijoje, suteikimo
T3-305 Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
T3-306 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-316 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų teritorijų projektų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-248 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo
T3-249 Dėl Prienų savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo
T3-250
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
T3-251
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo
T3-252

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-9 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų, etikos ir antikorupcinės komisijų narių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

T3-253
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo

T3-254
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

T3-255 Dėl pritarimo projektui „Energijos taupymas Prienų rajono Stakliškių vidurinėje mokykloje“
T3-256
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo
T3-257 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T3-99 „Dėl kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 2009–2010 m. tvirtinimo“ pakeitimo
T3-258

Dėl pritarimo dalyvauti Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vykdomame projekte „Kauno apskrities savivaldybių kontrolierių administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“

T3-259
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės Balbieriškio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo
T3-260
Priedas
Dėl programų finansavimo Prienų rajono savivaldybės biudžeto pajamų plano nevykdymo atveju tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-261 Dėl 2009 m. žemės nuomos mokesčio
T3-262 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-100 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-263

Dėl parduodamų objektų pardavimo kainos patvirtinimo

T3-264 Dėl privatizavimo lėšų paskirstymo
T3-265 Dėl buto įrašymo į Savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą
T3-266 Dėl leidimo privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis
T3-267 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos viešajai įstaigai „Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras“
T3-268 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Stakliškių sporto klubui
T3-269 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos
T3-270 Dėl mokyklinio autobuso perdavimo Nemuno pradinei mokyklai
T3-271
Priedas
Dėl medicininės įrangos perdavimo viešajai įstaigai Prienų ligoninei
T3-272 Dėl pastato tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo
T3-273 Dėl patalpų Pušyno g. 2 Prienuose panaudos
T3-274 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T3-233 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2009 m. viešųjų darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo
T3-275
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-119 ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T3-193 pakeitimo
T3-276 Dėl AB „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų nustatymo
T3-277 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų UAB „Prienų energija“ nustatymo
T3-278 Dėl detaliųjų planų patvirtinimo
T3-279 Dėl žemės sklypo suformavimo valstybinėje žemėje nuosavybės teisėms atkurti į turėtą žemę detaliojo plano patvirtinimo
T3-280 Dėl detaliųjų planų rengimo
T3-202 Dėl pavedimo Prienų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai
T3-203 Dėl konkurso komisijos sudarymo
T3-204 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo
T3-205 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo
T3-206

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo Kęstučio Palionio atostogų

T3-207

Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus, švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo

T3-208

Dėl Prienų rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių priedų nustatymo

T3-209
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės Šilavoto pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo
T3-210 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo
T3-211 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-9 „Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų ir etatinių pareigybių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
T3-212
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių patvirtinimo

T3-213
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-67 „Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2009–2010 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo“ pakeitimo“
T3-214 Dėl valytojo etato įsteigimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centre
T3-215 Dėl 2009 m. žemės nuomos mokesčio
T3-216 Dėl 2009 m. žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo
T3-217
1 priedas
2 priedas

Dėl 2009 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo

T3-218 Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“
T3-219 Dėl pritarimo projektui „Veiverių pašto stoties rūmų ansamblio modernizavimas“
T3-220

Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono vandens ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas“

T3-221

Dėl pritarimo projektui „Jiezno miesto bendrojo plano parengimas“

T3-222
1 priedas
2 priedas

Dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos lėšų paskirstymo 2009 m. patvirtinimo

T3-223

Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono Balbieriškio seniūnijos Peršėkės upelio dalies sausinimo sistemų nuvedamojo tinklo, jų hidrotechninių statinių ir drenažo rinktuvų rekonstrukcija“

T3-224
1 priedas
2 priedas

Dėl Jiezno priešgaisrinės komandos ir turto perėmimo

T3-225

Dėl leidimo privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis

T3-226

Dėl pastatų tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo

T3-227

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų rajono savivaldybės administracijai ir leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas

T3-228

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo kaimo bendruomenei „Balbieriškis“

T3-229

Dėl patalpų perdavimo patikėjimo teise Prienų „Žiburio“ gimnazijai bei leidimo atnaujinti patalpų nuomos sutartį

T3-230

Dėl katilinių patalpų ir įrangos perdavimo pagal panaudos sutartį

T3-231

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T3-178 „Dėl pastatų įrašymo į Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterijos apskaitą ir perdavimo pagal panaudos sutartį“ pakeitimo

T3-232

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T3-180 „Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos“ pakeitimo

Ataskaita Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaita už 2008 metus
Išvada
Priedas
Išvada dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2008 metų ataskaitos
T3-233
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2009 m. viešųjų darbų programos patvirtinimo

T3-234
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-87 „Dėl Atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo“ papildymo

T3-235
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-88 „Dėl asmenų, valdančių, tačiau nenaudojančių gyvenamosios paskirties pastatų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos mokesčio, sąrašo patvirtinimo“ papildymo

T3-236

Dėl leidimo rekonstruoti patalpas

T3-237
1 priedas
2 priedas
3 priedas

Dėl pritarimo sutarčiai su UAB „Roalsa“

T3-238
Priedas

Dėl pritarimo pirkimo–pardavimo sutarčiai su UAB „Prienų energija“

T3-239

Dėl pavedimo UAB „Prienų vandenys“ būti galutiniu paramos gavėju ir vykdyti mokėtojo funkcijas įgyvendinant ES sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą Nemuno aukštupio baseino vandentvarkos projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Prienų rajone“

T3-240
Priedas

Dėl Jiezno miesto bendrojo plano rengimo programos patvirtinimo

T3-241

Dėl detaliųjų planų patvirtinimo

T3-242

Dėl detaliųjų planų rengimo

T3-243

Dėl Peršėkės upės apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos nustatymo specialiojo plano rengimo

T3-244

Dėl žemės sklypo suformavimo prie pastatų, esančių Pramonės g. 2 C Prienuose, detaliojo plano rengimo

T3-245

Dėl Prienų miesto Žemumos gatvės geografinių charakteristikų perregistravimo

T3-246

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo, esančio Belevičių k. veiverių sen. Prienų r. sav., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą

T3-247

Dėl stambiųjų ir kitų atliekų aikštelės Belevičių k. Veiverių sen. Prienų r. sav. detaliojo plano rengimo

T3-166 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Arūno Vaidogo atleidimo iš pareigų
T3-167 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko kasmetinių atostogų
T3-168 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko tarnybinės komandiruotės
T3-169
Priedas
Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, lietuvių kalbos (gimtosios) valstybinio brandos egzamino teksto rašymo dalies ir mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-170

Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus bazinės mėnesinės algos koeficiento nustatymo

T3-171

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti

T3-172

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio

T3-173 Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą
T3-174 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimo
T3-175 Dėl Jiezno priešgaisrinės komandos
T3-176

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-87 „Dėl Atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

T3-177 Dėl E. Kriaučiūnienės atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėjimo
T3-178 Dėl pastatų įrašymo į Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterijos apskaitą ir perdavimo pagal panaudos sutartį
T3-179 Dėl tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo
T3-180 Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos
T3-181

Dėl įsipareigojimo pratęsti suteiktos gyvenamosios patalpos nuomą

T3-182 Dėl privatizuojamų objektų pradinių pardavimo kainų nustatymo bei patvirtinimo
T3-183 Dėl mokyklinio autobuso
T3-184 Dėl mokyklinių autobusų perdavimo panaudos pagrindais Prienų rajono savivaldybės mokykloms
T3-185 Dėl sutikimo priimti perduodamą paminklinį stogastulpį
T3-186
Priedas
Dėl turto perdavimo Prienų krašto muziejui
T3-187
Priedas
Dėl kompiuterių įrangos perdavimo Prienų rajono savivaldybės Jiezno gimnazijai
T3-188
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios prieplaukos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-189 Dėl vairuotojo etato įsteigimo Prienų rajono savivaldybės Želkūnų pagrindinėje mokykloje
T3-190
Priedas
1 forma
2 forma
3 forma
Dėl Prienų rajono šilumos tiekimo įmonių, tiekiančių per metus mažiau kaip 10 GWh šilumos, licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-191 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. 138 „Dėl Šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemos ir patalpų ar pastato šildymo būdo pakeitimo tvarkos patvirtinimo“ 1 ir 2 punkto pripažinimo netekusiais galios
T3-192 Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos papildymo
T3-193
1 priedas
2 priedas
Dėl 2009 metų kelių priežiūros ir plėtros programos papildomų lėšų paskirstymo
T3-194
Priedas
Dėl pritarimo pasiūlymui pasirašyti sutartį
T3-195 Dėl žemės sklypo šalia Siaurosios gatvės 6 Prienuose detaliojo plano patvirtinimo
T3-196 Dėl detaliųjų planų rengimo
T3-197 Dėl žemės sklypo prie Sodo gatvės Jiezno mieste detaliojo plano rengimo
T3-198 Dėl žemės sklypo, esančio Mauručių k. Veiverių sen. Prienų r. sav., detaliojo plano rengimo
T3-199 Dėl žemės sklypo, esančio Alšininkų k. Stakliškių sen. Prienų r. sav., detaliojo plano rengimo
T3-200 Dėl žemės sklypų, esančių Lielionių k. Stakliškių sen. Prienų r. sav., detaliojo (-iųjų) plano (-ų) rengimo
T3-201

Dėl Prienų rajono tarybos 2003 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 525 „Dėl objektų, numatytų Prienų ir Jiezno miestų bendruosiuose planuose, pripažinimo svarbiais vietos bendruomenėms ir jų detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo

T3-148 Dėl Prienų miesto garbės piliečio vardo suteikimo
T3-149 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo kasmetinių atostogų
T3-150 Dėl etatų įsteigimo Prienų rajono savivaldybės Šilavoto pagrindinėje mokykloje
T3-151 Dėl trumpalaikės paskolos iš valstybės biudžeto
T3-152

Dėl žemės mokesčio

T3-153

Dėl Jiezno miesto bendrojo plano rengimo

T3-154

Dėl detaliųjų planų rengimo

T3-155 Dėl Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo
T3-156 Dėl žemės sklypo, esančio Antaveršio k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., detaliojo plano rengimo
T3-157 Dėl žemės sklypo, esančio Serbentinės k., Naujosios Ūtos sen., Prienų r. sav., detaliojo plano rengimo
T3-158

Dėl Prienų miesto Bruknių gatvės šiaurės – pietų krypties atšakos pavadinimo pakeitimo į Mėlynių gatvę ir jos geografinių charakteristikų perregistravimo

T3-159 Dėl dviejų Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimų pakeitimo
T3-160 Dėl atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio
T3-161 Dėl sutikimo suteikti buveinės adresą Kokybės siekiančių mokyklų klubui
T3-162
Priedas
Dėl valstybės turto perėmimo
T3-163

Dėl nekilnojamųjų daiktų panaudos NVO vaikams konfederacijai

T3-164 Dėl sutikimo perimti nekilnojamuosius daiktus Kranto g. 8 Prienų m. Prienų r. sav.
T3-165 Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Prienuose
T3-98 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2008 metų veiklos ataskaitos
T3-99
Priedas
Planas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 2009–2010 m. patvirtinimo
T3-100
Priedas
Dėl sveikatos programų, finansuojamų iš Prienų rajono savivaldybės 2009 m. visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos, patvirtinimo
T3-101
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-102
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarkos aprašo ir asignavimų paskirstymo kriterijų patvirtinimo

T3-103
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas
10 priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2009 metų veiklos programų patvirtinimo

T3-104

Dėl pritarimo projektui „Prienų savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“

T3-105 Dėl pritarimo dalyvauti Kauno miesto savivaldybės administracijos vykdomame projekte „Kauno apskrities savivaldybių institucijų darbuotojų kompetencijų tobulinimas“
T3-106 Dėl projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, plečiant Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklą Prienuose“ metu sukurtos infrastruktūros veiklos vykdymo finansavimo
T3-107 Dėl pritarimo pasirašyti susitarimus su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerija
T3-108

Dėl leidimo išnuomoti autobusų stotį

T3-109 Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąjį namą lengvatinėmis sąlygomis
T3-110 Dėl gyvenamųjų pastatų, pripažintų netinkamais gyventi, aktų tvirtinimo
T3-111 Dėl privatizuojamo objekto uždarosios akcinės bendrovės „Prienų autobusų parkas“ akcijų paketo pradinės pardavimo kainos sumažinimo
T3-112 Dėl buto įrašymo į savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą
T3-113
Priedas

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės Jiezno gimnazijai

T3-114
1 priedas
2 priedas
Dėl sutikimo perimti kompiuterinę ir programinę įrangą
T3-115 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-281 „Dėl Strielčių ikimokyklinio ugdymo skyriaus“ papildymo
T3-116 Dėl atsisakymo pirmenybės teise pirkti parduodamas žemės sklypo dalis
T3-117
Priedas
Dėl pritarimo pasiūlymui pasirašyti sutartį
T3-118
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2009 m. viešųjų darbų programos patvirtinimo
T3-119
1 priedas
2 priedas
Dėl 2009 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo
T3-120
Priedas
Dėl Prienų miesto automobilių bendro naudojimo stovėjimo aikštelių remonto ir įrengimo eiliškumo sąrašo patvirtinimo
T3-121 Dėl žemės sklypo, esančio Revuonos g. 16 Prienuose, detaliojo plano rengimo
T3-122 Dėl žemės sklypo Miško g. 1 Prienuose detaliojo plano patvirtinimo
T3-123 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-90 „Dėl stambiųjų ir kitų atliekų aikštelių detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo
T3-124

Dėl žemės sklypo ir šalia esančios teritorijos Vytenio g. 2 Prienuose detaliojo plano rengimo

T3-58
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 metų veiklos ataskaitos
T3-59
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2008 metų veiklos ataskaitos
T3-60 Dėl pavedimo administracijos direktoriui vykdyti dalį Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtų įgaliojimų
T3-61 Dėl priemokų Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojams nustatymo
T3-62

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Algirdo Kederio delegavimo

T3-63
Priedas

Dėl darbo sutarties nutraukimo su Daiva Vencloviene

T3-64

Dėl drausminės nuobaudos skyrimo

T3-65 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko kasmetinių atostogų
T3-66
Priedas
Dėl mokinių atleidimo nuo mokesčio už neformalųjį švietimą tvarkos aprašo patvirtinimo
T3-67
Priedas
Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2009–2010 m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo
T3-68

Dėl minimalaus mokinių skaičiaus suaugusiųjų klasėse nustatymo

T3-69
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro sporto salės ir transporto nuomos įkainių nustatymo
T3-70 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-127 patvirtintų Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų tipinių etatinių pareigybių etatų normatyvų 42,43 punktų pripažinimo netekusiais galios
T3-71
Priedas
Dėl Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo
T3-72 Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių infrastruktūros objektų plėtros antrasis etapas“
T3-73
Priedas

Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2008 metų ataskaitai

T3-74
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros 2009–2013 metų strategijos patvirtinimo
T3-75
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009–2011 metų programos patvirtinimo
T3-76 Dėl nuomos sutarties nutraukimo ir pastato perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti
T3-77 Dėl sutikimo statyti priestatą
T3-78 Dėl tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo
T3-79 Dėl leidimo panaudos pagrindais perduoti patalpas, esančias Naujosios Ūtos seniūnijos pastate
T3-80 Dėl prekybos patalpų nuomos sutarties pratęsimo
T3-81 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T3-220 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Lietuvos neįgaliųjų draugijos Prienų skyriui panaudos pagrindais“ pakeitimo
T3-82 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų sveikos gyvensenos klubui „Jėga“ ir klubo buveinės adreso pakeitimo
T3-83 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-47 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pratęsimo“ pakeitimo
T3-84
1 priedas
2 priedas
Dėl sutikimo perimti mokymo įrangą ir jos perdavimo Prienų rajono savivaldybės Jiezno gimnazijai
T3-85
1 priedas
2 priedas
Dėl sutikimo perimti mokymo įrangą ir jos perdavimo Prienų rajono savivaldybės mokykloms
T3-86
Priedas
Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Valstybės įmone Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru
T3-87
Priedas
Dėl atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo
T3-88
Priedas
Dėl asmenų, valdančių, tačiau nenaudojančių gyvenamosios paskirties pastatų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos mokesčio, sąrašo patvirtinimo
T3-89
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2009 m. viešųjų darbų programos pakeitimo
T3-90
1 priedas
2 priedas
Dėl pritarimo pasiūlymui pasirašyti sutartis
T3-91
1 priedas
2 priedas
3 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės daugiabučių namų modernizavimo programos ir Prienų rajono savivaldybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo taisyklių patvirtinimo
T3-92
Priedas
Dėl pritarimo pasiūlymui pasirašyti sutartį su UAB „Prienų vandenys“
T3-93
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T3-86 „Dėl Prienų miesto gatvių asfaltavimo eiliškumo ir šaligatvių įrengimo eiliškumo sąrašų patvirtinimo“ 1.2 punkto pakeitimo
T3-94 Dėl detaliojo plano Vytauto g. 11 Prienuose rengimo
T3-95 Dėl detaliojo plano Naujųjų Vangų k., Pakuonio sen., Prienų r. sav. rengimo
T3-96 Dėl detaliųjų planų patvirtinimo
T3-97

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-1 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ pakeitimo

T3-32
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo
T3-33 Dėl kvalifikacinės klasės Prienų rajono savivaldybės kontrolierei Violetai Gaidienei suteikimo
T3-34
Priedas
Dėl pritarimo, kad būtų pasirašyta partnerystės sutartis
T3-35
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės Aplinkos rėmimo specialiosios programos 2008 metų ataskaitos apie specialiosios programos priemonių vykdymą ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2009 metų programos patvirtinimą
T3-36
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas

Dėl 2009 metų savivaldybės biudžeto patvirtinimo

T3-37
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-147 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

T3-38

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-275 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos“ pakeitimo

T3-39
Priedas
Dėl Prienų rajono kultūros veiklos programų (projektų) konkurso ekspertų komisijos darbo reglamento patvirtinimo
T3-40 Dėl Prienų rajono kultūros veiklos programų (projektų) konkurso ekspertų komisijos sudarymo
T3-41 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-9 „Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų ir etatinių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
T3-42
Priedas

Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų 2009 m. plano patvirtinimo

T3-43
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojų etatų sąrašo patvirtinimo
T3-44 Dėl pritarimo projektui „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, plečiant Prienų rajono socialinių paslaugų centro veiklą Prienuose“
T3-45 Dėl pritarimo projektui „Kauno apskrities viešojo administravimo institucijų gebėjimų ugdymas ir partnerystės su Hordaland apskritimi stiprinimas“
T3-46
1 priedas
2 priedas
Dėl atstovavimo Prienų rajono savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo
T3-47

Dėl VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo

T3-48 Dėl įkainio už pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas VšĮ Prienų ligoninės priėmimo skyriuje, patvirtinimo
T3-49 Dėl privatizuojamų objektų pradinės pardavimo kainos nustatymo
T3-50 Dėl viešosios įstaigos „Prienų drožėjai“ buveinės adreso pakeitimo
T3-51 Dėl sutikimo perimti vandens spaudimo bokštą
T3-52 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai
T3-53 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-76 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-20 „Dėl įgaliojimų, susijusių su gyvenamųjų patalpų savininko funkcijų vykdymu, seniūnijų darbuotojams“ pakeitimo“ pakeitimo
T3-54 Dėl detaliųjų planų rengimo
T3-55 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo
T3-56 Dėl mokyklos gatvės Veiverių miestelyje geografinių charakteristikų pakeitimo
T3-57

Dėl komisijos sudarymo ir pasiaiškinimo pateikimo

T3-1 Dėl detaliųjų planų patvirtinimo
T3-2 Dėl žemės sklypo kadastriniu Nr. 6915/0006:76, esančio Strazdiškių k., Jiezno sen., Prienų r. sav., išpirkimo visuomenės poreikiams
T3-3 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T3-251 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijų priskyrimo seniūnijoms ir jų ribų nustatymo“ pakeitimo
T3-4 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-29 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo
T3-5

Dėl detaliojo plano Vazgaikiemio k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav. korektūros rengimo

T3-6

Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių patvirtinimo

T3-7

Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus, švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo

T3-8 Dėl Prienų rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių priedų nustatymo
T3-9
1 priedas
2 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų ir etatinių pareigybių sąrašų patvirtinimo
T3-10
1 priedas
2 priedas
3 priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros projektų konkurso nuostatų patvirtinimo
T3-11

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-35 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T3-285 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų etatų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

T3-12 Dėl komisijos sudarymo ir pasiaiškinimo pateikimo
T3-13 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T3-277 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“, Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T3-101 „Dėl Prienų kultūros centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų, biudžetinių kultūros įstaigų nuostatų, etatinių pareigybių, tarnybinių atlyginimų koeficientų ir kultūrinio aptarnavimo zonų patvirtinimo“ ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-253 „Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus paskyrimo“ pakeitimo
T3-14
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės mero fondo sudarymo
T3-15 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-137 „Dėl Asociacijų rėmimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
T3-16

Dėl pritarimo projektui „Prienų „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos Prienuose, Kęstučio g. 45 rekonstravimas“

T3-17 Dėl VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo
T3-18 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pervežti į Lietuvos Respubliką
T3-19 Dėl savivaldybės turto privatizavimo
T3-20 Dėl leidimo privatizuoti negyvenamąsias patalpas, esančias buvusios Šilavoto pagrindinės mokyklos Jiestrakio pradinio ugdymo skyriaus patalpose
T3-21 Dėl panaudos pagrindais perduodamų patalpų
T3-22 Dėl pastatų, nuosavybės teise priklausančių Prienų rajono savivaldybei, perdavimo patikėjimo teise
T3-23 Dėl hidromazgo ant Skriaudžių tvenkinio bevardžio upelio perėmimo
T3-24 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T3-190 „Dėl UAB „Prienų vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo“, Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-292 „Dėl UAB „Prienų vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo“ pakeitimo
T3-25
1 priedas
2 priedas
3 priedas
Dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos lėšų paskirstymo 2009 m. ir jų panaudojimo 2008 m. ataskaitos patvirtinimo
T3-26 Dėl komisijos valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje objektams parinkti sudarymo
T3-27
Priedas
Dėl Prienų rajono tarybos 2000 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 88 patvirtintos Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties vykdymo penktaisiais, šeštaisiais ir septintaisiais metais
T3-28
1 priedas
2 priedas
Dėl sutarties pakeitimo
T3-29
Priedas
Dėl Prienų rajono savivaldybės 2009 m. viešųjų darbų programos patvirtinimo
T3-30 Dėl gyvenamųjų patalpų eksploatavimo išlaidų nustatymo
T3-31
Priedas

Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos patvirtinimo